Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

Op weg naar de bedoeling van de Wmo

 

Cliënten en naasten die de transitie van de AWBZ naar de Wmo hebben meegemaakt, vinden dat er meer maatwerk nodig is in de toekomst. Uit eigen ervaring geven ze suggesties voor de verdere ontwikkeling van de Wmo waar gemeenten en Wmo-raden mee aan de slag kunnen.

De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ volgt sinds 2013 cliënten in twaalf gemeenten om te zien wat de overgang van de AWBZ-zorg naar gemeenten voor hen betekent. Uit het onderzoek blijkt dat mensen opgelucht zijn als ze hun vertrouwde hulpverleners hebben gehouden, maar ook dat maatwerk nog onvoldoende van de grond komt. Zorgvragen blijven soms onopgelost door veranderingen in het aanbod van dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp. Verder gaan gemeenten uit van de inzet van mantelzorgers, maar er is weinig aandacht voor de belastbaarheid van familieleden. En er zijn nauwelijks buren en vrijwilligers die blijvende oplossingen bieden.


Andere belangrijke signalen uit het onderzoek zijn:

  • gemeenten en Wmo-raden hebben geen actueel beeld hoe burgers de Wmo-dienstverlening ervaren; en omgekeerd weten zorggebruikers niet wat Wmo-raden doen en wie erin zitten; er is een forse afstand tussen leefwereld en beleid;
  • duidelijke en begrijpelijke informatie over zorg, voorzieningen, eigen bijdragen en tegemoetkomingen is verspreid over wijkteams, gemeentelijke loketten en websites;
  • veel mensen vragen zich af of de gemeente zorg en ondersteuning kan blijven bieden als het slechter met hen gaat en of ze de eigen bijdragen nog kunnen betalen;
  • vooral de voortzetting van beschermd wonen is onzeker voor mensen met overgangsrecht.


Maatwerk prominent op de lokale agenda
Wmo-raden en gemeenten kunnen de ervaringen van zorggebruikers regelmatig ophalen en vertalen naar beleid. Zo komen gemeente en burgers dichter bij elkaar. De denkkracht van belangengroepen en wijkverenigingen kan beter worden benut om samenredzaamheid in buurten te stimuleren. En natuurlijk: er kan alleen sprake zijn van een gelijkwaardig gesprek met wijkteams als de gemeente de burgers goed informeert en onafhankelijke cliëntondersteuning biedt.


AVI
De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ is onderdeel van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI), dat gericht is op versterking van burgers en belangenbehartigers bij de transitie van AWBZ naar Wmo. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.
De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Adviesraden Sociaal Domein, LPGGz, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Nederland. Zie ook www.aandachtvooriedereen.nl


Het gehele verdiepende onderzoek met alle suggesties een aanbevelingen vindt u hier (pdf, 1,3MB) >>