Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Veel spoedzorg krijgt onvoldoende op ZorgkaartNederland

Veel spoedzorg krijgt onvoldoende op ZorgkaartNederland

 

Lange wachttijden, onheuse bejegening en foute diagnoses of behandeling. Spoedeisende hulp in ziekenhuizen laat nogal eens te wensen over. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1000 spontane meldingen van patiënten op ZorgkaartNederland.

Bijna een kwart van de waarderingen (237 stuks) is negatief. Dat is hoog, want doorgaans geven patiënten ziekenhuiszorg een dikke voldoende. Patiënten die expliciet melden dat ze op de spoedeisende hulp zijn geweest, zijn zelfs nog negatiever. Van de 395 waarderingen over een SEH zijn er 112 waarbij de SEH een onvoldoende krijgt.

De meeste wrevel van patiënten zit hem in lange wachttijden en bejegening. Fouten in de diagnose, gebrekkige informatie en slecht naar de patiënt luisteren komen eveneens geregeld voor.


Patiënt te weinig betrokken
Infographic spoedzorg 060217 6Dat laatste punt, slecht luisteren geldt overigens niet alleen voor de spoedzorg. Patiënten vinden dat dokter en ziekenhuis hen te weinig betrekken bij (veilige) zorg, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie. Als er iets (bijna) mis is gegaan in de zorg zeggen patiënten vaak achteraf dat zij een rol hadden kunnen spelen om dat te voorkomen.

Directeur-bestuurder Dianda Veldman: “Meer dan de helft van de mensen bij wie bijna iets mis ging in de zorg, zegt dat dankzij eigen alertheid werd voorkomen dat het echt mis ging. Van de mensen waar het wel fout ging, zegt een op elke vijf dat hij de fout had kunnen voorkomen. Patiënten denken graag mee over veilige zorg, maar ze moeten daar wel toe worden uitgenodigd door zorgverleners. Zie de patiënt als een extra paar ogen en oren.”


Gebrek aan deskundigheid
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen wel eens heeft meegemaakt dat het (bijna) mis ging in een zorginstelling of bij de huisarts. Vaak gaat het om verkeerde medicijnen of een foute diagnose. Patiënten zeggen dat de fout niet was gebeurd als er beter met hen was overlegd. Ook werken zorgverleners soms slecht samen of lijken ze weinig deskundig.

Dat beeld komt overeen met de reacties op ZorgkaartNederland over de spoedzorg. Van de 237 klachten van ontevreden patiënten ging bijna de helft over fouten of slechte/ondeskundige behandeling.

In de media

Medicijntekorten door softwarestoring bij leverancier
Skipr
16 juni 2017

Verdwaald tussen de zorgloketten
Trouw
16 juni 2017

Softwareproblemen leiden tot lege schappen bij de apotheek
De Volkskrant
15 juni 2017

Dianda Veldman over leveringsproblemen apotheken
BNR Radio
15 juni 2017

Zoraya (22) wil niet gereanimeerd worden: 'De dood zou een soort cadeautje zijn'
RTL Nieuws
15 juni 2017

Stand.nl: ‘Naming en shaming’ van artsen die een fout maken, is doorgeslagen
Radio 1
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparatie berisping artsen
NOS (vanaf 8.35 minuten)
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparantie berisping artsen
BNR Radio
14 juni 2017

Artsen willen af van 'naming and shaming'
Telegraaf
13 juni 2017

Geen reanimatie voor Ria: 'Jaren van hulpeloosheid, ik moet er niet aan denken'
RTL Nieuws
13 juni 2017

MedMij in Groningen: veilig gezondheidsgegevens uitwisselen tussen patiënt en praktijk
SmarthHealth
8 juni 2017

De lange weg naar transparantie in de zorg

Skipr
7 juni 2017

Neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar

NOS
7 juni 2017

Patiëntenfederatie neemt uitgifte niet-reanimerenpenning over

Skipr
7 juni 2017

Patiënt moet uitslagen niet te snel kunnen inzien
Medisch Contact
1 juni 2017

MedMij geeft patiënt meer regie
Computable
31 mei 2017

Meer herstelbedden gewenst: vraag naar tijdelijke zorg voor ouderen stijgt snel

Volkskrant
23 mei 2017

In het 'herstelhotel' kunnen ouderen tijdelijk terecht
Volkskrant
23 mei 2017

Zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling vragen loont
Nationale Zorggids
22 mei 2017

1 op de 2 ouderen en naasten ervaart knelpunten
De Taalstaat, NPO Radio 1
20 mei 2017

Ouderenzorg tergend traag
Telegraaf (voorpagina en pagina 4)
20 mei 2017

Ouderen hebben meer zorg nodig
Skipr
20 mei 2017

Patiëntenfederatie: Ouderen hebben meer zorg nodig
Algemeen Dagblad
20 mei 2017