'Hulp aan huis moet maatwerk zijn'

Patiëntenfederatie NPCF is blij dat de Centrale Raad van Beroep vandaag heeft beslist dat huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens de Raad moeten gemeenten maatwerk bieden aan mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben en kunnen ze niet volstaan met een centrale regeling die voor iedereen geldt.

De Centrale Raad van Beroep bepaalde vandaag dat gemeenten goed moeten onderzoeken hoeveel hulp mensen nodig hebben om hun huis aan kant te krijgen. Ze kunnen niet zeggen dat anderhalf uur per week genoeg is, omdat niet iedereen die hulp nodig heeft evenveel zelf kan doen of laten doen door vrienden of bekenden.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie NPCF is blij met de uitspraak. “Wij hebben van begin af aan gezegd dat hulp aan huis een vorm van maatwerk is. Dat is mede bepalend voor de kwaliteit van leven van mensen. We willen met zijn allen dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dan moet dat ook mogelijk zijn.”

Dianda Veldman wijst erop dat eerder deze maand al bleek dat gemeenten veel meer geld hebben begroot voor huishoudelijke hulp en andere zaken dan ze daadwerkelijk uitgeven. “Ik vind dat de miljoenen euro’s die nu op de plank blijven liggen bij gemeenten alsnog ter beschikking moeten komen van mensen die hulp nodig hebben. We kennen genoeg schrijnende gevallen van mensen die de boel zelf niet aan kant krijgen en te weinig ondersteuning hebben vanuit de gemeente. Het wordt echt tijd voor maatwerk.”

Uit het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl van Patiëntenfederatie NPCF bleek eerder al dat cliënten vaak niet tevreden zijn over de manier waarop de gemeente hen voorziet in noodzakelijke hulp en hulpmiddelen. De helft van alle cliënten die hulpmiddelen, (thuis)zorg of mantelzorgondersteuning nodig heeft, zegt niet de best passende hulp te krijgen. Die zou niet beschikbaar zijn of te duur zijn.


Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!