Producten

Zorg thuis, wat vindt u belangrijk?

Als u het thuis niet meer alleen redt, krijgt u mogelijk verpleging en verzorging thuis.

zorg thuisVerpleging en verzorging thuis is bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging, innemen van medicijnen of het geven van injecties.
Op het moment dat u verpleging en verzorging thuis krijgt, is het belangrijk dat u het gesprek met de wijkverpleegkundige goed voorbereidt. Bij dit gesprek worden namelijk belangrijke afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld welke zorg u krijgt, hoe u de zorg krijgt en wanneer u zorg krijgt. Deze brochure helpt u bij het voorbereiden op het eerste gesprek met de wijkverpleegkundige.

Download de brochure 'Zorg thuis, wat vindt u belangrijk?' (pdf)