Help mee met beoordelen onderzoek geboorte en zwangerschap

De Patientenfederatie en ZonMw vinden het belangrijk dat patienten betrokken worden bij het beoordelen van onderzoek. In juli en september vinden er onderzoeksronden plaats op het gebied van zwangerschap en geboorte. Bent u een aanstaande moeder of vader, of bent u in de afgelopen twee jaar (weer) moeder of vader geworden en vindt u het leuk om wetenschappelijk onderzoek te beoordelen? Dan zijn wij op zoek naar u!

Beoordelen van onderzoeksaanvragen

Onderzoekers kunnen bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor onderzoek binnen verschillende programma’s. Eén van die programma’s is Zwangerschap en geboorte. Patiëntenfederatie Nederland en ZonMw vinden het belangrijk dat in onderzoeksaanvragen het patiënten/cliëntenperspectief vertegenwoordigd wordt. Daarom beoordeelt een panel van ervaringsdeskundigen (het referentenpanel) de aanvragen op relevantie en haalbaarheid vanuit patientenperspectief. Ook kijkt het panel naar de betrokkenheid van patiënten/cliënten/ervaringsdeskundigen.

U bent ervaringsdeskundige

Patiëntenfederatie Nederland is voor de volgende onderzoeksronden (juli en september 2017) op zoek naar ervaringsdeskundigen op het gebied van zwangerschap en geboorte. U kunt meedoen als aanstaande moeder of vader, of als u in de afgelopen twee jaar (weer) moeder of vader bent geworden. Het lijkt u leuk om wetenschappelijk onderzoek te beoordelen.

Als lid van het referentenpanel beschikt u over hbo werk- en denkniveau en bent in staat om (samenvattingen van) Engelstalige wetenschappelijke teksten te lezen. Dit kunt u thuis, op een moment dat het u goed uitkomt, voorbereiden. Vervolgens bespreekt u uw bevindingen tijdens een (digitale) werksessie samen in een groepje met twee andere referenten. Jullie komen per onderzoeksvoorstel tot een gezamenlijk oordeel, dat in goed Nederlands wordt verwoord en toegelicht. De totale tijdsbesteding is maximaal 2 dagen. Voor deelname aan het referentenpanel ontvangt u een vergoeding. Ook worden uw eventuele reiskosten vergoed.

Data werksessies

De werksessie voor onderzoeksronde 1 vindt plaats tussen 7 juli en 8 augustus.
Ronde 1: Versterking en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur geboortezorg

De werksessie voor onderzoeksronde 2 vindt plaats tussen 1 en 29 september.
Ronde 2: Preventie, zorginterventies en organisatie integrale geboortezorg

Aanmelden

Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie? Stuur dan uiterlijk 15 mei 2017 een e-mail naar patientenparticipatie@patientenfederatie.nl
Meer informatie over het ZonMw-programma vindt u hier.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!