Artikelen

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home

Ongebruikte medicijnen en dubbele handelingen maken zorg onnodig duur

Ongebruikte medicijnen, dubbele handelingen en onnodig vaak terugkomen bij de arts. Dat is volgens patiënten de top drie van onnodig dure zorg. Dat blijkt uit de Meldactie Zuinig met Zorg van patiëntenfederatie NPCF waar ruim 4000 mensen aan deelnamen. 'Het is onbegrijpelijk en onhoudbaar dat er op deze manier veel geld weglekt. Dat kunnen we ons helemaal niet veroorloven', vindt Wilna Wind, directeur NPCF.


Onnodig
47% van de deelnemers aan de meldactie had het afgelopen jaar soms of zelfs vaak ervaring met ongebruikte medicijnen. 'Patiënten melden dat ze medicijnen onaangebroken weg moeten gooien, of krijgen medicijnen in te grote hoeveelheden mee naar huis,' licht NPCF-directeur Wilna Wind toe.

38% van de deelnemers maakte mee dat handelingen dubbel werden uitgevoerd. Een patiënt: 'Ik moest twee keer een foto laten maken op advies van de specialist, maar de foto werd niet bekeken tot ik erom vroeg.' Wilna Wind: 'Patiënten moeten naar het ziekenhuis voor foto's of bloedonderzoek terwijl daar eigenlijk geen noodzaak voor is.'

Hulpmiddelen
Een derde van de deelnemers aan de meldactie maakt gebruik van hulpmiddelen. 28% van deze groep heeft wel eens te maken gehad met hogere kosten dan nodig was bij het verstrekken van hulpmiddelen. 21% van die groep geeft aan dat er wel eens een hulpmiddel is verstrekt dat niet nodig is.

Een patiënt meldt: 'Onze dochter maakt gebruik van een kinderrollator. Toen we overstapten van zorgverzekeraar moesten we deze inleveren bij de leverancier, en kort daarna kregen we van dezelfde leverancier een gloednieuw exemplaar afgeleverd. We konden de oude niet overnemen.'

De NPCF vindt dat ook in het geval van hulpmiddelen kritisch moet worden gekeken naar dit soort verspilling van geld. Wilna Wind: 'We hebben heel opmerkelijke verhalen binnengekregen. Rolstoelen die onnodig verstrekt worden, scootmobils die na overlijden niet retour kunnen, niet passende hulpmiddelen die steeds opnieuw worden verstrekt. Dat zijn allemaal overbodige kosten die de zorg onnodig duur maken.'

Afstemming
80% van de deelnemers aan de meldactie denkt dat betere afstemming in de zorg besparing op kan leveren.

Een patiënt meldt: 'Als ik bij een andere arts kom, krijg ik vaak weer dezelfde onderzoeken. De arts had makkelijk bij mijn vorige arts de gegevens kunnen vragen. Jammer als er geen EPD komt, want dat is juist het middel om onnodig onderzoeken te voorkomen.'
En iemand zegt: 'Als alles nou eens goed genoteerd werd in dossiers. Soms staan er dingen niet eens in.'

De NPCF denkt dat eenduidige registratie van medische gegevens van patiënten een voorwaarde is voor goede afstemming tussen zorgverleners. 'We kunnen het niet langer voor ons uit blijven schuiven: er moet een eenduidige en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens komen,' zegt Wilna Wind. 'Daarbij snijdt het mes aan meerdere kanten. De gegevens worden efficiënter uitgewisseld tussen zorgverleners onderling, en het bespaart zowel de patiënt als de zorgverlener tijd. En dus geld.'

Oplossingen
Patiënten dragen diverse oplossingen aan om de zorg betaalbaar te houden. 76% van de deelnemers aan de meldactie draagt suggesties aan. Dat varieert van: 'Maak een pakje sigaretten 10 euro en draag de helft af aan de gezondheidszorg', tot: 'Laat patiënten zien wat de zorg kost'.

Wilna Wind: 'Ik vind ook dat het maatschappelijk besef van de zorgkosten wel wat hoger kan. We stoppen met elkaar steeds meer geld in de zorg, en we kunnen er ook allemaal iets aan doen om te voorkomen dat er aan de andere kant geld weglekt. Daar kunnen patiënten alert op zijn, en daar moeten zorgverleners en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen.'

Factsheet meldactie
Rapport meldactie Zuinig met zorg