Maak zorg rondom levenseinde bespreekbaar

Mensen weten niet genoeg over het levenseinde en de mogelijkheden rondom palliatieve zorg. En ze vinden het moeilijk om er over te praten. Daarom is het nodig dat er wordt gewerkt aan bewustwording rondom het levenseinde en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat 1 februari over palliatieve zorg.

In de brief schrijven de organisaties dat mensen het moeilijk vinden om hun levenseinde te bespreken en hun wensen daarover te verwoorden. "Daarbij speelt ook de vraag: Wanneer begint palliatieve zorg? De staatssecretaris hanteert daarvoor de laatste drie maanden van het leven. Wij vinden dit een te smalle benadering. We kennen veel voorbeelden waarbij patiënten en hun naasten liever in een eerder stadium hadden gesproken over het levenseinde. Het is belangrijk dat bij het nemen van beslissingen over (door)behandelen en andere wensen alle mogelijkheden met patiënt (en naaste) op tijd en goed worden verkend. Hierin moet palliatieve zorg worden meegewogen. Patiënten en hun naasten moeten in staat gesteld worden om tijdig het goede gesprek te voeren over palliatieve zorg", aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!