Direct naar:

Jaarverslag

De publieksjaarverslagen en financiële jaarverslagen geven in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen in  het desbetreffende jaar.

Jaarverslagen

2019

2018

2017

2016

2015

Meerjarenbeleidsplan

Voor het meerjarenplan zijn de toekomstbeelden uit onze visie: ‘Meer mens minder patiënt’ vertaald naar concrete doelstellingen, speerpunten en ambities. Tot en met het jaar 2022. Het meerjarenplan is van de Patiëntenfederatie als totaal, dus inclusief de leden, die zich verbinden aan deze gezamenlijke opgave.

Veel van de activiteiten zullen geïnitieerd worden door het bureau, maar waar mogelijk steeds in nauwe samenwerking met de leden. Leden hebben daarnaast uiteraard ook hun eigen agenda, waar naar verwachting de geest van onze gezamenlijke visie en doelen in herkenbaar is.

Dit meerjarenplan is in de algemene ledenvergadering van Patiëntenfederatie Nederland van 26 september 2019 besproken en vastgesteld. Het plan is ontwikkeld door medewerkers van het bureau in nauwe samenspraak met leden.

Visie

In 2018 hebben we onze visie voor het jaar 2030 gepresenteerd: Meer mens, minder patiënt! De visie is beschreven in vijf toekomstbeelden. In het meerjarenplan zijn de toekomstbeelden vertaald naar concrete doelstellingen voor het jaar 2022

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!