Algemeen

Opvragen medisch dossier - april 2019

PrivacyGegevensTegenwoordig krijgen we steeds makkelijker toegang tot eigen medische gegevens, bijvoorbeeld via patiëntportalen en gezondheidsapplicaties.

De Patiëntenfederatie wil graag weten of mensen ook vaker worden gevraagd om medische gegevens te delen met derden. Daarom richt deze vragenlijst zich op het opvragen van uw medisch dossier voor een organisatie of instantie, zoals bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of een schadeverzekeraar.

Deze vragenlijst is afgesloten. Dank voor al uw reacties! De resultaten van dit onderzoek kunt u binnenkort hier bekijken.