Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Patientenorganisaties: solidariteit van zorgstelsel in het gedrang

Patientenorganisaties: solidariteit van zorgstelsel in het gedrang

 
Met het verschijnen van de miljoenennota voor het komende jaar, wordt pijnlijk duidelijk dat de rekening voor de bezuinigingsmaatregelen in de zorg voor een belangrijk deel komt te liggen bij chronisch zieken en gehandicapten.

De stapeling van maatregelen die hen treft, heeft vaak grote gevolgen voor hun inkomen, voor de eigen regie en voor de begeleiding die ze nodig hebben. Dit betekent dat mensen met een beperking straks minder of geen kans hebben op werk, een fatsoenlijke opleiding en een goed sociaal leven.

Patiëntenorganisaties NPCF, CG-Raad, Platform VG, en het Landelijk Platform GGz vinden dat de solidariteit van het zorgstelsel danig in het gedrang komt. In een brief aan de Tweede Kamer luiden ze de noodklok.

Stapeling van maatregelen
Veel chronisch zieken en gehandicapten verliezen straks hun persoonsgebonden budget(pgb). De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zij komen, als ze geen werk vinden, in de bijstand, inclusief huishoudens- en vermogenstoets. De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van het minimumloon voor mensen die kunnen werken, maar geen werk hebben.

Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening (Wsw) gaat drastisch omlaag van 90.000 naar 30.000 arbeidsplekken. Er wordt een (hogere) eigen bijdrage gevraagd voor AWBZ-zorg, de Ggz en de ondersteuning die gemeenten leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ook hulpmiddelen en andere voorzieningen waarvan gebruik gemaakt wordt in de instelling komen voor eigen rekening. De zorgtoeslag wordt verlaagd, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg) wordt inkomensafhankelijk en het verplicht eigen risico in de zorgverzekering gaat omhoog.

Visie kabinet
Het kabinet heeft te maken met fors stijgende zorguitgaven. Als antwoord daarop verhoogt het kabinet de zorgpremies, gaat het verplichte eigen risico flink omhoog, krijgen we te maken met nieuwe en hogere eigen bijdragen en wordt er gesneden in het basispakket.

Maagzuurremmers, langdurige fysiotherapie voor bepaalde aandoeningen, dieetadvies, en behandeling van aanpassingsstoornissen zijn vanaf volgend jaar waarschijnlijk alleen nog verzekerbaar via de - duurdere - aanvullende verzekering. De patientenorganisaties vinden dat het Kabinet met deze aanpak geen blijk geeft van visie op hoe ze wil komen tot een verdeling van zorg die past bij de zorgvraag.

Manifestatie
Om hier aandacht voor te vragen organiseert de CG-Raad samen met de NPCF, Platform VG, het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, Humanitas, de Raad van Kerken, en de vakbeweging op 19 september de manifestatie Stop de Stapeling in Den Haag. De manifestatie begint om 12.00 uur en vindt plaats op de Koekamplaan/Malieveld.


In de media

Divers pleidooi voor betere, snellere uitwisseling en bescherming data
ICT&Health, 10 oktober

Patiëntenfederatie: Uitwisseling gegevens acute zorg moet beter 
ICT & Health, 3 oktober

Bruins: Geen wettelijke verankering Patiëntgeheim nodig 
ICT & Health, 3 oktober

Spoedzorg in gevaar door gebrekkige gegevensuitwisseling 
ZorgKrant, 2 oktober

Slimme technologie voor betere communicatie tussen zorgverlener en oudere
ICT&Health, 25 september

Eerste ziekenhuizen gestart met geverifieerde beoordelingen op ZorgkaartNederland via BeterDichtbij
Emerce, 24 september

Slechte communicatie zorgverleners

Zorgkrant, 24 september

'Europa moet zelf medicijnen produceren'

BNR, 23 september

Minister Bruins: 'Aantal meldingen medicijntekorten verdubbelt dit jaar nog'
Zembla, 23 september

Verdubbeling van aantal medicijntekorten verwacht
RADAR, 23 september

Patiënten: stop de chaos rond medicijnen
De Limburger, 23 september

Verplichting face-to-face consult op poli vervalt
ICT&Health, 23 september

'Minister moet privacyprobleem bij medisch onderzoek aanpakken'
FD, 23 september

Patiënten: stop de chaos rond medicijnen
Skipr, 23 september

Ziekenhuizen starten met geverifieerde patiëntbeoordeling
Skipr, 20 september

'Samen beslissen; dat kan nog veel verder worden uitgewerkt'
Niernieuws, 16 september

Maatregelen nodig tegen stapeling van zorgkosten
ZorgKrant.nl, 5 september

Het vrijwillig eigen risico zou moeten worden afgeschaft
ZorgKrant.nl, 4 september

Een landelijk mobiliteitsnet zou wenselijk zijn
ZorgKrant, 2 september