Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

Op weg naar de bedoeling van de Wmo

 

Cliënten en naasten die de transitie van de AWBZ naar de Wmo hebben meegemaakt, vinden dat er meer maatwerk nodig is in de toekomst. Uit eigen ervaring geven ze suggesties voor de verdere ontwikkeling van de Wmo waar gemeenten en Wmo-raden mee aan de slag kunnen.

De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ volgt sinds 2013 cliënten in twaalf gemeenten om te zien wat de overgang van de AWBZ-zorg naar gemeenten voor hen betekent. Uit het onderzoek blijkt dat mensen opgelucht zijn als ze hun vertrouwde hulpverleners hebben gehouden, maar ook dat maatwerk nog onvoldoende van de grond komt. Zorgvragen blijven soms onopgelost door veranderingen in het aanbod van dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp. Verder gaan gemeenten uit van de inzet van mantelzorgers, maar er is weinig aandacht voor de belastbaarheid van familieleden. En er zijn nauwelijks buren en vrijwilligers die blijvende oplossingen bieden.


Andere belangrijke signalen uit het onderzoek zijn:

  • gemeenten en Wmo-raden hebben geen actueel beeld hoe burgers de Wmo-dienstverlening ervaren; en omgekeerd weten zorggebruikers niet wat Wmo-raden doen en wie erin zitten; er is een forse afstand tussen leefwereld en beleid;
  • duidelijke en begrijpelijke informatie over zorg, voorzieningen, eigen bijdragen en tegemoetkomingen is verspreid over wijkteams, gemeentelijke loketten en websites;
  • veel mensen vragen zich af of de gemeente zorg en ondersteuning kan blijven bieden als het slechter met hen gaat en of ze de eigen bijdragen nog kunnen betalen;
  • vooral de voortzetting van beschermd wonen is onzeker voor mensen met overgangsrecht.


Maatwerk prominent op de lokale agenda
Wmo-raden en gemeenten kunnen de ervaringen van zorggebruikers regelmatig ophalen en vertalen naar beleid. Zo komen gemeente en burgers dichter bij elkaar. De denkkracht van belangengroepen en wijkverenigingen kan beter worden benut om samenredzaamheid in buurten te stimuleren. En natuurlijk: er kan alleen sprake zijn van een gelijkwaardig gesprek met wijkteams als de gemeente de burgers goed informeert en onafhankelijke cliëntondersteuning biedt.


AVI
De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ is onderdeel van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI), dat gericht is op versterking van burgers en belangenbehartigers bij de transitie van AWBZ naar Wmo. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.
De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Adviesraden Sociaal Domein, LPGGz, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Nederland. Zie ook www.aandachtvooriedereen.nl


Het gehele verdiepende onderzoek met alle suggesties een aanbevelingen vindt u hier (pdf, 1,3MB) >>

 

In de media

Verzekeraars en VWS: zorgpremie staat nog niet vast
Skipr
4 augustus 2017

Nog maar weinig gebruik van e-consults
NPO Radio 1
2 augustus 2017

Aandacht voor sociale gevolgen van ziekte en beperking
Zorg+Welzijn
7 juli 2017

Dianda Veldman over wachtlijsten in de zorg
BNR Radio
6 juli 2017

Wachtlijsten zijn terug in de zorg: voor 8 van 24 specialismen wordt norm overschreden
De Volkskrant
6 juli 2017

Cliëntondersteuning vaak onvindbaar
Skipr
3 juli 2017

Veel mensen met thuiszorg weten niet af van gratis ondersteuning
nu.nl
30 juni 2017

Steun voor zieke mensen thuis weinig bekend
Telegraaf
30 juni 2017

‘Ik schaam me niet voor mijn alzheimer’
Nederlands Dagblad
29 juni 2017

Meer geld beschikbaar voor wijkverpleging
Skipr
28 juni 2017

VWS: 170 miljoen euro extra voor wijkverpleging
Zorgvisie
28 juni 2017

Dianda Veldman over onderzoek Radboudumc naar duur medicijn
Radio 4 (De Ochtend van 4, vanaf 15.00 minuten)
26 juni 2017

Clara Wichmann mag beroep aantekenen tegen integrale geboortezorg

Skipr
23 juni 2017

Medicijntekorten door softwarestoring bij leverancier
Skipr
16 juni 2017

Verdwaald tussen de zorgloketten
Trouw
16 juni 2017

Softwareproblemen leiden tot lege schappen bij de apotheek
De Volkskrant
15 juni 2017

Dianda Veldman over leveringsproblemen apotheken
BNR Radio
15 juni 2017

Zoraya (22) wil niet gereanimeerd worden: 'De dood zou een soort cadeautje zijn'
RTL Nieuws
15 juni 2017

Stand.nl: ‘Naming en shaming’ van artsen die een fout maken, is doorgeslagen
Radio 1
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparatie berisping artsen
NOS (vanaf 8.35 minuten)
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparantie berisping artsen
BNR Radio
14 juni 2017

Artsen willen af van 'naming and shaming'
Telegraaf
13 juni 2017

Geen reanimatie voor Ria: 'Jaren van hulpeloosheid, ik moet er niet aan denken'
RTL Nieuws
13 juni 2017

MedMij in Groningen: veilig gezondheidsgegevens uitwisselen tussen patiënt en praktijk
SmarthHealth
8 juni 2017

De lange weg naar transparantie in de zorg

Skipr
7 juni 2017

Neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar

NOS
7 juni 2017

Patiëntenfederatie neemt uitgifte niet-reanimerenpenning over

Skipr
7 juni 2017

Patiënt moet uitslagen niet te snel kunnen inzien
Medisch Contact
1 juni 2017

MedMij geeft patiënt meer regie
Computable
31 mei 2017

Meer herstelbedden gewenst: vraag naar tijdelijke zorg voor ouderen stijgt snel

Volkskrant
23 mei 2017

In het 'herstelhotel' kunnen ouderen tijdelijk terecht
Volkskrant
23 mei 2017

Zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling vragen loont
Nationale Zorggids
22 mei 2017

1 op de 2 ouderen en naasten ervaart knelpunten
De Taalstaat, NPO Radio 1
20 mei 2017

Ouderenzorg tergend traag
Telegraaf (voorpagina en pagina 4)
20 mei 2017

Ouderen hebben meer zorg nodig
Skipr
20 mei 2017

Patiëntenfederatie: Ouderen hebben meer zorg nodig
Algemeen Dagblad
20 mei 2017