Jaarverslag

De publieksjaarverslagen en financiële jaarverslagen geven in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen in het desbetreffende jaar.

Jaarverslagen

2022

2021

2020

2019

Lobbyagenda

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. De federatie is een gesprekspartner voor iedereen in de zorg, zoals zorgverleners, ziekenhuizen, verzekeraars en het ministerie van VWS. De Patiëntenfederatie laat zich in haar beleid leiden door de leden. Zij bepalen met de federatie de speerpunten van het beleid. Dat zijn zorgen voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen; transparantie over prijs en kwaliteit van de zorg en keuzevrijheid. De patiënt kiest de zorg die het beste bij hem of haar past en heeft ook toegang tot die zorg.

De Patiëntenfederatie spitst haar belangenbehartiging toe op een aantal speerpunten, maar reageert ook op de actualiteit als dat voor zorggebruikers van belang is. Onze belangenbehartiging beperkt zich niet tot de reguliere beleidstafels, we uiten ons ook in de politiek en de media. Daarbij kijken we vooral naar een zestal speerpunten van ons beleid, maar gaan andere zaken niet uit de weg.

Meerjarenplan

Voor het Meerjarenplan zijn de toekomstbeelden uit onze visie: ‘Meer mens minder patiënt’ doorvertaald naar concrete doelstellingen, speerpunten en ambities. Tot en met het jaar 2025. Het meerjarenplan is van de Patiëntenfederatie als totaal, dus inclusief de leden, die zich verbinden aan deze gezamenlijke opgave. Veel van de activiteiten zullen geïnitieerd worden door het bureau, maar waar mogelijk steeds in nauwe samenwerking met de leden. Leden hebben daarnaast uiteraard ook hun eigen agenda, waar naar verwachting de geest van onze gezamenlijke visie en doelen in herkenbaar is.

In ons Meerjarenplan voor de periode 2023 tot en met 2025 hebben we acht prioriteiten benoemd. Die vormen de kapstok waaraan we onze activiteiten ophangen. Deze samenvatting van het Meerjarenplan 2023-2025 geeft hiervan een globaal beeld. De details staan in een intern Meerjarenplan dat beschikbaar is voor leden van de Patiëntenfederatie.

Visie

In 2018 hebben we onze visie voor het jaar 2030 gepresenteerd: Meer mens, minder patiënt! De visie is beschreven in vijf toekomstbeelden. In het meerjarenplan zijn de toekomstbeelden vertaald naar concrete doelstellingen voor het jaar 2022

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!