Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Zorgverzekeraars omarmen kwaliteitstraject van NPCF

Zorgverzekeraars omarmen kwaliteitstraject van NPCF

 

Vier grote zorgverzekeraars, AGIS, Achmea, Menzis en UVIT, gaan het kwaliteitsverbetertraject van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) betrekken bij het contracteren van gezondheidscentra. Dat betekent een stimulans voor zorgverleners om Door Cliënten Bekeken, zoals het kwaliteitstraject heet, in hun gezondheidscentrum toe te passen.

Via het traject 'Door Cliënten Bekeken voor gezondheidscentra', werken zorgverleners vanuit het perspectief van hun cliënten aan het verbeteren van de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening.

Resultaten voor zorginkoop
De zorgverzekeraars zullen in hun inkoopgesprekken de resultaten van het kwaliteitstraject gaan betrekken en deze benutten als inkoopinformatie. Het gaat om resultaten die voortkomen uit de vragenlijsten en de bijeenkomsten voor zorgverleners en cliënten, die Door Cliënten Bekeken kenmerken.

De resultaten bestaan uit beoordelingen van aspecten als: hoe stemmen de zorgverleners hun adviezen onderling af, hoe verstrekken zij de informatie aan hun patiënten en hoe sluit de inhoud van verschillende behandelingen op elkaar aan?

'Dat vier grote verzekeraars ons traject Door Cliënten Bekeken omarmen is een belangrijk stap', zegt NPCF-directeur Wilna Wind. 'Het is weer een impuls voor zorgverleners om goed naar hun cliënten te luisteren en hun zorgverlening zo patiëntgericht mogelijk te maken. En het is wat ons betreft een erkenning voor Door Cliënten Bekeken. We hebben in vijf jaar een traject neergezet waarmee inmiddels al meer dan duizend zorgverleners hun zorg dichter bij de patiënten hebben kunnen brengen'.

Vernieuwing van de methodiek
Sinds 1 januari 2011 is Door Cliënten Bekeken voor gezondheidscentra vernieuwd. Met de vernieuwde methodiek houden gezondheidscentra permanent zicht op de ervaringen van patiënten door tussentijdse metingen via internet, door wachtkamergesprekken of een online forum. Ook kunnen de gezondheidscentra nu specifiek de ervaringen van chronische zorggebruikers meten. Bovendien zijn de vragenlijsten aangepast en afgestemd op de ervaringen van de cliënten uit eerdere metingen.

Verbreding van DCB
Door Cliënten Bekeken is er niet alleen voor Gezondheidscentra. Het kwaliteitstraject bestaat al sinds de start in 2005 voor apotheken en is er inmiddels ook voor oefentherapeuten. In de afgelopen jaren heeft meer dan de helft van de apotheken deelgenomen aan het traject en sinds vorig jaar meer dan vijftig oefentherapiepraktijken.

Er is nu ook een Door Cliënten Bekeken-traject in de maak voor huisartsen en tandartsen. Binnenkort gaan er pilots van start zodat ook deze beroepsgroepen samen met hun patiënten kunnen gaan werken aan het verbeteren van hun zorg- en dienstverlening.