Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntenfederatie NPCF blij met SER-advies en Agenda voor de Zorg

Patiëntenfederatie NPCF is blij dat de patiënt in zowel het SER-advies als de Agenda voor de Zorg, dat vanochtend door de gezamenlijke zorgpartijen is gepresenteerd, centraal staat. "Dat de positie van de patiënt moet worden versterkt, wordt in beide stukken erkend. Dat is een belangrijke stap vooruit," aldus Wilna Wind, directeur patiëntenfederatie NPCF. " Er is een goede balans gevonden

... Lees meer

Veiligheid van patienten onnodig vaak op het spel

Patiëntenfederatie NPCF is ontzet en teleurgesteld dat nog altijd de veiligheid van patienten onnodig op het spel wordt gezet. Onderzoeksprogramma Zemblalaat vanavond opnieuw zien dat patiënten ernstige risico's lopen als gevolg van onvoldoende hygiëne in ziekenhuizen. Drie jaar na het vorige onderzoek blijkt dat zorgverleners

... Lees meer

Ikazia ziekenhuis meest patiëntvriendelijke ziekenhuis

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland. De prijs is tot stand gekomen op basis van beoordelingen op waarderingssite ZorgkaartNederland.nl. Patiënten gaven het Ikazia vooral hoge waarderingen voor de deskundigheid en voor het feit dat patiënten er op hun gemak worden gesteld. Vanavond is de prijs tijdens het Nationale Zorg Jaarprijs Gala

... Lees meer

Patiëntenorganisaties: ernstige zorgen over voorstellen miljoenennota 2013

De gezamenlijke patiëntenorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen van de voorstellen uit de miljoenennota 2013 voor mensen met een chronische en/of psychische aandoening, mensen met een beperking en ouderen.

 

Patiëntenfederatie NPCF, CG-raad, VG-platform en het landelijk platform GGZ, geven in een brief aan de Tweede kamer aan dat met maatregelen als het beperken

... Lees meer

Patiëntenfederatie NPCF op Prinsjesdag

Patiëntenfederatie NPCF was gisteren aanwezig op Prinsjesdag 2012 bij het aanbieden van de begrotingsplannen.

Wilna Wind leverde samen met André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het eerste commentaar op de zorgplannen uit deze begroting voor de NOS-radio en -TV.

 

> ... Lees meer

Aanbieden van top 10 'hinderlijke regels'

Dit voorjaar riepen wij u op om hinderlijke regels te melden. Regels waar u tegenaan loopt in verzorgings-, verpleeghuizen en de zorg thuis. Maandag 17 september is de top 10 van hinderlijke regels aangeboden aan de staatsecretaris. 

 

De top 10 geeft geen rangorde maar een overzicht van de meest hinderlijke regels. Een van de regels die als hinderlijk ervaren worden

... Lees meer

Standpunt patientenorganisaties over weesgeneesmiddelen

De komende tijd gaat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) van ongeveer veertig dure geneesmiddelen opnieuw bepalen of zij in aanmerking komen voor vergoeding. Het gaat bijvoorbeeld om de behandeling van bepaalde tumoren, een medicijn tegen leukemie bij kinderen en een middel tegen de zeldzame erfelijke ziekten. In het pakketbeheer nemen de zogenaamde weesgeneesmiddelen een bijzondere

... Lees meer

Jopie Verhoeven vandaag voor het laatst voorzitter Patiëntenfederatie NPCF

Na acht jaar voorzitterschap neemt Jopie Verhoeven vandaag afscheid van Patiëntenfederatie NPCF. Verhoeven heeft de maximale zittingstermijn bereikt. Met trots en voldoening kijkt ze terug op de afgelopen periode.

 

'Er is in de afgelopen acht jaar ongelooflijk veel gebeurd,' zegt Jopie Verhoeven. 'De stelselwijziging die in 2006 van kracht ging heeft het hele veld

... Lees meer

'Sterkere positie patiënt nodig bij medische fout'

De bewijslast moet omgedraaid worden en procedures moeten binnen twee jaar afgerond zijn, op last van een boete voor het ziekenhuis. Dat zegt Wilna Wind, directeur van Patiëntenfederatie NPCF over de versterking van de positie van patiënten in het geval van medische fouten.

 

De directeur van de Patiëntenfederatie NPCF vindt dat ziekenhuizen onnodig tijd rekken bij

... Lees meer

Patiëntenfederatie NPCF wil meer openheid over kwaliteit spoedzorg

Een derde van de mensen die het afgelopen jaar gebruikmaakten van spoedzorg, had een geheel of gedeeltelijk negatieve ervaring. Dat komt deels omdat niet altijd de juiste diagnose wordt gesteld. Ook hadden veel mensen van tevoren andere verwachtingen van de geboden zorg en de wachttijden. Er is grote behoefte aan informatie over de kwaliteit van spoedzorg. Dat blijkt uit de meldactie

... Lees meer

NPCF: Mogelijkheden bekijken om spoedzorg te concentreren, goede spreiding van basiszorg in de buurt daarbij essentieel

Patiëntenfederatie NPCF wil dat er meer openheid komt over het aanbod van spoedzorg. Het is voor patiënten onduidelijk of de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis specialistische spoedeisende hulp biedt, of dat er alleen spoedeisende basiszorg wordt verleend voor minder gecompliceerde zorgvragen. De NPCF vindt dat de kwaliteitsverschillen in beeld moeten worden gebracht. De NPCF vindt

... Lees meer

'Discussie over wel of niet behandelen moet vooral gaan over kwaliteit van leven.'

De NPCF vindt het goed dat de discussie over wel of niet (door-)behandelen van ouderen door zowel de politiek als door partijen in de zorg ter sprake wordt gebracht. Vandaag pleit Steven van Eijk, voorzitter van huisartsenkoepel LHV, er in het AD voor dat ouderen niet altijd meer een chemokuur moeten krijgen als die hun leven slechts enkele maanden verlengt. De NPCF benadrukt wel dat het in

... Lees meer

Patiëntveiligheidskaarten communicatiehulpmiddel voor laaggeletterden

In Nederland zijn zo'n anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Deze mensen ondervinden vaak problemen bij het lezen en schrijven, maar ook in het vinden en gebruiken van informatie en het durven stellen van vragen. 

 

Het kan ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid als mensen minder weten over hun ziekte. Het werkt therapietrouw tegen en

... Lees meer

NPCF enthousiast over toolkit om laaggeletterdheid onder patiënten aan te pakken

Den Haag – Vandaag is het eerste exemplaar van het pakket 'Gezonde Taal, omgaan met laaggeletterdheid in de zorg' aangeboden aan prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. De toolkit is een initiatief van het UMC Utrecht en is samen met Stichting Lezen & Schrijven ontwikkeld. Met de toolkit wordt in de eerste plaats ingezet op bewustwording bij

... Lees meer

Het Grote Zorgdebat trekt meer dan 30.000 kijkers

Nieuwegein - Negen politieke partijen verdedigden gisteren hun plannen voor de zorg tijdens het Grote Zorgdebat. Dit verkiezingsdebat werd georganiseerd door 23 zorgpartijen waaronder patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

 

Drie uur lang was het Grote Zorgdebat trending topic op twitter via #hetgrotezorgdebat, ruim 1.100 mensen waren

... Lees meer

Reacties van het NPCF-Zorgpanel op de stellingen van het Grote Zorgdebat

Tijdens het Grote Zorgdebat van vandaag kwamen vier stellingen aan bod die aan de aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen werden voorgelegd.

 

Diezelfde vier stellingen heeft de NPCF ook voorgelegd aan het Zorgpanel. Binnen enkele dagen reageerden meer dan 5000 deelnemers op de vier stellingen.

 

> ... Lees meer

NPCF, ActiZ, ZN: Ouderenzorg moet verzekerd recht blijven

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden het onverantwoord dat veel politieke partijen van de ouderenzorg een sociale voorziening willen maken in plaats van een verzekering. Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde CPB-doorrekening.

 

De gezondheidszorg, inclusief de zorg voor ouderen, dient voor alle

... Lees meer

Plannen zat, nu alleen nog maar kiezen…

Het regent plannen in de zorg. Plannen over kwaliteit, ideeën om de snel groeiende kosten te beperken. Dat de noodzaak van verbeteringen in de zorg groot is, is iedereen wel duidelijk. Haagse oplossingen bestaan vooral uit het verhogen van eigen risico's en eigen bijdragen. Daar houden we het stelsel niet meer overeind. Er zal meer naar de inhoud gekeken moeten

... Lees meer

NPCF: er moet worden ingegrepen bij het VUmc

Patiëntenfederatie NPCF vindt het terecht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het VUmc onder verscherpt toezicht stelt. De patiëntenfederatie maakt zich grote zorgen om de aanhoudende problemen tussen artsen in het VUmc en het optreden van de Raad van Bestuur. “De situatie in het VUmc brengt

... Lees meer

Zorgplan biedt patiënt veel voordelen, maar wordt nog weinig gebruikt

Chronische patiënten die een zorgplan hebben, worden veel beter betrokken bij hun behandeling dan patiënten zonder zorgplan. Ook zijn zij veel positiever over de samenwerking tussen zorgverleners dan mensen bij wie de afspraken over behandeling en ondersteuning niet zijn vastgelegd. Toch heeft slechts een minderheid van de chronische patiënten een zorgplan. Dat blijkt uit ... Lees meer

NPCF in Altijd Wat

NPCF-directeur Wilna Wind was te zien in het NCRV-programma 'Altijd Wat', waarin aandacht werd besteed aan de hoge zorgkosten. Wilna Wind bezocht twee mensen die zich bij de NPCF-zorglijn hebben gemeld omdat hun zorgverzekeraar een onnodig hoge rekening vergoedde aan een zorgverlener.

 

De vraag die aan

... Lees meer

NPCF tevreden over stoppen experiment vrije tandartstarieven

Patiëntenfederatie NPCF is tevreden over de beslissing van Minister Schippers (VWS) om te stoppen met het experiment van de vrije tandartstarieven. Vanaf 1 januari 2013 gelden er voor de mondzorg weer vaste tarieven.

 

Sinds er sprake was van een experiment met vrije tarieven heeft de NPCF volledige openheid over de prijzen en de kwaliteit van tandartsen als voorwaarde

... Lees meer

De DigitaleZorgGids staat online!

De DigitaleZorgGids staat online. De site gaat vanaf najaar 2012 antwoorden geven op vragen als 'Hoe weet ik welke app de goede antwoorden geeft op vragen over een bepaalde aandoening? Welke digitale informatie is er sowieso beschikbaar en kan ik daar wat mee op bijvoorbeeld mijn Ipad?'

 

Op dit

... Lees meer

Minister doet toezeggingen om risicoselectie te voorkomen

Demissionair minister Schippers (VWS) heeft toezeggingen gedaan om het risicovereveningssysteem verder te verbeteren. Zij deed die toezeggingen in het AO op 3 juli. Patiëntenfederatie NPCF en de CG-Raad hebben voor dat AO een onderzoeksrapport en een brief aangeboden aan de Vaste Kamercommissie waarin zij waarschuwen voor het feit dat zorgverzekeraars hun verzekerden kunnen selecteren op

... Lees meer

Wat kan ik met mijn ZZP?

Cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) lopen in de praktijk regelmatig tegen vragen aan. Wat zijn de mogelijkheden met mijn ZZP? Hoe vind ik een balans tussen hulp krijgen en zelfstandigheid? Op welke manier kan ik regie over mijn eigen leven voeren? Hoe kan ik actief mijn zorg (mee) invullen?

 

Bovenstaande vragen waren de aanleiding om verschillende mogelijkheden met

... Lees meer

Scheiden van wonen en zorg betekent verlies voor mensen met een beperking

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de AWBZ naar aanleiding van de voorstellen uit het Lenteakkoord. Een aantal van die voorstellen betekent een verslechtering van de situatie voor mensen met een beperking die in een instelling wonen. CG-Raad, Platform VG en NPCF wijzen hierop in de brief die zij eind juni naar de Tweede Kamer stuurden.

 

Wij maken ons grote

... Lees meer

Wat weet u van de kwaliteit van spoedzorg?

Vandaag start patiëntenfederatie NPCF een meldactie over spoedeisende zorg. Wat weten mensen van de kwaliteit van spoedzorg? Is duidelijk waar men terecht kan met een acuut medisch probleem en maken mensen de juiste keuzes? Met de meldactie wil de NPCF in beeld brengen wat mensen weten en vinden van de spoedzorg in Nederland.

 

Wie een beroep wil doen op spoedzorg moet in

... Lees meer

Ook kwaliteitsinformatie te vinden op ZorgkaartNederland.nl

Wat is voor u een goed ziekenhuis als u de diagnose darmkanker krijgt? Waar wordt goede borstkankerzorg geleverd? ZorgkaartNederland.nl, de grootste recensiewebsite voor de gezondheidszorg, breidt verder uit. Patiënten kunnen er vanaf vandaag informatie vinden over wat zij mogen verwachten van de zorg en wat de verschillen zijn tussen ziekenhuizen, om te beginnen ten aanzien van de kankerzorg

... Lees meer

'Experiment met vrije prijzen tandartsen moet nu stoppen'

Patiëntenfederatie NPCF wil dat het experiment met de vrije tandartstarieven met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. Vandaag blijkt uit de marktscan van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) dat de prijzen van tandartsen met 9,6 % zijn gestegen. "Wij vinden het onverantwoordelijk om er nog mee door te gaan," zegt NPCF-directeur Wilna Wind in een oproep aan de Tweede Kamer, die hier donderdag

... Lees meer

Akkoord tussen LHV en VWS brengt duidelijkheid voor patiënt

Patiëntenfederatie NPCF vindt het een goede zaak dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en minister Schippers vrijdag 15 juni een akkoord hebben gesloten. Het akkoord brengt rust en duidelijkheid. Dit betekent dat voor patiënten belangrijke zaken als e-health-toepassingen en instelling van een avondspreekuur nu versneld ingevoerd worden.

 

"Er zijn ooit wel afspraken

... Lees meer

Kan ik overweg met een persoonsgebonden budget?

Doe de pgb-test! - U hebt een aanvraag ingediend voor hulp of zorg, of u staat op het punt dat te doen. Dan staat u misschien ook voor de keuze of u deze zorg of hulp zelf wilt organiseren of dat u dit liever laat regelen door een zorginstelling.

 

Wat past het beste bij u? - Zelf uw zorg of hulp inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) of budget uit de

... Lees meer

Geschillen met zorgaanbieders snel, makkelijk en goedkoop laten behandelen

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgaanbieder niet uit? Dan kunt terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het beoordelen van geschillen met zorgaanbieders. De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Geschillen worden op een snelle, eenvoudige, goedkope en laagdrempelige manier opgelost.

 

Geschillen kunt u digitaal of

... Lees meer

Het verzekerde pakket en lage-ziektelastbenadering

Vandaag heeft minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede kamer gestuurd waarin zij vasthoudt aan 1,3 miljard bezuinigen op het pakket via de ziektelast. Dit terwijl het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aantekent dat een besparing van 1,3 miljard niet realistisch is.

 

De PGO-organisaties: CG-Raad, NPCF, Landelijk platform GGz, ouderenbond CSO en Platform VG

... Lees meer

DigitaleZorgGids wijst de weg

Naar verwachting zijn er binnen drie jaar tijd meer dan een miljoen digitale hulpmiddelen voor zorg op afstand. Waarschijnlijk zien we tegen die tijd de bomen niet meer door het digitale bos aan apps, tools en sites op het gebied van zorg.

Hoe weet ik dan welke app de goede antwoorden geeft op vragen over een bepaalde aandoening? Welke digitale informatie is er sowieso beschikbaar en

... Lees meer

'Debat over verhoging Eigen Risico belangrijk'

Maandag 18 juni debateert de Tweede Kamer over de wetswijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ. Het debat zal ook gaan over de verhoging van het eigen risico naar 350 euro. Naast deze maatregel is in het Lenteakkoord opgenomen dat een ziekenhuispatiënt straks 7.50 euro per dag betaalt, en dat er wordt ingegrepen in het basispakket.

 

Lastenverzwaring ... Lees meer

Nieuwe app geeft antwoord op de vraag: zelf iets doen of naar de dokter?

Vandaag neemt NPCF-directeur Wilna Wind een nieuwe app in ontvangst: moet ik naar de dokter? De app, ontwikkeld door Huisartsenpost Apeldoorn, is voor patiënten een handig hulpmiddel om vast te stellen wat ze zelf kunnen doen om hun klachten te verlichten en in welke gevallen ze alsnog de dokter moeten bellen.

 

NPCF-directeur Wilna Wind: 'Ik vind het een goede vondst: de

... Lees meer

Brochure helpt bij gesprek tussen patiënt en arts over levenseinde

Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat. Dat bleek onlangs ook uit de resultaten van de NPCF-meldactie Wilsverklaring waar bijna 11.000 mensen aan deelname. Deelnemers aan de meldactie gaven aan hun wensen ten aanzien van ziekte en levenseinde wel met hun naasten te bespreken, maar veel minder met hun arts. Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het

... Lees meer