Producten

Inzage in uw medisch dossier

In deze brochure worden de wettelijk geregelde mogelijkheden rond inzage in het medisch dossier weergegeven.

Inzage in medisch dossierIn de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn behandelaar vastgelegd. Zo is geregeld dat u recht heeft op inzage in uw eigen dossier. In welke situaties kunt u gebruik maken van dat recht? Welke regels gelden daarbij?

Download hier de brochure 'Inzage in uw medisch dossier'