Inbreng Patiëntenfederatie voor de Tweede Kamerverkiezingen

De Patiëntenfederatie heeft (stand-)punten aan de politieke partijen meegegeven om de zorg voor patiënten te verbeteren. Lees hier welke onderwerpen de Patiëntenfederatie - weer - onder de aandacht brengt voor de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023.

Torentje Den Haag voor Verkiezingen

Kies voor passende zorg: niet minder, maar anders!

Volgens directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman zijn er fundamentele politieke keuzes nodig om de goede zorg voor patiënten de komende decennia te garanderen: “Patiënten in Nederland moeten op goede zorg kunnen (blijven) rekenen. Wij geloven dat dat kan door meer regie, een efficiëntere organisatie, beter gebruik van technologie en intensievere samenwerking over zorgdomeinen en instellingsmuren heen. Al die veranderingen kunnen bovendien alleen goed plaatsvinden met inbreng en inspraak van patiënten. Zij moeten daarin een sterke positie krijgen. Ons verkiezingsmanifest helpt politieke partijen hopelijk om daarvoor de goede keuzes te maken.”

Oproep zorg- en overheidspartijen: ‘Zet zorguitdagingen niet in de ijskast’

Volgens de zorgpartijen en betrokken overheidspartijen staat Nederland voor de urgente uitdaging om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Van platteland tot stad, voor jong tot oud en voor ieders portemonnee. Iedereen in Nederland heeft goede passende zorg nodig vinden de ondertekenaars van hun brief aan de Tweede Kamer.

Oproep aan Kabinet: investeer in preventie, digitale zorg en zorgmedewerkers

Het is belangrijk dat er door het Kabinet aan twee kanten wordt geïnvesteerd. In preventie, om de toename van chronische aandoeningen terug te dringen en de mentale en fysieke weerbaarheid van mensen te versterken. En in de zorg zelf door te investeren in zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers. Daarbij is het belangrijk dat de zorgsector gefaciliteerd wordt in de omslag naar hybride zorg. Zodat patiënten en zorgverleners volwaardig gebruik kunnen maken van digitale zorg. Digitale zorg kan ook de druk op de zorg verlichten.

Drie belangrijke pijlers

De partijen van de Agenda voor de Zorg roepen het nieuwe kabinet op om een brede investeringsagenda voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord. In april 2021 pleitten we in een brief aan de informateur voor investeringen, gericht op 3 punten.

1. Domein overstijgend preventiebeleid waarbij samenwerking tussen het sociale- en zorgdomein wordt ondersteund.
2. Waardering, betere voorwaarden en faciliteiten voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Adequate gegevensuitwisseling en randvoorwaarden om digitale zorg volwaardig onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.

Lees hier de brief aan de informateur.

Brief Patiëntenfederatie aan de informateur

In april 2021 bracht de Patiëntenfederatie via een brief punten in voor de kabinetsformatie van 2021. We vroegen om in de daarop volgende kabinetsperiode een onomkeerbaar begin met de transformatie naar hybride zorg te maken en patiënten het recht te geven te kunnen kiezen tussen fysieke en digitale zorg. Ook verzochten we het nieuwe kabinet zich sterk te maken voor het voorkomen van stapeling van zorgkosten voor patiënten. En we wilden dat er serieus werk werd gemaakt van de invoering van burgerinspraak bij grote veranderingen in het zorglandschap. Als laatste deden we een pleidooi om ervoor te zorgen dat de belangrijke bijdrage van de patiëntenbeweging op alle niveaus mogelijk blijft.

Het Grote Zorgdebat 2021

We hadden een uitzonderlijk jaar achter de rug. Het coronavirus had veel impact op de zorg; op zorgmedewerkers, patiënten en cliënten en op zorgaanbieders en financiers van zorg. De zorg en de gevolgen van de coronacrisis waren dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart 2021 gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

Meer mens, minder patiënt

In het voorjaar 2020 publiceerden we een pamflet met acht belangrijke thema's:

De juiste zorg op de juiste plek

In juni 2020 brengt de Patiëntenfederatie een essay in over de ontwikkelingen en nieuwe inzichten die de coronacrisis met zich hebben meegebracht. Zoals lessen over de organisatie en inrichting van het zorglandschap, de inzet van digitale zorg en betrokkenheid van burgers.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!