Algemeen

Meldactie Verkiezingen 2017 - dec 2016

PotloodWat vindt u wel en niet goed aan de zorg- en hulpverlening? Sluit de zorg en hulp aan bij uw vraag en wensen? Wordt aan u gevraagd wat u belangrijk vindt? En kunt u de zorg en hulp betalen? We horen graag uw ervaring met de huidige zorg en uw adviezen/tips voor de zorg in de komende jaren.

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen horen wij graag wat u in de afgelopen 4 jaar goed vond gaan in de zorg. En wat u de komende 4 jaar echt anders zou willen.

Deze meldactie is inmiddels gesloten. De rapportage hiervan volgt binnenkort.
Hartelijk dank voor het invullen!

Deze vragenlijst was een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland. Door ervaringen en meningen op te halen bij zoveel mogelijk mensen, zijn we in staat om nog beter uw belangen te vertegenwoordigen in de politiek, bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan.