Algemeen

Meldactie Landelijk onderzoek naar ouderenzorg - maart 2017

Ouderenzorg is complex

De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

Landelijk onderzoek

Twintig organisaties die zich inzetten voor de belangen van ouderen, mantelzorgers, (huis-)artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden hebben de handen ineen geslagen om een stevige basis te leggen voor goede zorg voor kwetsbare ouderen. Zij brengen op grote schaal in beeld wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol zijn en welke niet. De coalitie is een landelijk onderzoek begonnen naar de ouderenzorg en benut ook alle onderzoek dat al is gedaan. Alle direct betrokken Nederlanders – zowel patienten als professionals - is gevraagd om hun kennis en ervaringen te delen.

De vragenlijst voor ouderen, naasten en zorgprofessionals was beschikbaar via internet. Mensen die moeite hadden met het invullen van een digitale vragenlijst, konden  hun melding telefonisch doen via het Nationale Zorgnummer.

logo samenw oud org

De twintig organisaties
De twintig betrokken organisaties waren: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Actiz, Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, Zorgbelang Nederland, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).

Deze meldactie is inmiddels gesloten, u kunt niet meer meedoen.