Producten

Tips voor ouderen: help mee aan goede zorg

Patiënten kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van hun zorg. De patiënt is vaak de enige constante in het zorgproces.

Tipsvoorkouderen

Deze kaart bevat tips voor oudere mensen en hun naasten om in zes duidelijke stappen te helpen om te komen tot betere en veiligere zorg. Het gaat hier om de volgende tips:

  • Neem iemand mee die u vertrouwt
  • Neem uw medicatieoverzicht mee
  • Weet wat er in uw medisch dossier staat 
  • Zorg voor de juiste informatie
  • Vraag wie uw aanspreekpunt is
  • Vraag naar leefregels bij ontslag uit het ziekenhuis

Dowload de Informatiekaart Tips voor ouderen: help mee aan goede zorg