Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt

Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt

 

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, lopen regelmatig tegen tal van problemen aan. Ze hebben moeite om de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag. Ze vinden vaak ook niet alle informatie. En sommige mensen hebben behoefte aan een vaste ondersteuner die hen helpt met het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden die mensen hebben.

Dat blijkt uit een onderzoek – in opdracht van het ministerie van VWS - door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid onder een selecte steekproef van bijna 400 (naasten van) mensen die langdurige zorg gebruiken uit de Wmo, jeugdwet, Zvw en/of Wlz. Met ouderen, mensen met een beperking en mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is gesproken over hun ‘route’ naar langdurige zorg, keuzemomenten en de ontvangen en gewenste informatie en ondersteuning.

Mantelzorger oudere: ‘We willen weten waar we terecht kunnen als we hulp nodig hebben, niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.’

Clientenroute

Keuzeproces

Uit de gesprekken blijkt dat langdurige zorg nodig hebben ingrijpend is en het keuzeproces daarmee belastend kan zijn. Ieder persoon maakt op eigen momenten en manieren keuzes. Bij ouderen is er vaak tijdsdruk en volgen de keuzemomenten elkaar sneller op. Bij de GGZ speelt naast tijdsdruk het probleem van onvoldoende aanbod, wat invloed heeft op de keuzes die mensen hebben.

Zelf centraal staan

Mensen uit het onderzoek melden dat zij zelf centraal willen staan, waar nu nog vooral de regelgeving en het systeem centraal lijken te staan. Mensen willen ruim de tijd krijgen om hun wensen en behoeftes kenbaar te maken, maar de langdurige zorg is daar niet op ingericht.

Cliënt gehandicaptenzorg: 'De gemeente doet ingewikkeld. Dagbesteding is erg duur voor vijf dagen in de week, zegt de gemeente. Drie hele dagen zou voldoende moeten zijn. Maar ik wil gewoon vijf dagen 'werken' op de dagbesteding. Wat ik zelf vind (mijn familie vindt) zou weer niet van voldoende kwaliteit zijn. Wat willen ze dan? Dat ik twee dagen achter de geraniums ga zitten?'

Doolhof

Veel mensen ervaren dat het zorgstelsel, het systeem, ingewikkeld is. Cliënten en naasten zien door de bomen het bos niet meer. Ze weten niet wat er mogelijk is, wat in hun situatie kan en waar ze de informatie daarover kunnen vinden.

Mantelzorger oudere: ‘Het is een doolhof en het doolhof wordt steeds groter.’

Gebrek aan keuze-informatie

Ook missen mensen keuze-informatie over verschillende organisaties en mogelijkheden die hen kan helpen bij het maken van de juiste afweging. De drie koepelorganisaties roepen alle betrokkenen, overheden, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en anderen op om gewenste informatie beschikbaar te maken en/of beter te ontsluiten en vindbaar te maken.

Moeder van dochter met een Wlz indicatie: ‘Mijn dochter is verhuisd naar een instelling. Als ik wist dat de zorg ook op een andere manier geregeld had kunnen worden zodat ze langer thuis had kunnen blijven wonen (VPT of MPT) had ik daar zeker voor gekozen. Maar dat is me nooit verteld.’

Oproep: Vindbare en toegankelijke clientondersteuners

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid roepen op om de beschikbare onafhankelijke cliëntondersteuners die er zijn binnen de Wmo en de Wlz over de stelsels heen te organiseren en beter vindbaar en toegankelijk te maken. Want uit het onderzoek blijkt dat mensen vaak niet weten dat zij recht hebben op onafhankelijke ondersteuning. Terwijl sommigen daar wel behoefte aan hadden.

Moeder van GGZ-cliënt: ‘Ik zou zo graag willen dat ik gewoon eens met iemand kan overleggen, niet alleen áls het misgaat, maar juist om te voorkomen dát het mis gaat.’
 
Bekijk het gezamenlijke rapport 'Als zorg en/of ondersteuning nodig is...'

 

In de media

Verzekeraars en VWS: zorgpremie staat nog niet vast
Skipr
4 augustus 2017

Nog maar weinig gebruik van e-consults
NPO Radio 1
2 augustus 2017

Aandacht voor sociale gevolgen van ziekte en beperking
Zorg+Welzijn
7 juli 2017

Dianda Veldman over wachtlijsten in de zorg
BNR Radio
6 juli 2017

Wachtlijsten zijn terug in de zorg: voor 8 van 24 specialismen wordt norm overschreden
De Volkskrant
6 juli 2017

Cliëntondersteuning vaak onvindbaar
Skipr
3 juli 2017

Veel mensen met thuiszorg weten niet af van gratis ondersteuning
nu.nl
30 juni 2017

Steun voor zieke mensen thuis weinig bekend
Telegraaf
30 juni 2017

‘Ik schaam me niet voor mijn alzheimer’
Nederlands Dagblad
29 juni 2017

Meer geld beschikbaar voor wijkverpleging
Skipr
28 juni 2017

VWS: 170 miljoen euro extra voor wijkverpleging
Zorgvisie
28 juni 2017

Dianda Veldman over onderzoek Radboudumc naar duur medicijn
Radio 4 (De Ochtend van 4, vanaf 15.00 minuten)
26 juni 2017

Clara Wichmann mag beroep aantekenen tegen integrale geboortezorg

Skipr
23 juni 2017

Medicijntekorten door softwarestoring bij leverancier
Skipr
16 juni 2017

Verdwaald tussen de zorgloketten
Trouw
16 juni 2017

Softwareproblemen leiden tot lege schappen bij de apotheek
De Volkskrant
15 juni 2017

Dianda Veldman over leveringsproblemen apotheken
BNR Radio
15 juni 2017

Zoraya (22) wil niet gereanimeerd worden: 'De dood zou een soort cadeautje zijn'
RTL Nieuws
15 juni 2017

Stand.nl: ‘Naming en shaming’ van artsen die een fout maken, is doorgeslagen
Radio 1
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparatie berisping artsen
NOS (vanaf 8.35 minuten)
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparantie berisping artsen
BNR Radio
14 juni 2017

Artsen willen af van 'naming and shaming'
Telegraaf
13 juni 2017

Geen reanimatie voor Ria: 'Jaren van hulpeloosheid, ik moet er niet aan denken'
RTL Nieuws
13 juni 2017

MedMij in Groningen: veilig gezondheidsgegevens uitwisselen tussen patiënt en praktijk
SmarthHealth
8 juni 2017

De lange weg naar transparantie in de zorg

Skipr
7 juni 2017

Neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar

NOS
7 juni 2017

Patiëntenfederatie neemt uitgifte niet-reanimerenpenning over

Skipr
7 juni 2017

Patiënt moet uitslagen niet te snel kunnen inzien
Medisch Contact
1 juni 2017

MedMij geeft patiënt meer regie
Computable
31 mei 2017

Meer herstelbedden gewenst: vraag naar tijdelijke zorg voor ouderen stijgt snel

Volkskrant
23 mei 2017

In het 'herstelhotel' kunnen ouderen tijdelijk terecht
Volkskrant
23 mei 2017

Zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling vragen loont
Nationale Zorggids
22 mei 2017

1 op de 2 ouderen en naasten ervaart knelpunten
De Taalstaat, NPO Radio 1
20 mei 2017

Ouderenzorg tergend traag
Telegraaf (voorpagina en pagina 4)
20 mei 2017

Ouderen hebben meer zorg nodig
Skipr
20 mei 2017

Patiëntenfederatie: Ouderen hebben meer zorg nodig
Algemeen Dagblad
20 mei 2017