Informatiegids Zorgverzekering 2018

Informatiegids Zorgverzekering 2018

• 56 Vermogenstoets Behalve dat de zorgtoeslag alleen is bedoeld voor mensen met lage(re) inkomens, is er ook een grens aan het persoonlijk vermogen waarboven geen recht meer op een zorgtoeslag bestaat. Verplicht eigen risico Het jaarlijkse bedrag dat iedere verzekerde vanaf 18 jaar zelf moet betalen voor verleende zorg, voordat hij aanspraak kan maken op zijn basisverzekering . Sinds 2016 bedraagt dit wettelijk verplichte eigen risico 385 euro. Onder andere huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico. Volumenorm Niet alleen overheid en zorgverzekeraars streven naar steeds betere kwaliteit van zorg, ook de medische-beroepsgroepen doen dit. Bijvoorbeeld door af te spreken dat een zorgaanbieder een bepaalde verrichting (zoals een borstkankeroperatie) alleen mag doen bij een minimumaantal per jaar. Vrijwillig eigen risico Bovenop het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar, kunt u er zelf voor kiezen om nog een extra eigen risico te nemen van maximaal 500 euro per jaar. Dit in ruil voor een lagere premie voor de basispolis. Werelddekking Ook in het buitenland bent u, zij het mét bepaalde beperkingen, gedekt door de polis van uw Nederlandse basisverzekering . Die dekking geldt voor alle landen ter wereld, Beleidsideeën om dit te beperken tot Europa blijven vooralsnog in de koelkast. Zorginkoop Zorgverzekeraars willen graag afspraken maken met zorgaanbieders, over de te leveren zorg. Die inkoop wordt gezien als een strategisch instrument bij het realiseren, ten behoeve van de eigen verzekerden, van zorg die goed van kwaliteit én van prijs is. Zorgtoeslag Wie een niet al te hoog inkomen heeft, krijgt van de overheid een financiële compensatie voor de kosten van de basispolis en het verplichte eigen risico . Die toeslag varieert met het inkomen en vermogen en met de samenstelling van het huishouden. De zorgtoeslag moet u zelf aanvragen, bij de Belastingdienst. Zorgvergelijkers Synoniem (beetje ongelukkig gekozen) voor vergelijkingssites . Zorgverzekeringswet De wet (afgekort: Zvw) die sinds 1 januari 2006 een aantal hoofdlijnen bepaalt van het Nederlandse zorgstelsel, vooral wat betreft de voor iedereen wettelijk verplichte basisverzekering . Verklarende woordenlijst

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYzNDc=