Algemeen

Opvragen medisch dossier

PrivacyGegevensTegenwoordig krijgen we steeds makkelijker toegang tot eigen medische gegevens, bijvoorbeeld via patiëntportalen en gezondheidsapplicaties.

De Patiëntenfederatie wil graag weten of mensen ook vaker worden gevraagd om medische gegevens te delen met derden. Daarom richt deze vragenlijst zich op het opvragen van uw medisch dossier voor een organisatie of instantie, zoals bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of een schadeverzekeraar.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. 

Bij voorbaat dank voor uw moeite!

> Ga hier naar de vragenlijst