Artikelen

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home

Eerste Kamerdebat over het landelijke EPD

Op dinsdag 15 maart debatteerde De Eerste Kamer over het landelijk EPD. Om de Kamerleden te informeren over het belang van een landelijke en veilige uitwisseling van medische gegevens stuurde de NPCF samen met de CG-raad op 9 maart een brief.

Desondanks houdt de Eerste Kamer grote bezwaren. Een meerderheid wil dat het EPD niet landelijk, maar regionaal wordt opgezet en uitgeprobeerd.

Het debat wordt 29 maart voortgezet. Schippers reageert dan op de vele vragen, knelpunten en twijfels die door de senaat zijn uitgesproken.

De NPCF hoopt dat de minister ook een aantal concrete toezeggingen kan doen over drie essentiele zaken. Ten eerste de communicatie en voorlichting aan de burger en ten tweede openheid en transparantie over de beveiliging. Ten derde wil de NPCF toezeggingen van de minister over het betrekken van patiëntenorganisaties bij de doorontwikkeling van het EPD.

De NPCF hoopt dat de partijen die sceptisch staan tegenover een landelijke uitwisseling zich de komende twee weken goed laten informeren.