Medewerkers

Rinie Lammers

Adviseur Patiëntenbelang

Wat is goede zorg?
Wat kan er beter in de ziekenhuiszorg?
Hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg?
Hoe krijgen patiënten meer inzicht in verschillen tussen ziekenhuizen?

Met deze vragen houd ik mij in mijn werk mee bezig.

De meeste tijd van mijn werk besteed ik aan medische richtlijnen. In richtlijnen staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Zorg die aansluit op de zorgvraag van patiënten. Bij de ontwikkeling van medisch specialistische richtlijnen willen we de inbreng van het patiëntperspectief vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door deelname van patiëntvertegenwoordigers in de richtlijnwerkgroepen.

Ook ontwikkel ik samen met collega’s en patiëntenorganisaties vergelijkingshulpen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op ZorgkaartNederland.nl. Vergelijkingshulpen bieden per aandoening informatie over wat u mag verwachten van een ziekenhuis. En wat de verschillen zijn tussen ziekenhuizen. Met die informatie kunt u bewust kiezen voor een ziekenhuis.

Uitgangspunt in mijn werk is altijd het perspectief van de patiënt. Ik hoor daarom graag uw ervaringen van uw zorg. Uw verhalen zijn waardevol en maken mijn werk boeiend.

Ik werk veel samen met collega’s en patiënten(organisaties). Maar ook met artsen(organisaties) en zorgverzekeraars.

Samen met elkaar de zorg beter maken. Daar zet ik mij graag voor in!