Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Patientenorganisaties: solidariteit van zorgstelsel in het gedrang

Patientenorganisaties: solidariteit van zorgstelsel in het gedrang

 
Met het verschijnen van de miljoenennota voor het komende jaar, wordt pijnlijk duidelijk dat de rekening voor de bezuinigingsmaatregelen in de zorg voor een belangrijk deel komt te liggen bij chronisch zieken en gehandicapten.

De stapeling van maatregelen die hen treft, heeft vaak grote gevolgen voor hun inkomen, voor de eigen regie en voor de begeleiding die ze nodig hebben. Dit betekent dat mensen met een beperking straks minder of geen kans hebben op werk, een fatsoenlijke opleiding en een goed sociaal leven.

Patiëntenorganisaties NPCF, CG-Raad, Platform VG, en het Landelijk Platform GGz vinden dat de solidariteit van het zorgstelsel danig in het gedrang komt. In een brief aan de Tweede Kamer luiden ze de noodklok.

Stapeling van maatregelen
Veel chronisch zieken en gehandicapten verliezen straks hun persoonsgebonden budget(pgb). De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zij komen, als ze geen werk vinden, in de bijstand, inclusief huishoudens- en vermogenstoets. De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van het minimumloon voor mensen die kunnen werken, maar geen werk hebben.

Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening (Wsw) gaat drastisch omlaag van 90.000 naar 30.000 arbeidsplekken. Er wordt een (hogere) eigen bijdrage gevraagd voor AWBZ-zorg, de Ggz en de ondersteuning die gemeenten leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ook hulpmiddelen en andere voorzieningen waarvan gebruik gemaakt wordt in de instelling komen voor eigen rekening. De zorgtoeslag wordt verlaagd, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg) wordt inkomensafhankelijk en het verplicht eigen risico in de zorgverzekering gaat omhoog.

Visie kabinet
Het kabinet heeft te maken met fors stijgende zorguitgaven. Als antwoord daarop verhoogt het kabinet de zorgpremies, gaat het verplichte eigen risico flink omhoog, krijgen we te maken met nieuwe en hogere eigen bijdragen en wordt er gesneden in het basispakket.

Maagzuurremmers, langdurige fysiotherapie voor bepaalde aandoeningen, dieetadvies, en behandeling van aanpassingsstoornissen zijn vanaf volgend jaar waarschijnlijk alleen nog verzekerbaar via de - duurdere - aanvullende verzekering. De patientenorganisaties vinden dat het Kabinet met deze aanpak geen blijk geeft van visie op hoe ze wil komen tot een verdeling van zorg die past bij de zorgvraag.

Manifestatie
Om hier aandacht voor te vragen organiseert de CG-Raad samen met de NPCF, Platform VG, het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, Humanitas, de Raad van Kerken, en de vakbeweging op 19 september de manifestatie Stop de Stapeling in Den Haag. De manifestatie begint om 12.00 uur en vindt plaats op de Koekamplaan/Malieveld.


In de media

Fabrikanten opereren onbevoegd op de OK
Argos, 22 februari

Patiënt niet over het hoofd zien bij financiering wijkverpleging
Zorgkrant, 21 februari

Flinke stap achteruit door wetsvoorstel ‘resultaatgericht beschikken’
Zorgkrant, 21 februari

Tekort aan dokters en assistenten: 'Je wordt er soms gewoon verdrietig van'
Radio1, 20 februari

Waarom is mijn ziekenhuisrekening zo hoog?
MAX, 21 februari

Over transgenders die zelf hun behandeling beginnen 
De Ochtend van 4 op NPOradio4, 20 februari

Meldpunt: Roep om begrijpelijke ziekenhuisrekeningen 
MaxVandaag, 20 februari 

Nederland aan de slag met e-health 
ICT & Health, 20 februari

Wat als je hart er nu mee stopt, wil jij dan wel of geen reanimatie? 
Niet-ReanimerenPenning in Margriet.nl, 20 februari

Patiënten minder tevreden bij psychische klachten zorgverleners 
NationaleZorgGids, 19 februari

Een geneeskundestudent die meekijkt bij het doktersbezoek: 'Ze kan alles uitleggen' 
RTL-Nieuws, 12 februari

Bruins trekt beurs om digitale gegevensuitwisseling vlot te trekken
Skipr, 11 februari

Gemeenten breken met Hulpmiddelencentrum
Stellingwerf.nl, 11 februari

Huisartsenstop dreigt in grote steden 
NOS Radio1-Journaal – item start om 8 uur, 7 februari

Zorgaanbieders half jaar langer nodig om digitale patiëntendossiers te bundelen 
BNR, 7 februari

Nieuwe patiënten komen op een wachtlijst – item start op 2:51
RTL-Nieuws, 7 februari

Vastgelopen overleg om medicijnakkoord moet vlot getrokken worden 
ZorgKrant, 7 februari

Patiëntenorganisaties: zorgen om verantwoord wisselen medicijnen
Nederlands Dagblad, 6 februari

Te weinig aandacht voor psychosociale problemen huidpatiënten
Medical Facts, 6 februari

Mensen moeten verpleeghuiszorg krijgen die ze nodig hebben
ZorgKrant, 5 februari

'Meer zicht op zorg' bevordert gebruik online zorgomgevingen
ICT&Health, 3 februari