Patiëntenfederatie Nederland

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar hebben we weer een aantal interessante berichten voor u verzameld. Naast informatie over producten en projecten zijn er diverse oproepen voor u en uw leden. En natuurlijk staan we stil bij de actualiteit: de zorgverzekerings 'koorts' aan het einde van het jaar. Na de jaarwisseling, op 17 januari, ontmoeten we u graag tijdens de 1e werksessie rond 'de Patiëntenfederatie van de toekomst'. ​De redactie wenst u veel leesplezier en alvast veel inspiratie voor het nieuwe jaar. Fijne feestdagen!

Helft van de mensen zoekt geen andere zorgverzekering

Iets meer dan de helft van de mensen onderzoekt niet of er een beter passende zorgverzekering is te krijgen, dan de verzekering die de eigen zorgverzekeraar aanbiedt. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland in het eigen panel. Aan het onderzoek deden ruim zesduizend mensen mee.

Van de deelnemers heeft het overgrote deel de nieuwe polis half november ontvangen. Maar 12 procent niet. Van de mensen die de polis al in de bus kregen, heeft bijna tweederde het polisaanbod ook bekeken. Een kwart heeft de polis wel ontvangen, maar nog niet bekeken.

Tevreden

Van de mensen die geen andere polis zoeken, zegt 42 procent dat ze tevreden zijn met de verzekering. Anderen geven aan dat ze bang zijn dat ze niet worden geaccepteerd voor een (aanvullende) verzekering bij een andere zorgverzekeraar. Ze denken dat ze te oud zijn of dat ze worden geweigerd vanwege een chronische aandoening. Die angst is overigens niet terecht. Voor de basispolis geldt een acceptatieplicht. En voor bijna alle aanvullende verzekeringen geldt geen toelatingsprocedure. Leeftijd en aandoening zijn doorgaans geen reden om een aanvullende verzekering te weigeren. Wel kunnen er soms eisen worden gesteld als mensen een heel uitgebreide tandartsverzekering willen afsluiten. Toch denkt 16 procent dat er voor een aanvullende verzekering wel een gezondheidsverklaring nodig is.

Eigen risico

Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie verzekerden niet weet dat het vrijwillig eigen risico elk jaar kan worden aangepast. De helft van de deelnemers is zich bewust dat een collectieve verzekering niet altijd goedkoper hoeft te zijn dan een gewone verzekering.

Advies verzekeraar

In het onderzoek is ook gevraagd of mensen behoefte hebben aan een persoonlijk advies van de zorgverzekeraar. Veertig procent van de mensen stelt dat in de toekomst misschien wel te willen. Dat advies zou dan vooral moeten gaan over het kiezen van een zorgaanbieder of over het samenstellen van de zorgverzekering. Overigens zegt de grote meerderheid van de ondervraagden (79 procent) dat ze nog nooit een persoonlijk advies hebben gekregen. Maar de mensen die wel zo’n advies hebben gekregen waren in grote meerderheid (heel) tevreden. Vijftien procent van de mensen was ontevreden met het advies van de zorgverzekeraar.

> Bekijk hier de flitspeiling Tijd voor je zorgverzekering

> Bekijk hier de complete rapportage Tijd voor je zorgverzekering

 Duidelijke informatie over kiezen zorgverzekering

Het kiezen van een geschikte zorgverzekering blijft voor veel mensen lastig. Over dit onderwerp is veel informatie te vinden op onze website. U vindt hier onder meer een informatiegids, een informatiekaart en een 1-minuut test.

Uitnodiging "De Patiëntenfederatie van de toekomst”

 • Datum:  17 januari 2019
 • Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Patiëntenfederatie Nederland
 • Aanmelden:

Zoals bekend starten we in 2019 met een gezamenlijk traject om te komen tot een strategisch plan voor/over de toekomst van onze vereniging. Daarbij stellen we onszelf en elkaar tal van vragen: wie zijn onze leden? Moeten wij een vereniging zijn? Maken we een onderscheid tussen grote en kleine leden? Verschillende soorten lidmaatschappen? Wat bindt ons? Hoe blijven wij relevant?

Van harte nodigen we u uit voor een eerste werksessie hierover en we hopen dan ook zeer op uw komst. Directeuren, bestuursleden, medewerkers: u bent van harte uitgenodigd. We hebben uw inbreng hard nodig.
Marike Kuperus zal deze bijeenkomst begeleiden. We bespreken kort het proces dat we ingaan, maar vooral gaan we op inhoud aan de slag.

E-book KIDZ beschikbaar

KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Het KIDZ programma heeft 4 jaar gelopen waarbij veel patiënten(organisaties) inbreng hebben geleverd. De opgedane ervaringen en kennis zijn nu terug vinden in één overzichtelijk e-book. Een e-book dat een inspiratie en wegwijzer is voor patiëntenorganisaties die zich willen richten op kwaliteitstrajecten -en projecten. Zeer aan te bevelen! 

Help de dokter met een goed gesprek

Samen beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met het campagne-initiatief ‘Help de dokter met een goed gesprek’. De campagne nodigt patiënten uit van zich te laten horen in de spreekkamer. Het maakt duidelijk dat de wensen, angsten en zorgen van mensen ertoe doen. De campagne biedt mensen houvast om zich voor te bereiden op hun doktersafspraak. De vernieuwde website geeft heldere tips om te komen tot een goed gesprek. Professionals kunnen de campagne-toolkit op de website gebruiken om mensen te wijzen op het belang van een goede voorbereiding, het belang van vragen stellen en het belang te vertellen wat er voor hen toe doet. Alle materialen en instrumenten op de website zijn gratis te gebruiken. Kijk op www.begineengoedgesprek.nl

Jubileumjaar 25 jaar Patiëntenfederatie Nederland

De laatste taarten worden nu nog aangeboden, we kijken terug op een goed jubileumjaar. Onze gezamenlijke visie is een feit, het druk bezochte congres ligt alweer achter ons. Graag willen we wijzen op onze laatste, prachtige vlog van dit jubileumjaar: Evi van Kempen. Bekijk hier alle vlogs

 

Uitkomsten Mijnkwaliteitvanleven.nl op aandoeningsniveau  

Hoe gaat het met uw leden? Lukt het om sociale contacten te onderhouden, te gaan en staan waar ze willen, rond te komen en hun huis op orde te houden? Of kan het beter, en wat is daar dan voor nodig? Om dit soort wezenlijke vragen, die betrekking hebben op de kwaliteit van hun dagelijks leven, draait het in het onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Voor iedereen, maar zeker voor mensen met een chronische aandoening/beperking, zijn dit belangrijke vragen om over na te denken.

De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen sinds kort gebundeld worden op aandoeningsniveau. Interessant voor u als belangenbehartiger van mensen met een specifieke chronische aandoening/beperking. Mensen zoeken vaak individueel naar passende oplossingen voor eventuele belemmeringen in het dagelijks leven. De gebundelde uitkomsten geven u inzicht in wat belangrijk is voor veel van uw leden; wat zijn hun ervaringen, waar lopen zij tegen aan en wat kan beter? Dit kunt u vervolgens concreet onder de aandacht brengen bij zorgverleners en beleidsmakers.

Heeft u interesse om hiermee aan de slag te gaan? Lees hier meer over de mogelijkheden.  
Wilt u Mijnkwaliteitvanleven.nl onder de aandacht brengen bij uw leden? In deze handige communicatietoolkit vindt u teksten om hiervoor te gebruiken.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en ontwikkeld om te laten zien waar goede zorg en ondersteuning om draaien. Op dit moment zijn er bijna 55.000 deelnemers die gebruik maken van de vragenlijst(en) van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Zie www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl

Het merendeel van de mantelzorgers (78%) maakt kosten om voor een ander te zorgen. Bij bijna 1 op de 3 (29%) loopt dit op tot meer dan 100 euro per maand. Bij een derde heeft de mantelzorgtaak invloed (gehad) op betaald werk en loopbaan. Mantelzorgers die aangeven vaak geld te kort te komen, geven hun kwaliteit van leven gemiddeld een 5,1. Dat blijkt uit onderzoek door Mijnkwaliteitvanleven.nl dat deze maand is verschenen. Een andere opmerkelijke uitkomst is dat 60% van de deelnemers die hun zelfstandig zorg en/of ondersteuning regelen met een persoonsgebonden budget (PGB), aangeeft dat het zorgkantoor of de gemeente hen niet actief heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is iets waar alle mensen die zorg nodig hebben, recht op hebben. Een derde uitkomst gaat over ouderen en digitale zorg. Mensen van 65 jaar en ouder maken volop gebruik van internet om zorgzaken te regelen. 61% vindt digitale zorg prima zolang er voldoende keuzemogelijkheden blijven om het op een andere manier te regelen. Samenvatting onderzoek.

Adviesraad ZorgkaartNederland

Wilt u samen met ZorgkaartNederland de samenwerking met patiëntenorganisaties meerwaarde geven? Dat kan in de adviesraad. Momenteel doen de Apneuvereniging, Nierpatiënten Vereniging, Vereniging van Klompvoetjes en Reumazorg Nederland mee. Dit jaar is de adviesraad tweemaal bijeen geweest, in juli en oktober. De raad adviseert over het wel of niet plaatsen van een bepaalde aandoening op ZorgkaartNederland en denkt na over hoe ZorgkaartNederland zich verder kan ontwikkelen. Met elkaar geven we de samenwerking met patiëntenorganisaties een boost. Opgeven kan bij Sara Elkiki.

Vacature referentenpanel

Het referentenpanel van Patiëntenfederatie Nederland beoordeelt wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen voor gezondheidsonderzoek. Het panel beoordeelt de onderzoeksvoorstellen op drie punten:

 • relevantie vanuit patiëntenperspectief;
 • haalbaarheid vanuit patiëntenperspectief;
 • patiëntenparticipatie; het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het opstellen, uitvoeren en implementeren van het onderzoek.

Voor het vertegenwoordigen van het patiëntenbelang en het patiëntenperspectief bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor het referentenpanel (vrijwilligersfunctie), M/V 23 – 45 jaar. Meer informatie.

Inhaalslag Thuisarts.nl

Er is een nieuw project ontwikkeld als opvolging van het project “Thuisarts, betrouwbare bron”, waarbij voor de top 30 medisch specialistische richtlijnen patiënteninformatie op Thuisarts is ontsloten. Samen met de Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft de Patiëntenfederatie een project ontwikkeld om in de komende periode een inhaalslag te maken. Dit project “Thuisarts – Inhaalslag” is door het SKMS bestuur gehonoreerd. Dat betekent dat er in de komende periode 40 (bijna) afgeronde richtlijnen van patiënteninformatie kunnen worden voorzien. Deze patiënteninformatie wordt op Thuisarts.nl geplaatst en zal dus ook geschreven worden in dat format.

De projectgroep gaat van start met de eerste stap in het project, namelijk het samenstellen van een groslijst van richtlijnen die in aanmerking komen voor dit project en op basis waarvan prioritering van onderwerpen kan plaatsvinden. Hiervoor ontvangt u binnen nu en twee weken een lijst met de bij ons bekende lopende of recent afgeronde richtlijnprojecten (1 dec 2016 - 1 dec 2018). We zullen u in eerste instantie vragen of hier mogelijk richtlijnen op staan waarvoor de ontwikkeling van patiënteninformatie niet aan de orde is. Deze richtlijnen worden dan niet meegenomen bij de prioritering.

In tweede instantie, na verwerking van deze feedback, zal worden gevraagd om in deze “nieuwe lijst” te gaan prioriteren. Dat betekent dat elke wetenschappelijke vereniging en patiëntenorganisatie een aantal punten mag verdelen over de richtlijnen waarvoor het voor hen de grootste prioriteit heeft om patiënteninformatie te ontwikkelen.

Aan de hand van deze prioritering zal de projectgroep de 40 richtlijnen selecteren waarvoor binnen dit project patiënteninformatie voor op Thuisarts.nl zal worden ontwikkeld.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Klaartje Spijkers ( telefoonnummer 06-52533579)

Oproep: juiste zorg op de juiste plek

Niet alleen meedenken, maar ook anderen aan het denken zetten? Vertel dan uw verhaal rond de juiste zorg op de juiste plek op een regiobijeenkomst. Welke zorgvernieuwingen wenst u of wenst u ook anderen toe? Wij zoeken patiënten/ cliënten die hun verhaal willen vertellen voor ca 150 mensen die vanuit hun vak of ervaring willen meedenken over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. De eerste bijeenkomst is op 31 januari in Rotterdam, reageren graag z.s.m. Voor de andere regio’s kan dat evt. later, maar ook graag z.s.m. Meer info bij Fenneke van Swigchum.  

Wij zoeken cliënten/patiënten die aan een gemengd publiek van zorgverleners, beleidsmakers en andere cliënten(vertegenwoordigers) duidelijk kunnen maken dat de juiste zorg op de juiste plek nodig is vanuit hun patiëntperspectief. Uitgaan van mogelijkheden van mensen, juiste zorg op juiste plek was er niet of juist wel, of men heeft enorm veel meer kwaliteit van leven of zorg ervaren door bijvoorbeeld innovatieve zorgvormen zoals bijv. e-health etc. Het mag van alles zijn als het maar de urgentie van deze gewenste vernieuwing in zorg en welzijn ondersteunt. Mensen hoeven niet persé nu al toe te zeggen, we verzamelen nu mogelijke sprekers en checken later met hen of zijn willen en kunnen. Eventueel via u.  

 • Regio 2: Zuid-Holland en Zeeland: donderdag 31 januari in Rotterdam
 • Regio 3: Utrecht en Noord-Holland: donderdag 7 februari in Amsterdam
 • Regio 4: Friesland, Groningen en Drenthe: dinsdag 5 maart in Roden
 • Regio 5: Noord-Brabant en Limburg: dinsdag 26 maart in Eindhoven

De bijeenkomst duurt van 17:00 tot 21:00 uur en u wordt ontvangen met een hapje eten.

Lees het rapport van de Taskforce de Juiste Zorg op de Juiste Plek  

Overig nieuws 

Nieuwe boeken over de zorg

‘Zo werkt de zorgverzekering’ en ‘Zo werkt publieke gezondheidszorg’ zijn verschenen. De zorgverzekering én publieke gezondheidszorg zijn veelvuldig onderwerp van debat in de samenleving. Denk aan de hoogte van de zorgpremie, preventie, de rol van zorgverzekeraars bij zorginkoop van ziekenhuiszorg en het belang van vaccinaties. De boeken geven neutrale feiten en heldere informatie die breed gedragen worden door relevante zorgpartijen. Iedereen die met de zorg te maken heeft, kan zo tot zich nemen hoe deze zorg is georganiseerd. Uitgave: Platform Zó werkt de zorg. Verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Ze kosten €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00.  Patiëntenfederatie Nederland is een van de partners in het Platform Zó werkt de zorg.

Handreiking voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt

Werkgevers vertellen in het magazine ‘Meer wegen naar werk’ hoe en waarom zij ruimte maken voor werknemers met een beperking, als voorbeeld voor andere werkgevers en HR-professionals. Er is ook een handreiking voor het organiseren van een themabijeenkomst over werken met een beperking. Deze handreiking bevat een stappenplan, werkvormen en gespreksonderwerpen. 

Onderzoek opnemen gesprek met de arts

Willemijn Engberts is masterstudent aan de Radboud Universiteit en doet een kleinschalig onderzoek naar het effect van geluidsopnames in de spreekkamer. Heeft u binnenkort een afspraak met uw zorgverlener en wilt u na het gesprek online enkele vragen van Willemijn beantwoorden, dan is zij hier erg mee geholpen! U ontvangt de vragen gewoon via de mail. Zoals u weet is eind 2017 een wet aangenomen waarin staat dat u als patiënt altijd een geluidsopname mag maken van het gesprek met uw zorgverlener in de spreekkamer. U kunt het gesprek dan thuis nog eens rustig naluisteren en indien gewenst delen met uw naaste(n). Dit kan fijn zijn als u het bijvoorbeeld lastig vindt om informatie te onthouden of te begrijpen, of wanneer u op basis van de informatie een keuze moet maken voor een behandeling. Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar . Het is fijn als u dan direct aangeeft of u van plan bent het gesprek met uw zorgverlener op te nemen of niet (als u geen voorkeur heeft dan zal Willemijn u vragen om wel/geen geluidsopname te maken). Na uw aanmelding ontvangt u van Willemijn een mail met algemene informatie over het onderzoek, tips en eventueel een instructie voor het maken van de opname. U hoeft zelf verder niets meer te doen, u ontvangt na uw afspraak automatisch de vragenlijst op de mail. Deelname is compleet anoniem.