Medewerkers

Lisette Gusdorf

Adviseur Patiëntenbelang

Ik werk voor het team Langdurige Zorg en Eerstelijnszorg.

Ik houd me voornamelijk bezig met het programma Mijn Kwaliteit van Leven. Hierbij ga ik regelmatig mee naar verpleeghuizen om interviews af te nemen bij bewoners, doe ik citaatanalyses en schrijf ik mee aan de beleidsrapportages.

Daarnaast geef ik ondersteuning op onderwerpen als zorgverzekeringen, Wet langdurige zorg (Wlz) en wijkverpleging.