Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg onder druk

Toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg onder druk

 
Op woensdag 22 juni debatteert de Tweede Kamer over de plannen voor de Zorgverzekeringswet en het basispakket. Volgens de CG-Raad en de NPCF doen deze plannen afbreuk aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en zorgverzekeringen.

De minister van VWS komt met een mix aan voorstellen. Zo wil ze het basispakket van de zorgverzekering verder uitdunnen. Dit heeft onder meer betrekking op fysiotherapie, dieetadvisering, GGZ-behandelingen en maagzuurremmers. Verder wil ze het eigen risico omhoog doen met 40 euro per jaar en meer eigen betalingen invoeren. Tot slot ligt er het voornemen om zorgaanbieders, waaronder huisartsen, te korten.

Geen visie
De NPCF en de CG-Raad maken zich zorgen over de gevolgen van dit beleid voor mensen met een beperking en mensen die aangewezen zijn op zorg. Op dit moment staat de betaalbaarheid en daarmee de toegang tot de zorg voor steeds meer mensen al onder druk. Met de huidige voorstellen neemt die druk alleen maar meer toe. Bovendien ontbreekt in de voorstellen een duidelijke visie op hoe passende en betaalbare zorg blijvend gegarandeerd kan worden.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid zeggen beide organisaties dat met de voorgestelde maatregelen de oorzaken van de oplopende zorgkosten niet worden aangepakt. Verder vinden NPCF en de CG-Raad de maatregelen onvoldoende bijdragen aan het realiseren van passende en resultaatgerichte zorg.

Duidelijke keuzes
De CG-Raad en de NPCF zien meer heil in het maken van duidelijke keuzes in spreiding en concentratie van tweedelijns zorg, het aanpakken van onnodige diagnostiek en herhaalconsulten, het zorgen voor een doelmatig medicijngebruik, en het durven investeren in van kwaliteit van zorg die bijdraagt aan doelmatigheid.

Naast doelmatige en resultaatgerichte zorg, maken beide organisaties zich ook zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en zorgverzekeringen voor chronisch zieken en gehandicapten.

Beide organisaties vragen in de brief onder meer aandacht voor het volgende:

  • De CG-Raad en de NPCF vinden dat een breed basispakket een belangrijke voorwaarde is om te komen tot een goede invulling van 'gepast gebruik' van zorg;
  • De NPCF en de CG-Raad willen een monitor over de toegang tot en de betaalbaarheid van de (aanvullende) zorgverzekering;
  • De CG-Raad en de NPCF stellen voor het totaal aan eigen bijdragen en compensatieregelingen in samenhang te bezien en waar mogelijk te vereenvoudigen;
  • Om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft bepleiten wij een maximum aan eigen bijdragen en eigen risico dat mensen moeten betalen.

Ter info: artikel Volkskrant 17 juni jl - Plafond voor eigen bijdrage in de zorg

In de media

Krappe voldoende voor kwaliteit van leven
Zorg&Welzijn, 28 mei

Overheid is grip op geneesmiddelenvoorziening kwijt 
NPO radio 1, 17 mei

Mijnkwaliteitvanleven.nl: kwaliteit van leven opnieuw krappe voldoende 
Medicalfacts, 16 mei

Kwaliteit van leven opnieuw krappe voldoende
EZpress, 15 mei

Kwaliteit van leven opnieuw krappe voldoende
Medical Facts, 15 mei

Hoe gaat de zorg de volgende coronafase in? 
De ochtend van 4 – Radio 4, 8 mei

Methodiek voor het ontwikkelen van praatkaarten beschikbaar 
ZorgKrant, 7 mei

Methodiek voor het ontwikkelen van praatkaarten beschikbaar
ZorgKrant, 7 mei

Risico's van de versoepeling van de coronaregels voor het opstarten van de reguliere zorg - vanaf 15:10
Goedemorgen Nederland, 7 mei

Covid-19; wat is de impact op uw Wmo-cliënten?
Binnenlands Bestuur, 1 mei

Digitale zorg: ook na corona 
Skipr, 28 april

Vaker 'nee' zeggen tegen dure medicijnen? Een slecht plan vindt de Patiëntenfederatie 
1Vandaag, 23 april

'Patiënten betalen honderden euro’s extra door corona’
BNR-radio, 22 april

Impact uitgestelde zorg blijft voorlopig voelbaar 
ICT&Health, 20 april

Hoe starten we de reguliere zorg weer goed op? 
RTL-Nieuws, 20 april

Over het opstarten van de reguliere zorg
Radio1Journaal, vanaf 8.00 uur, 20 april

Veel thuiszorg stopgezet uit vrees voor corona 
Radio1Jounaal, 17 april

Minder of geen thuiszorg: 'Mensen worden eenzaam' – NOS.nl plus NOS-Jounaal
17 april

Patiëntenfederatie: ‘Beeldbellen nog weinig ingezet’ 
ICT&Health, 17 april

'Cliënten weigeren zelf thuiszorg uit angst voor coronavirus' 
OmropFryslan, 17 april

Patiëntenfederatie: Zorgen over gezondheid in verband met corona nemen toe 
Medical Facts, 17 april

En in nog veel meer media tijdens het afgelopen weekend 
17-18-19 april

Zelf oriënteren, zelf kiezen, zelf beslissen: over de veranderde rol van mensen met een chronische ziekte
Topic.nl (bijlage bij Trouw), 15 april