Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Patiëntenfederatie: plan voor verpleeghuizen geen garantie tot betere zorg voor bewoners

Patiëntenfederatie: plan voor verpleeghuizen geen garantie tot betere zorg voor bewoners

 

Het Kwaliteitskader Verpleegzorg van het Zorginstituut is een stap richting betere verpleegzorg. Patiëntenfederatie Nederland vindt echter dat het nog onvoldoende garanties biedt dat de verpleegzorg ook echt verbetert.

Patiëntenfederatie Nederland is blij dat de wil er is om de verpleegzorg te blijven verbeteren. Het Kwaliteitskader Verpleegzorg, dat het Zorginstituut in de loop van 2017 presenteert, kan daar zeker bij helpen. Want niemand hoort terecht te komen in een instelling waar de kwaliteit niet goed is.

Te weinig verbetering
Langdurigezorg 8451w klToch is Patiëntenfederatie Nederland van mening dat het Kwaliteitskader Verpleegzorg in de huidige vorm te weinig voor verbetering zorgt.
Patiëntenfederatie Nederland vindt vooral dat in het Kwaliteitskader Verpleegzorg te weinig staat over de cliënt en zijn naasten. Juist door naar die mensen te luisteren, kan de kwaliteit van leven van de cliënt flink verbeteren.
Verder beschouwt het Kwaliteitskader Verpleegzorg leren als een belangrijk middel om de verpleegzorg te verbeteren. Patiëntenfederatie Nederland vindt leren ook belangrijk, maar denkt niet dat dit ook zorgt voor de benodigde verbetering van verpleegzorg.

Verbeterpunten
Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het Kwaliteitskader Verpleegzorg voor meer verbeteringen gaat zorgen als het Zorginstituut de volgende punten toevoegt:

  • Regelmatig aan de cliënten vragen hoe het is om in een verpleeghuis te wonen. Geïnteresseerden moeten deze informatie gemakkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld op ZorgkaartNederland.
  • Het personeel moet regelmatig in gesprek blijven met de cliënten. Met die informatie kan het personeel eventueel het zorgleefplan aanpassen aan de wensen van de cliënt.
  • Toezicht op het behalen van de leerdoelen.
  • De samenstelling van het personeelsbestand moet aansluiten op de (wensen van de) patiënten. Denk daarbij aan personeel met dezelfde (culturele) achtergrond of met kennis van ziektes die de cliënten hebben.
  • In de plannen ontbreekt een evaluatie van het Kwaliteitskader. Ook wil Patiëntenfederatie Nederland graag zien dat het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleegzorg ook blijft onderhouden.


Patiëntenfederatie Nederland vertrouwt erop dat het Zorginstituut Nederland deze verbeterpunten doorvoert in het Kwaliteitskader Verpleegzorg. We dragen namelijk graag bij aan een betere kwaliteit van leven voor de cliënten die in een verpleeghuis wonen.

Reactie Patientenfederatie Nederland op concept Kwaliteitskader Verpleegzorg (pdf) >>