'Bezuinig niet nog meer op langdurige zorg'

De 500 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 wil bezuinigen op de langdurige zorg, slaan de bodem uit de zorg voor kwetsbare mensen.

Verpleeghuizen hebben nu al de grootste moeite om alle veranderingen in de zorg door te voeren. Nog een bezuiniging brengt de zorg aan de bewoners van verpleeghuizen ernstig in gevaar. Mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen, moeten kunnen rekenen op een plaats in een verpleeghuis waar de zorg goed en veilig is en waar de kwaliteit van leven onderdeel uitmaakt van de dagelijkse zorg.

Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. Ze roept het kabinet op om bij de onderhandelingen over de Voorjaarsnota af te zien van deze in het regeerakkoord opgenomen ingreep in de langdurige zorg. Het kabinet praat komende weken over de Voorjaarsnota.

Dianda Veldman: “We willen met zijn allen dat mensen langer thuis blijven wonen. Dan moet er worden geïnvesteerd in zorg dicht bij huis. Maar we zien nu dat gemeenten geld overhouden op het budget dat ze voor de Wmo hebben vrijgemaakt. Steek dat geld in de zorg.

“En kijk ook goed naar de wijkverpleging. Want als meer mensen langer zelfstandig blijven wonen, dan zal er ook een groter beroep worden gedaan op de wijkverpleegkundige teams. Ook daar moet voldoende budget voor zijn.
“Voor mensen die ondanks alle voorzieningen toch niet meer thuis kunnen blijven wonen, moet er een goed verpleeghuis zijn. Ik vraag me af of deze bezuiniging van 500 miljoen euro daar aan bijdraagt. Komen de verpleeghuizen nog wel toe aan de taken die ze moeten doen? Zaken die in het programma Waardigheid en Trots zijn opgenomen.

“Verpleeghuizen hebben nu al moeite om basiskwaliteit en veiligheid te realiseren. Er gaat bijvoorbeeld nog te veel mis met de verstrekking van medicijnen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg in verpleeghuizen goed en veilig is. Verpleeghuizen hebben een forse verbeteropdracht. Dat gaat niet lukken als er tegelijkertijd bezuinigd moet worden.”


Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!