Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Ook kwaliteitsinformatie te vinden op ZorgkaartNederland.nl

Wat is voor u een goed ziekenhuis als u de diagnose darmkanker krijgt? Waar wordt goede borstkankerzorg geleverd? ZorgkaartNederland.nl, de grootste recensiewebsite voor de gezondheidszorg, breidt verder uit. Patiënten kunnen er vanaf vandaag informatie vinden over wat zij mogen verwachten van de zorg en wat de verschillen zijn tussen ziekenhuizen, om te beginnen ten aanzien van de kankerzorg

... Lees meer

'Experiment met vrije prijzen tandartsen moet nu stoppen'

Patiëntenfederatie NPCF wil dat het experiment met de vrije tandartstarieven met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. Vandaag blijkt uit de marktscan van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) dat de prijzen van tandartsen met 9,6 % zijn gestegen. "Wij vinden het onverantwoordelijk om er nog mee door te gaan," zegt NPCF-directeur Wilna Wind in een oproep aan de Tweede Kamer, die hier donderdag

... Lees meer

Akkoord tussen LHV en VWS brengt duidelijkheid voor patiënt

Patiëntenfederatie NPCF vindt het een goede zaak dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en minister Schippers vrijdag 15 juni een akkoord hebben gesloten. Het akkoord brengt rust en duidelijkheid. Dit betekent dat voor patiënten belangrijke zaken als e-health-toepassingen en instelling van een avondspreekuur nu versneld ingevoerd worden.

 

"Er zijn ooit wel afspraken

... Lees meer

Kan ik overweg met een persoonsgebonden budget?

Doe de pgb-test! - U hebt een aanvraag ingediend voor hulp of zorg, of u staat op het punt dat te doen. Dan staat u misschien ook voor de keuze of u deze zorg of hulp zelf wilt organiseren of dat u dit liever laat regelen door een zorginstelling.

 

Wat past het beste bij u? - Zelf uw zorg of hulp inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) of budget uit de

... Lees meer

Geschillen met zorgaanbieders snel, makkelijk en goedkoop laten behandelen

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgaanbieder niet uit? Dan kunt terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het beoordelen van geschillen met zorgaanbieders. De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Geschillen worden op een snelle, eenvoudige, goedkope en laagdrempelige manier opgelost.

 

Geschillen kunt u digitaal of

... Lees meer

Het verzekerde pakket en lage-ziektelastbenadering

Vandaag heeft minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede kamer gestuurd waarin zij vasthoudt aan 1,3 miljard bezuinigen op het pakket via de ziektelast. Dit terwijl het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aantekent dat een besparing van 1,3 miljard niet realistisch is.

 

De PGO-organisaties: CG-Raad, NPCF, Landelijk platform GGz, ouderenbond CSO en Platform VG

... Lees meer

DigitaleZorgGids wijst de weg

Naar verwachting zijn er binnen drie jaar tijd meer dan een miljoen digitale hulpmiddelen voor zorg op afstand. Waarschijnlijk zien we tegen die tijd de bomen niet meer door het digitale bos aan apps, tools en sites op het gebied van zorg.

Hoe weet ik dan welke app de goede antwoorden geeft op vragen over een bepaalde aandoening? Welke digitale informatie is er sowieso beschikbaar en

... Lees meer

'Debat over verhoging Eigen Risico belangrijk'

Maandag 18 juni debateert de Tweede Kamer over de wetswijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ. Het debat zal ook gaan over de verhoging van het eigen risico naar 350 euro. Naast deze maatregel is in het Lenteakkoord opgenomen dat een ziekenhuispatiënt straks 7.50 euro per dag betaalt, en dat er wordt ingegrepen in het basispakket.

 

Lastenverzwaring ... Lees meer

Nieuwe app geeft antwoord op de vraag: zelf iets doen of naar de dokter?

Vandaag neemt NPCF-directeur Wilna Wind een nieuwe app in ontvangst: moet ik naar de dokter? De app, ontwikkeld door Huisartsenpost Apeldoorn, is voor patiënten een handig hulpmiddel om vast te stellen wat ze zelf kunnen doen om hun klachten te verlichten en in welke gevallen ze alsnog de dokter moeten bellen.

 

NPCF-directeur Wilna Wind: 'Ik vind het een goede vondst: de

... Lees meer

Brochure helpt bij gesprek tussen patiënt en arts over levenseinde

Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat. Dat bleek onlangs ook uit de resultaten van de NPCF-meldactie Wilsverklaring waar bijna 11.000 mensen aan deelname. Deelnemers aan de meldactie gaven aan hun wensen ten aanzien van ziekte en levenseinde wel met hun naasten te bespreken, maar veel minder met hun arts. Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het

... Lees meer

Kwaliteitsnormen goed, maar patiënt heeft wel informatie nodig

Patiëntenfederatie NPCF vindt de nieuwe kwaliteitseisen die de beroepsvereniging van chirurgen (NVvH) heeft opgesteld voor een aantal complexe behandelingen, een belangrijke stap op weg naar meer kwaliteit. "Goede informatie voor patiënten is daarbij van groot belang," zegt NPCF-directeur Wilna Wind.


Openheid
Door de kwaliteitseisen

... Lees meer

Bij spoedzorg mag geen kostbare tijd verloren gaan

Spoed moet goed. Het kan niet zo zijn dat er kostbare tijd verloren gaat door het inzetten van verkeerde mensen, hulpmiddelen of vervoermiddelen. Dat stelt patiëntenfederatie NPCF als reactie op een bericht van Abvakabo FNV na meldingen van ambulancepersoneel in het land.

 

Meldingen
Volgens Abvakabo FNV arriveren ambulances steeds vaker te laat bij

... Lees meer

'Oplossing ouderenzorg niet zozeer meer betalen, maar anders organiseren'

Patiëntenfederatie NPCF vindt het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) een aanzet voor een discussie over de ouderenzorg. In het rapport dat de RVZ vandaag publiceert, stelt de Raad dat Nederlanders in de toekomst de zorg op hun oude dag zo veel mogelijk zelf moeten organiseren en betalen. NPCF-directeur Wilna Wind: “We moeten de oplossing niet zozeer zoeken in steeds

... Lees meer

KNMG, NPCF en ZN slaan handen ineen om eHealth te stimuleren

Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben samen afspraken vastgelegd om vaart te maken met het gebruik van online toepassingen in de zorg.

eHealth biedt patiënten en artsen de mogelijkheid om via de computer diagnoses te stellen, uitslagen te communiceren en informatie uit te wisselen. De afspraken zijn vastgelegd in ... Lees meer

Wilsverklaring wel gewild, maar weinig gebruikt

Mensen denken wel na over hun wensen ten aanzien van ziekte, gezondheid en ook levenseinde, maar leggen deze (nog) niet vast in een wilsverklaring. Mensen die wel een wilsverklaring hebben, bespreken deze met hun naasten maar niet met hun zorgverlener.

 

Dat blijkt uit de meldactie 'Wilsverklaring' van patiëntenfederatie NPCF waar bijna 11.000 mensen aan deel­namen.

... Lees meer

Manifest coalitie Eigen regie: Ga uit van behoeften en eigen regie mensen

Patiëntenfederatie NPCF heeft met 11 andere organisaties,die samen de coalitie Eigen Regie vormen, een manifest naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

De organisaties vragen een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levensgebieden. Een stelsel dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen. In 8 punten wordt de betekenis

... Lees meer

Vastleggen patiëntenrechten mogelijk opnieuw uitgesteld: 'Gemiste kans'

De Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz), waarin de rechten van patiënten worden vastgelegd is 'controversieel' verklaard in de vaste Kamercommissie VWS. Op 5 juni stemt de Tweede Kamer hierover.

 

Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond vinden het een gemiste kans als de wet opnieuw wordt uitgesteld. Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Bij de vorige

... Lees meer

'Discussie over doorbehandelen en kwaliteit van leven nodig'

Patiëntenfederatie NPCF hoopt dat de enquête van de KNMG de discussie over doorbehandelen van patiënten in de laatste fase van hun leven een stap verder helpt. Uit de enquête van de KNMG blijkt dat meer dan 60 procent van de artsen vindt dat ernstig zieke patiënten in de laatste fase van hun leven langer worden doorbehandeld dan wenselijk is, 22 procent vindt van

... Lees meer

Samenwerking tussen zorgverleners kan beter

Ongeveer 40% van de mensen met een chronische aandoening heeft wel eens de indruk dat de medische gegevens niet goed worden uitgewisseld. Mensen met twee of meer aandoeningen zijn nog minder tevreden over de uitwisseling. Dat is één van de uitkomsten van de meldactie ‘Samenwerking zorgverleners’ van Kwaliteit in Zicht, een

... Lees meer

Wilna Wind: dien klacht in om kunstheup (ANP)

Mensen met een metaal-op-metaalkunstheup doen er goed aan om een klacht in te dienen tegen het ziekenhuis waar die is geplaatst. Dat zei NPCF-directeur Wilna Wind. 'Vooral als de kunstheup geplaatst is nadat bekend werd dat die schadelijk is voor de gezondheid, moeten patiënten het ziekenhuis verantwoordelijk stellen.'

 

Ondanks publicaties over

... Lees meer

Nog altijd onnodige risico's voor patienten op OK

Patiëntenfederatie NPCF vindt het onvoorstelbaar en onverantwoord dat nog steeds niet alle ziekenhuizen voor honderd procent veiligheidsprotocollen naleven rond operaties. Daardoor lopen patiënten die geopereerd worden onnodige risico’s. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt vandaag de resultaten bekend van het laatste van een reeks onderzoeken naar de veiligheid rond

... Lees meer

Patiëntenfederatie NPCF hoopt dat veel partijen voorbeeld Achmea rond patiëntveiligheid zullen volgen

'Patiëntveiligheid is een van de belangrijkste thema's van patiëntenfederatie NPCF. Patiënten hebben recht op goede en veilige zorg. Een voorwaarde om dat daadwerkelijk te kunnen verbeteren is samenwerking met andere partijen, aldus Wilna Wind, directeur. De overeenkomst die patiëntenfederatie NPCF vandaag met Achmea tekent, is een stap in de goede richting. Patiëntenfederatie NPCF hoopt dat

... Lees meer

'Hadden ze maar geluisterd'

Vandaag verschijnt het boek 'Hadden ze maar geluisterd'. Dit boek laat zien hoe de arts samen met patiënt de veiligheid van de zorg kan verbeteren. Het boek dat in samenwerking met journalist Matthijs Buikema tot stand kwam, toont dat veel medische fouten voorkomen kunnen worden als de samenwerking en communicatie tussen patiënten en zorgverleners verbetert. Dit vergt een inspanning van zowel

... Lees meer

Agenda voor een gezonder Nederland

Een sterk gezondheidsbeleid moet centraal staan in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer verkiezingen 2012. De inspanningen om meer gezondheid en maatschappelijke participatie mogelijk te maken moeten steun krijgen’. Deze oproep deed GGD Nederland op 16 mei aan politieke partijen, samen met, KNMG, NPCF, NPFH, SGF, VNG en

... Lees meer

Breng niet alleen de begroting op orde, maar ook de zorg

Het verplichte eigen risico naar 350 euro, een ziekenhuispatiënt betaalt straks 7,50 euro per dag en er wordt verder gesnoeid in het basispakket. 'Deze maatregelen uit het Lenteakkoord zijn flinke lastenverzwaringen voor patiënten, zonder dat daar iets tegenover staat,' zegt Wilna Wind, directeur van Patiëntenfederatie NPCF. 'Zo'n ligtax van 7,50 euro gaat rechtstreeks de bureaucratie

... Lees meer

Patiëntenfederatie NPCF presenteert visie zorg voor lange termijn

De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er snel een lange termijn visie nodig is voor de zorg.

 

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

 

1. Integrale

... Lees meer

Voer Wet cliëntenrechten zorg snel door!

Voer de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) snel door! Dat vragen cliëntenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie VWS. Zij vinden dat de behandeling geen vertraging mag oplopen door de wet controversieel te verklaren. In de brief geven zij een

... Lees meer

NPCF: nooit toegang tot noodzakelijke zorg in gevaar brengen

De NPCF was zojuist op het NOS-nieuws over de verhoging van het eigen risico van € 220,= naar € 350,=.

 

Deze stijging vindt de NPCF fors. Zeer belangrijke vraag daarbij is of de huisarts onder dat eigen risico gaat vallen. Als dat zo is, kan het zijn dat mensen zorg gaan mijden met alle gevolgen van dien.

 

> ... Lees meer

e-Overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis in belang van patiënt

Patiënten hebben er baat bij dat de overdracht van hun medische gegevens van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld een verpleeghuis elektronisch gebeurt. "Dit levert minder fouten op, dus maakt het de zorg veiliger. Dat het ook veel minder tijd kost voor het zorgpersoneel maakt dat er eigenlijk geen reden meer is om het niet te doen," zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie

... Lees meer

NPCF in De Vijfde Dag op Ned 2 over medische fouten

Slachtoffers van medische fouten moeten zelf aantonen dat de arts een fout heeft gemaakt. Terwijl zij financieel, medisch en juridisch een achterstand hebben op de machtige ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. In de Vijfde Dag, donderdagavond om 21.07u op Nederland 2, pleit de NPCF voor het omkeren van de bewijslast.
 

Nu patienten nog moeten aantonen dat ze

... Lees meer

Wijkverpleegkundige zorgt voor meer tevreden ouderen, in minder uren

Dat kwetsbare ouderen meer tevreden zijn en meer zelfredzaam worden, als de wijkverpleegkundige in overleg met hen zélf de zorgvraag (inclusief wonen en welzijn) vaststelt, was al bekend . Nu blijkt dat naast verhoging van de kwaliteit van zorg, deze manier van werken ook minder tijd kost.

 

Zorgaanbieder ... Lees meer

NPCF: “Niet beginnen met klakkeloos verhogen van eigen risico “

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er eerst moet worden gekeken naar andere bezuinigingen in de zorg, voordat het eigen risico verhoogd wordt. "Er zit nog zoveel lucht in de zorg zoals onnodige behandelingen, verspilling van medicijnen en slechte samenwerking tussen huisarts en specialist. Daar is nog veel winst te behalen, dus begin daar nou eens," zegt Wilna Wind, directeur

... Lees meer

NPCF: Bezuinigingen zorg zijn noodverband; hervormingen snel noodzakelijk

Patiëntenfederatie NPCF heeft begrip voor het feit dat er in korte tijd een noodpakket moest worden samengesteld om noodzakelijke bezuinigingen te kunnen halen.

 

"Het is op zich positief dat de bezuinigingen op het pgb en passend onderwijs worden teruggedraaid. Dat de 9-euro-per-recept-regel is geschrapt, dat de bezuiniging op palliatieve zorg wordt teruggedraaid en dat

... Lees meer

NPCF: Schandalig misbruik van patiëntgegevens toont noodzaak goede beveiliging

Patiëntenfederatie NPCF heeft met afgrijzen gekeken naar de uitzending van Zembla waarin duidelijk werd gemaakt hoe achteloos soms met patiëntgegevens omgegaan wordt. Door een beveiligingslek in het computerprogramma Humannet , dat onder meer medische dossiers van bedrijfsartsen beheert, zijn medische en persoonlijke dossiers maandenlang toegankelijk geweest voor onbevoegden. "Het is shocking

... Lees meer

NPCF: online inzage in eigen patiëntendossier is stap in goede richting

Patiënten van het UMC St Radboud in Nijmegen kunnen binnenkort thuis hun labuitslagen en operatieverslagen bekijken in een eigen patiëntendossier. Daarnaast biedt het ziekenhuis een digitale poliklinieken waar verpleegkundigen vragen beantwoorden en chatten met patiënten.

 

De NPCF vindt het initiatief een belangrijke stap in de goede richting op weg naar eenvoudige

... Lees meer

NPCF: kwaliteit en openheid over het aanbod van SEH's moet op tafel

De NPCF heeft de minister een brief geschreven over de noodzaak van openheid over het aanbod en de  kwaliteit van de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederlandse ziekenhuizen.

 

Nu is teveel onduidelijkheid hierover en patiënten weten zodoende niet hoe het gesteld is met de SEH waar ze terechtkomen. De NPCF wil hierin verandering zien.

Lees meer

NPCF wil openheid over kwaliteit van SEH's

Het moet voor patiënten veel duidelijker worden wat de kwaliteit is van de Spoedeisende Hulpposten in Nederland. Dat betoogt NPCF-directeur Wilna Wind zaterdagavond in Nieuwsuur. “Mensen weten niet welke zorg er precies geleverd wordt op een Spoedeisende Hulppost van een ziekenhuis 

... Lees meer

Arts en patient moeten allebei onnodige behandelingen voorkomen

Een vijfde van de specialisten, huisartsen en tandartsen zegt patiënten wel eens onnodig door te sturen of te behandelen, omdat ze door patiënten ‘geïntimideerd’ worden. Dat blijkt uit een enquête die de medische ledenorganisatie VvAA heeft gehouden onder een kleine duizend zorgverleners en vijfhonderd patiënten. Volgens de resultaten verwacht vijfenzeventig procent van de zorgverleners dat

... Lees meer