Patiëntenfederatie Nederland

Het (aspirant)lidmaatschap van Patientenfederatie Nederland staat open voor patiëntenorganisaties die voldoen aan de volgende criteria:

  • landelijk opererend op het gebied van het behartigen van de belangen van patiënten/consumenten;
  • in belangrijke mate werkzaam op het terrein van de volksgezondheid vanuit het perspectief van de patiënt/consument en gericht op de versterking van diens positie;
  • landelijk opererend op het gebied van beleidsontwikkeling en innovatie;
  • representatief voor de groep die de organisatie beoogt te vertegenwoordigen;
  • krachtige en actieve meespeler willen/kunnen zijn;
  • geen commerciële activiteiten als hoofdactiviteit;
  • rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;
  • onderschrijven van de gedragscode (zie huishoudelijk reglement).

Een rechtspersoon die lid van een lid is, kan in beginsel niet tot het aspirant-lidmaatschap van de Patiëntenfederatie Nederland worden toegelaten. De jaarlijkse contributie bedraagt tussen €500,- en €5.000,- per jaar. Deze contributie is afhankelijk van de basissubsidie van de organisatie.

De algemene ledenvergadering beslist over toelating van nieuwe leden. Organisaties die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap en die aan de criteria voldoen kunnen zich wenden tot onze ledenmanager Maarten de Gouw.