Agenda

Trainingen 'Maak je sterk voor werk'

 

Wilt u leren hoe u opkomt voor de belangen van mensen met een beperking op het thema arbeidsparticipatie? Kom dan naar de training: ‘Maak je sterk voor werk’! De training is voor iedereen die geïnteresseerd is in arbeidsparticipatie en zich betrokken voelt bij mensen met een beperking. De training organiseren we samen met Ieder(in) en MIND en is gratis. 

Bent u actief binnen een lokale of regionale patiënten-, cliënten- en familieorganisaties? Bent u lokaal of regionaal belangenbehartiger? Bent u lid van wsw-, wmo- participatie-, UWV-raden en regionale cliëntenraden? Dan is deze training voor u zeker interessant.

Programma
De training bestaat uit twee delen.

Deel 1 - U krijgt informatie over de gemeentelijke structuur en de formele en informele wegen voor belangenbehartiging. U krijgt handvatten om de belangen van uw achterban in kaart te brengen.

Deel 2 - Wat is de lokale problematiek op het gebied van arbeidsparticipatie? Hoe kunt uw achterban een stap verder helpen? Aan de hand van casussen uit de praktijk leert u oplossingen te bedenken. Ook komen de lokale voorzieningen die arbeidsparticipatie bevorderen aan bod.

Na de training
Na het volgen van de training kunt u meteen aan de slag. U kunt bijvoorbeeld:

  • Voorlichting geven aan of deelnemen in een lokale raad (sociaal domein-, wmo-/wsw- of participatieraad) en/of regionale raad (regionale cliëntenraad, UWV-raad), om zo de stem van de cliënt te versterken. 
  • In gesprek gaan met betrokken partijen, zoals werknemers, werkgevers, vakbonden en gemeenteraadsleden, om hun ervaringen en signalen te horen over werken met een beperking. 
  • Mensen met een beperking (uit uw achterban) informeren over de bestaande voorzieningen wanneer zij problemen ervaren op het gebied van arbeidsparticipatie.

Waar en wanneer
Drachten (voor Friesland/Groningen)
•    Deel 1 - dinsdag 12 september, 10.00 – 15.00 uur    
•    Deel 2 - dinsdag 26 september, 10.00 – 15.00 uur    

Enschede
•    Deel 1 - donderdag 14 september, 10.00 – 15.00 uur    
•    Deel 2 - donderdag 28 september, 10.00 – 15.00 uur    

Rotterdam
•    Deel 1 - dinsdag 19 september, 10.00 – 15.00 uur  
•    Deel 2 - dinsdag 3 oktober, 10.00 – 15.00 uur        

Weert (voor Noord-Brabant/Limburg)
•    Deel 1 - donderdag 21 september, 10.00 – 15.00 uur   
•    Deel 2 - donderdag 5 oktober, 10.00 – 15.00 uur    

Almere (nog onder voorbehoud)
•    Deel 1 - dinsdag 10 oktober, 10.00 – 15.00 uur    
•    Deel 2 - dinsdag 24 oktober, 10.00 – 15.00 uur    

Utrecht
•    Deel 1 - donderdag 12 oktober, 10.00 – 15.00 uur
•    Deel 2 - dinsdag 31 oktober, 10.00 – 15.00 uur   

Assen    
•    Deel 1 -donderdag 2 november, 10.00 – 15.00 uur   
•    Deel 2 - donderdag 16 november, 10.00 – 15.00 uur    

Kosten
De training, inclusief lunch, is gratis. Bent u lid of aangesloten bij een vereniging van één van de samenwerkende koepelorganisaties of lid zijn van een lokale of regionale cliëntenraad, dan worden uw reiskosten vergoed (op basis van het overlegde treinkaartje, of een benzinekostenvergoeding van max. 19 cent per km).

Aanmelden
Aan de training kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Het is de bedoeling dat u beide delen volgt. Wees er snel bij en meld u nu aan. U kunt u aanmelden via dit digitale aanmeldingsformulier.

In de training wordt ingegaan op lokale problematiek. Het is dus raadzaam om de training in uw eigen provincie of regio te volgen.

In de media

Prinsjesdagontbijt: Minister Schippers complimenteert medisch specialisten
De Medisch Specialist
21 september 2017

Prinsjesdag 2017: dit verandert er voor de zorg
AvroTros
19 september 2017

Patiëntenfederatie tegen hoger eigen risico
ANP
19 september 2017

Verlenging voor ‘Vliegwiel Coalitie eHealth’
Zorgvisie
19 september 2017

Sterftecijfers ziekenhuizen 'wel degelijk waardevol': zo zit het
RTL Nieuws
14 september 2017

E-book helpt arts en patiënt om tijdig te praten over het levenseinde
KNMG
13 september 2017

'Patiëntenstop bij een op vijf thuiszorgaanbieders'
Skipr
12 september 2017

Thuiszorg weigert in het geheim patiënten
BNR
12 september 2017

Gerdi Verbeet vertrekt als voorzitter rvt Patiëntenfederatie
Skipr
8 september 2017

Vliegwiel Coalitie zet alle eHealth stakeholders aan een tafel
Smarthealth
7 september 2017

'Vliegwiel-coalitie' jaagt digitale opschaling aan
Skipr
7 september 2017

NH Peilt: Eigen risico en zorgpremie volgend jaar weer omhoog

NH Nieuws
6 september 2017

Dianda Veldman over verhogen eigen risico

NPO Radio1
6 september 2017

Het eigen risico en de zorgpremie gaan waarschijnlijk flink omhoog
Trouw
6 september 2017

'Verhogen eigen risico is onaanvaardbaar'
AD
6 september 2017

Eigen risico naar 400 euro, onderhandelaars zwijgen
Skipr
6 september 2017

Eigen risico in de zorg gaat onder Rutte III verder omhoog
AD
6 september 2017

'Verplicht eigen risico gaat komende jaren verder omhoog'

NU.nl
6 september 2017

Dianda Veldman over onnodige zorgkosten
Kanniewaarzijn (vanaf 15:40)
5 september 2017

Ongezonde strijd rond het ziekbed van de werknemer

Volkskrant
1 september 2017