Algemeen

Meldactie Psychosociale zorg - sept 2017

Heeft u ervaring met psychosociale zorg rondom uw aandoening of een behandeling? Door psychosociale zorg leert u zo goed mogelijk om te gaan met uw aandoening of behandeling. En met de gevolgen daarvan. 

Waarover ging de vragenlijst?
Patiëntenfederatie Nederland is betrokken bij het opstellen van de richtlijn psychosociale zorg bij een chronische aandoening of ingrijpende behandeling. Graag horen we daarom wat uw ervaring is met psychosociale zorg. Ook willen we graag weten wat goed ging en wat beter kan.

Wij nemen uw ervaring mee bij de ontwikkeling van de richtlijn. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de psychosociale zorg verbetert.

> Bekijk hier de rapportage van deze meldactie