Help patiënt waar ruimte is

Patiënten die wachten op zorg moeten zo snel mogelijk worden geholpen, ook als dat alleen kan in een zelfstandige kliniek die geen contract heeft met een zorgverzekeraar. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over medisch-specialistische zorg.

Bij inhaalzorg volgt het geld de patiënt en niet de patiënt het geld

Uit de brief: “Het is belangrijk dat alles op alles gezet wordt om patiënten die wachten op zorg zo snel mogelijk te helpen. En dat alle beschikbare capaciteit daarvoor benut wordt. Het mag niet zo zijn dat klinieken wél de capaciteit hebben, maar geen contract en dat daarom patiënten niet naar hen verwezen kunnen worden.”

De Patiëntenfederatie zegt dat het erop lijkt dat bij de regionale plannen voor inhaalzorg de eerste lijn en de zelfstandige klinieken echter buiten beeld blijven. “Via eerder gemaakte afspraken bieden zorgverzekeraars alleen financiële zekerheid aan ziekenhuizen. Het is van belang dat bij spreiding van inhaalzorg het geld de patiënt volgt en niet de patiënt het geld.

Als er dus elders ruimte is om inhaalzorg te geven, dan moet dat daar gebeuren, ongeacht de financiering. Zorgverzekeraars moeten daartoe onderling afspraken maken en bestaande afspraken met ziekenhuizen over omzet en zorgplafonds even buiten beschouwing laten”, aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!