Terugkijken: het Grote Zorgdebat 2021

We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg; op zorgmedewerkers, patiënten en cliënten en op zorgaanbieders en financiers van zorg. De zorg en de gevolgen van de coronacrisis zijn dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.Waar ging het debat over?

Er waren vier thema’s waarover werd gedebatteerd. Het ging om preventiebeleid, de digitalisering van de zorg, de regiefunctie vanuit politiek Den Haag en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal stonden waren: hoe zetten we duurzaamheid in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel, hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gingen waren:

Fleur Agema (PVV)
Joba van den Berg (CDA)
Vera Bergkamp (D66)
Corinne Ellemeet (GroenLinks)
Maarten Hijink (SP)
Mirjam Bikker (CU)
Kees van der Staaij (SGP)
Tunahan Kuzu (DENK)
Thom van Campen (VVD)
Attje Kuiken (PVDA)
Eva van Esch (PvdD)

Organisatie

ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNMP, KNMT, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en ZN organiseren Het Grote Zorgdebat.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!