Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg onder druk

Toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg onder druk

 
Op woensdag 22 juni debatteert de Tweede Kamer over de plannen voor de Zorgverzekeringswet en het basispakket. Volgens de CG-Raad en de NPCF doen deze plannen afbreuk aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en zorgverzekeringen.

De minister van VWS komt met een mix aan voorstellen. Zo wil ze het basispakket van de zorgverzekering verder uitdunnen. Dit heeft onder meer betrekking op fysiotherapie, dieetadvisering, GGZ-behandelingen en maagzuurremmers. Verder wil ze het eigen risico omhoog doen met 40 euro per jaar en meer eigen betalingen invoeren. Tot slot ligt er het voornemen om zorgaanbieders, waaronder huisartsen, te korten.

Geen visie
De NPCF en de CG-Raad maken zich zorgen over de gevolgen van dit beleid voor mensen met een beperking en mensen die aangewezen zijn op zorg. Op dit moment staat de betaalbaarheid en daarmee de toegang tot de zorg voor steeds meer mensen al onder druk. Met de huidige voorstellen neemt die druk alleen maar meer toe. Bovendien ontbreekt in de voorstellen een duidelijke visie op hoe passende en betaalbare zorg blijvend gegarandeerd kan worden.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid zeggen beide organisaties dat met de voorgestelde maatregelen de oorzaken van de oplopende zorgkosten niet worden aangepakt. Verder vinden NPCF en de CG-Raad de maatregelen onvoldoende bijdragen aan het realiseren van passende en resultaatgerichte zorg.

Duidelijke keuzes
De CG-Raad en de NPCF zien meer heil in het maken van duidelijke keuzes in spreiding en concentratie van tweedelijns zorg, het aanpakken van onnodige diagnostiek en herhaalconsulten, het zorgen voor een doelmatig medicijngebruik, en het durven investeren in van kwaliteit van zorg die bijdraagt aan doelmatigheid.

Naast doelmatige en resultaatgerichte zorg, maken beide organisaties zich ook zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en zorgverzekeringen voor chronisch zieken en gehandicapten.

Beide organisaties vragen in de brief onder meer aandacht voor het volgende:

  • De CG-Raad en de NPCF vinden dat een breed basispakket een belangrijke voorwaarde is om te komen tot een goede invulling van 'gepast gebruik' van zorg;
  • De NPCF en de CG-Raad willen een monitor over de toegang tot en de betaalbaarheid van de (aanvullende) zorgverzekering;
  • De CG-Raad en de NPCF stellen voor het totaal aan eigen bijdragen en compensatieregelingen in samenhang te bezien en waar mogelijk te vereenvoudigen;
  • Om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft bepleiten wij een maximum aan eigen bijdragen en eigen risico dat mensen moeten betalen.

Ter info: artikel Volkskrant 17 juni jl - Plafond voor eigen bijdrage in de zorg

In de media

Gesprekswijzer biedt reumapatiënten houvast tijdens afspraken
Gezondheidsplein.nl, 18 oktober

Patiëntenorganisaties eisen landelijke aanpak problemen hulpmiddelen 
Skipr, 18 oktober

Personeel HMC Westeinde staakt: 'Er wordt niet geluisterd, dus landelijke actie volgt'
Omroep West, 17 oktober  

Landelijke ziekenhuisstaking op 20 november, minimaal helft van alle ziekenhuizen doet naar verwachting mee
De Gooi- en Eemlander, 17 oktober

Kennisagenda ‘Onderzoek voor en door patiënten’ ontwikkeld 
ZorgKrant, 17 oktober

Patiëntenfederatie sombert niet over staking
Skipr, 17 oktober

Patiëntenfederatie wil dat verzekerden meer invloed krijgen
Skipr, 16 oktober

Chronisch zieken hebben nog steeds problemen met zorgkosten
ZorgKrant, 16 oktober

Steeds meer mensen laten met een ketting zien: reanimeer mij alsjeblieft niet
RTL-Nieuws, 12 oktober

Torenhoge en onverwachte tandartskosten: dit kan je als patiënt er tegen doen
De Stentor, 12 oktober 

Divers pleidooi voor betere, snellere uitwisseling en bescherming data
ICT&Health, 10 oktober

Patiëntenfederatie: Uitwisseling gegevens acute zorg moet beter 
ICT & Health, 3 oktober

Bruins: Geen wettelijke verankering Patiëntgeheim nodig 
ICT & Health, 3 oktober

Spoedzorg in gevaar door gebrekkige gegevensuitwisseling 
ZorgKrant, 2 oktober

Slimme technologie voor betere communicatie tussen zorgverlener en oudere
ICT&Health, 25 september

Eerste ziekenhuizen gestart met geverifieerde beoordelingen op ZorgkaartNederland via BeterDichtbij
Emerce, 24 september

Slechte communicatie zorgverleners

Zorgkrant, 24 september

'Europa moet zelf medicijnen produceren'

BNR, 23 september