Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Promotie-onderzoek: ZorgkaartNederland draagt bij aan patiëntveiligheid

De ervaringen die patiënten op ZorgkaartNederland delen over ziekenhuizen dragen bij aan de patiëntveiligheid. Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg gebruiken die ervaringen om zicht te krijgen op de veiligheid in ziekenhuizen. Dat blijkt uit het proefschrift over de stem van de patiënt in de zorg, Hearing the patient’s voice, waarop Sorien Kleefstra op 6 juli hoopt te promoveren aan

... Lees meer

Laat zwangere zelf de zorgverlener kiezen

Een zwangere moet altijd kunnen kiezen welke zorgverlener ze wil. Ook als ze tijdens de zwangerschap wil wisselen van verloskundige of ziekenhuis. Het geld mag daarin geen belemmering zijn. Laat het zorggeld gaan waar de zwangere heen wil.

Lees meer

Neem dat gesprek met de dokter toch gewoon op

'Je zult maar patiënt zijn en naar de dokter moeten voor een gesprek of consult. Wat moet je doen? Hoe weet je zeker dat je na het consult nog alles weet wat de dokter heeft gezegd? In de media spelen de onderzoeken over die vraag haasje over.

Lees meer

Nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Op 16 juni 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van Patiëntenfederatie NPCF ingestemd met de benoeming van Dick van Dijk als lid van de Raad van Toezicht. Dick van Dijk neemt de plaats in van Eugene Sutorius die afscheid neemt. De heer Sutorius blijft als adviseur bij de Patiëntenfederatie betrokken.

Lees meer

Werelddekking zorg blijft

De werelddekking in de zorg wordt niet per 1 januari 2017 afgeschaft. Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in) schreven in een brief dat mensen met kwetsbare gezondheid die op reis gaan, moeten kunnen vertrouwen op een goede verzekering van eventuele zorgkosten. Het voorstel om de werelddekking te schrappen past daar niet bij. Dat vonden veel partijen in de Tweede Kamer ook.

Lees meer

Laat cliënt en wijkverpleegkundige samen beslissen over zorg

De cliënt en de wijkverpleegkundige moeten samen beslissen welke zorg nodig is. Geld mag dat niet in de weg staan. Er moet maatwerk komen; zorg die aansluit bij de behoefte van patiënten. Dat schrijven Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Patiënt vaak niet geïnformeerd over kosten bij tandarts

Zes van elke tien mensen die een bezoek brengen aan tandarts of mondhygiënist, krijgen niet vooraf te horen wat de verwachte kosten zijn van de behandeling. En van de tandartsen die een behandeling beginnen die meer gaat kosten dan 250 euro, geeft bijna de helft geen prijsopgave aan de patiënt. Dat moet wel en de patiënt wil dat ook graag weten.

Lees meer

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens

MedMij. Dat is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders,

... Lees meer

Dringend beroep op CDA-fractie over donorwet

De CDA-fractie in de Tweede Kamer mag een wetsvoorstel van D66 over actieve orgaandonatie niet zonder meer afwijzen. Dat zegt een groot aantal patiënt- en andere organisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Die beslist morgenavond over het wetsvoorstel.

Lees meer

DigitaleZorgGids vernieuwd

Patiëntenfederatie NPCF lanceert een geheel vernieuwde website: DigitaleZorgGids.nl. De site moet de bewustwording, het inzicht én de helderheid op het terrein van digitale zorg vergroten. Bij zowel patiënten als zorgverleners.

Lees meer

Patiënt klem door gebrekkige communicatie zorgaanbieders

De patiënt mag nooit de dupe worden van gebrekkige gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en apothekers. Hij moet er op kunnen vertrouwen dat gegevens over zijn medicijngebruik tijdig en compleet bij de apotheek beschikbaar zijn. Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie NPCF in reactie op een ... Lees meer

Zorg werkt slecht bij complexe problemen

Mensen met een complexe zorgvraag zijn het slachtoffer van de veranderingen die sinds vorig jaar in de zorg zijn doorgevoerd. Het duurt lang voor ze het juiste loket hebben gevonden en nog langer voor ze echt passende zorg krijgen. Dit blijkt uit ruim 16.000 meldingen die samenwerkende cliëntenorganisaties het afgelopen half jaar hebben verzameld.

Mensen met een relatief eenvoudige

... Lees meer

Geef zwangere laatste woord bij keuze geboortezorg

Zwangere vrouwen moeten zelf kunnen beslissen door wie ze de zwangerschap laten begeleiden en waar. Het moet niet zo zijn dat ze automatisch aan een ziekenhuis of gynaecoloog vastzitten als ze kiezen voor een bepaalde verloskundige. De keuze moet te allen tijde aan de vrouw zelf zijn, ook als ze tijdens de zwangerschap van begeleiding wil wisselen. Dat schrijven een groot aantal (vrouwelijke)

... Lees meer

Meer openheid rond calamiteiten is goede zaak

Ziekenhuizen moeten meer openheid van zaken geven rond calamiteiten. Openheid over wat er (bijna) misgaat is goed voor patiënten en voor de dokters. Want ze kunnen lering trekken uit fouten van anderen. Maar dat kan alleen als ziekenhuizen eerlijk laten zien wat er mis ging en geen fouten met de mantel der liefde bedekken.

Lees meer

'Let beter op dreigend medicijntekort'

Er moet snel een signaleringssysteem komen om dreigende tekorten aan medicijnen vlug te kunnen opsporen. Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie NPCF. De Inspectie voor de Volksgezondheid zou daartoe het voortouw moeten nemen.

Lees meer

Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

Wat doen zorgverleners met uw patiëntgegevens en wat vindt u daarvan? Die vraag stellen Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz de komende weken aan hun leden en aan iedereen die er iets van wil zeggen. Ze willen zo zicht krijgen op hoe het is gesteld met de privacy van patiënten in de zorg.

Lees meer

Patiëntenfederatie wil dat zorggeld gemeenten geoormerkt wordt

Gemeenten houden flink geld over hun zorgbegroting, in enkele gevallen gaat het zelfs om miljoenen. Ongekend, vindt Patiëntenfederatie NPCF. “We trekken aan de bel voor al die mensen die juist ervaren dat ze van hun gemeente geen passende oplossing geboden krijgen. Mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort en maatwerk ontbreekt. De gevolgen werken met een domino-effect door in het leven van

... Lees meer

Inspectie zet UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zet het Universitair Medisch Centrum Utrecht voor een periode van maximaal zes maanden onder verscherpt toezicht. Dat is een gevolg van de grote problemen op de KNO-afdeling, waarbij de veiligheid van patiënten in gevaar kwam.

Lees meer

Patiënt heeft recht op juiste medicijn

Elke patiënt moet het juiste medicijn op het juiste moment kunnen krijgen. Er is de afgelopen tijd in de media veel gedoe geweest over de beschikbaarheid van (dure) medicijnen. Voorop moet staan dat de patiënt in ieder geval zijn medicijn krijgt.

Lees meer

Teken geen zwijgcontract na medische misser

Patiënten, familie of nabestaanden moeten geen zwijgcontract met ziekenhuizen afsluiten na medische missers. Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. Ze reageert op een uitspraak van minister Schippers die gisteren liet weten dat ze zwijgcontracten wil verbieden.

Schippers deed dat nadat bekend werd dat het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum een overeenkomst sloot met

... Lees meer

Patiënt is mondiger dan vroeger en dat is maar goed ook

“Er is geen enkele reden om te denken dat patiënten nu sneller dan vroeger naar de (tucht)rechter stappen om artsen aan te klagen. Uit de cijfers blijkt dat in ieder geval niet.” Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie in een reactie op een onderzoek van de VvAA.

Lees meer

Patiëntenfederatie en VU doen onderzoek naar zorgmijden

Gaan mensen niet of minder naar het ziekenhuis omdat ze anders het eigen risico van hun zorgverzekering kwijtraken? Op die vraag willen de Patiëntenfederatie en de VU graag antwoord hebben. Ze hebben hiervoor een vragenlijst rondgestuurd naar ruim 23.000 leden van het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie. De Vrije Universiteit verwerkt de gegevens. Die worden geanonimiseerd gebruikt voor

... Lees meer

Bezoekers Zorgkaart Nederland willen anderen graag helpen met kiezen

Een groot deel van de bezoekers van ZorgkaartNederland schrijft waarderingen om anderen te helpen bij de keuze voor een goede zorgverlener. Bovendien vindt een ruime meerderheid van de bezoekers die waarderingen ook daadwerkelijk nuttig bij de keuze. Dat blijkt uit onderzoek van ZorgkaartNederland onder ruim 1.800 gebruikers.

Lees meer

Ontbrekend maatwerk leidt tot problemen

Het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische

... Lees meer

Prikkel zorgverzekeraars meer hun best te doen voor chronisch zieken

Zorgverzekeraars moeten aantrekkelijker worden voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door betere informatie te geven over hoe zij op de kwaliteit letten bij het inkopen van zorg en door chronisch zieken en mensen met een beperking nog beter te betrekken bij de zorginkoop. Dat zeggen Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in) in een ... Lees meer

Veel onduidelijkheid over verpleging en verzorging thuis

Mensen die verpleging en verzorging aan huis nodig hebben of krijgen, weten vaak niet wie wat voor hen kan regelen en wat ze zelf wel of niet moeten betalen. Ze zien soms door de bomen het bos niet meer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 700 mensen die deze zorg hebben.

Lees meer

Neem gesprek met je dokter op, maar zeg het wel even

Minister Schippers van Volksgezondheid adviseert patiënten hun gesprekken met de dokter op te nemen. Dan kunnen ze later nog eens luisteren wat de dokter allemaal heeft gezegd. “Vooral wanneer het een emotioneel beladen gesprek is, is de kans groot dat de patiënt niet alles onthoudt. Daarom kan het opnemen van een gesprek de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en een besluit

... Lees meer

Hof: Uitwisseling patiëntgegevens kan veilig

Het landelijke systeem waarmee zorgverleners toegang kunnen krijgen tot patiëntgegevens voldoet aan de regels van veiligheid en privacy. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden Arnhem deze week beslist.

Lees meer

Inspectie moet gebruik maken van patiëntervaringen

De Inspectie voor de Volksgezondheid zou vaker gebruik moeten maken van ervaringen van patiënten en mantelzorgers met de zorg. Dat kan door te kijken naar ervaringen op ZorgkaartNederland.nl. Dat schrijft de Patiëntenfederatie in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert donderdag over het werkplan voor de inspectie voor

... Lees meer

Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie over gezondheid

Mensen willen meer sturing geven aan hun eigen gezondheid en zorg. Inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens is daarvoor essentieel. Mensen zien dan zelf hoe hun gezondheid zich ontwikkelt. En hoeven niet bij elke behandelaar opnieuw hun hele medische verleden te vertellen. Een brede coalitie in de zorg, waaronder de koepels van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, zorgverzekeraars, patiënten

... Lees meer

Patiëntenfederatie onthutst over berichtgeving rond UMC Utrecht

“Verschrikkelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Een patiënt die planbare zorg krijgt, moet altijd vooraf zijn gezien door de dokter die hem of haar opereert.” Dat zegt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie in reactie op de berichtgeving van Zembla over fouten in het UMC Utrecht. Veldman vindt met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis dat de zaak tot op de bodem moet worden

... Lees meer

Zorg dat ambulancepersoneel bij medische gegevens kan

Als mensen op straat onwel worden moet het ambulancepersoneel snel kunnen beschikken over de medische gegevens van de zieke. Het is daarom van groot belang dat medische systemen met patiëntgegevens op elkaar aansluiten en dat iedereen die bij de zorg voor de zieke is betrokken, tijdig toegang heeft tot de noodzakelijke informatie.

Lees meer

Praat, als je een fout ziet in de zorg

Zeg het, als je ziet dat er iets niet goed gaat in de zorg. Praat er over, met collega’s en betrokkenen. Alleen zo kunnen mensen leren van fouten en van elkaar. Het is niet goed als werknemers in de zorg niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen positie.
Dat zegt Patiëntenfederatie NPCF in reactie op een onderzoek van het RadboudUmc. Daar blijkt uit dat een op de vier

... Lees meer