Agenda

Cursus penningmeester

 

Alle beginselen voor penningmeesters van patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

In de cursus, op zaterdag 11 maart, bespreken we de vaardigheden van het penningmeesterschap aan de hand van de toolkit 'penningmeester' van PGOsupport.

Aan de orde komen:
•taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester
•praktische zaken zoals de inrichting van de boekhouding,
•het opstellen van de balans en de resultatenrekening
•tips over de jaarrekening
•subsidies Fonds PGO
•verzekeringen
•de werking van een kascommissie
•ANBI-regels
•belastingvrije vrijwilligersvergoedingen.
Het programma biedt volop ruimte voor uitwisseling, ook over actuele vragen uit uw eigen praktijk. Zo leren de deelnemers van elkaars ervaringen.

'Deze cursus wordt georganiseerd door PGOsupport en is bedoeld voor patiënten- en gehandicapten- organisaties die landelijk werken.'

> kijk hier voor meer informatie en wijze van aanmelden