Vergeet ook als corona blijft de patiënt niet

Luister naar patiënten, geef hen goede informatie over zorg die beschikbaar is, regel dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen, vergeet de toegang tot de reguliere zorg niet en maak digitale zorg mogelijk. Dat is de strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over zorg als corona nog lang onder ons is. Hoe moeten we dan verder?

De Patiëntenfederatie constateert dat patiënten- en cliëntenorganisaties een belangrijke rol hebben in de samenleving en de zorg. “In de afgelopen periode van corona kregen we veel signalen en vragen van patiënten en cliënten uit de praktijk. Veel reguliere zorg werd uitgesteld en verpleeghuisbewoners mochten geen bezoek ontvangen. Veel kwetsbare mensen verkeerden lang in onzekerheid over de beschikbaarheid van vaccins en werden beperkt in hun mogelijkheden om te participeren. De signalen van patiënten en expertise over specifieke aandoeningen zijn onmisbaar bij het maken van adequaat beleid dat werkt in de praktijk. Blijf patiënten- en cliëntenorganisaties daarom tijdig betrekken, ook ten tijde van een gezondheidscrisis”, aldus de brief. Die stelt vast dat corona veel effect had en heeft op de zorgverlening en de zorgverleners. “Patiëntenfederatie Nederland heeft veel waardering voor hoe hard door zorgprofessionals is gewerkt om alle zorg te blijven leveren. (…) Patiënten hebben behoefte aan heldere en toegankelijke informatie over wanneer ze, waar en bij wie terechtkunnen voor welke zorg. Dat is nu niet altijd duidelijk of zichtbaar.”

Houd de reguliere zorg open

Ook als corona niet weggaat moet reguliere zorg beschikbaar zijn. “Nog altijd wachten veel mensen op een behandeling die door corona is uitgesteld. Dat heeft voor hen gevolgen voor hun gezondheid en kwaliteit van leven. Ook zijn er mensen die uit angst voor corona, of omdat ze zorgverleners niet willen belasten, (te) lang wachten en laat of niet aankloppen bij hun zorgverlener. Zet alles op alles om alle beschikbare zorgcapaciteit in te zetten en indien mogelijk te vergroten. Zorg dat mensen tijdig met hun zorgvraag terechtkunnen. Blijf mensen actief oproepen niet te wachten maar contact op te nemen met hun huisarts of zorgverlener.”

Thuis kan het ook

Een van de winstpunten van corona is dat patiënten en dokters voor het eerst kennismaakten met de mogelijkheden van digitale zorg. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor blijvende beschikbaarheid van volwaardige hybride zorg. Zodat patiënten altijd, in elk ziekenhuis en bij elke behandelaar kunnen kiezen voor hybride zorg. Zorg op afstand waar het kan en de patiënt het wil. Want thuis kan het vaak ook. Maar ook fysieke zorg in het ziekenhuis als het nodig is of wanneer de patiënt het wil. Daarbij is het belangrijk dat gegevensuitwisseling op orde is. En dat de patiënt zijn/haar gegevens zelf kan inzien en kan delen met betrokken zorgverleners. Zodat iedereen overal in Nederland, en ook bij spoed, op basis van actuele gezondheidsgegevens kan rekenen op de best passende zorg.

Leg uit wat er is en kan

Tot slot constateert de Patiëntenfederatie dat coronarichtlijnen en beleid ingewikkeld zijn, niet altijd eenduidig en dat ze voortdurend veranderen. “Het is belangrijk dat cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers begrijpen waar ze aan toe zijn. Voorkom dat mensen bijvoorbeeld (te) lang niet met hun zorgvraag aankloppen bij hun zorgverlener.  Vertel helder over wat er van burgers wordt verwacht en welke ondersteuning er beschikbaar is. Geef duidelijk aan welke regels en afspraken gelden voor wie, in welke situaties en wanneer. Hierover is steeds duidelijke en begrijpelijke informatie nodig. In het bijzonder ook voor mensen met lage taal- en/of gezondheidsvaardigheden, aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!