Medewerkers

Liesbeth van Eijndhoven

Projectleider Mijn Kwaliteit van Leven

Ik ben werkzaam in het team Langdurige zorg voor het project Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een programma waarmee mensen individueel hun kwaliteit van leven kunnen beoordelen, in de breedste zin van het woord. Met behulp van een persoonlijk overzicht kunnen zij gericht in gesprek gaan met zorgaanbieders en/of gemeenten om beter maatwerk geleverd te krijgen op het vlak van zorg en ondersteuning. Mede hierdoor kan de kwaliteit van zorg verbeteren. Door deel te nemen, dragen ze bij aan een landelijk onderzoek dat beleidsinformatie genereert. Deze informatie kan gebruikt worden om zorg en ondersteuning te verbeteren, meer op maat van cliënten.

Als deelprojectleider is mijn belangrijkste focus om het programma breder bekend te maken bij gemeenten (vooral de WMO loketten) en zorgaanbieders in het hele land. We willen binnen een jaar tijd een aantal pilots met gemeenten en zorgaanbieders ontwikkelen, om op die manier het positieve effect ervan te kunnen laten zien en daarbinnen goede praktijkvoorbeelden te ontwikkelen.