Medewerkers

Ties Aben

Communicatieadviseur/redacteur

Het programma MedMij maakt mooie stappen en MedMij-goedgekeurde persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) komen steeds dichterbij.

Achter de schermen wordt fantastisch werk verricht om te zorgen dat patiënten straks grip op hun eigen gezondheidsgegevens kunnen hebben. Maar om succesvol te zijn, moet MedMij ook ‘voor de schermen’ een bekend begrip worden bij zorggebruikers en zorgverleners.

En daar probeer ik als redacteur mijn steentje aan bij te dragen door middel van verhalen, interviews, nieuwsberichten, sociale media en andere vormen van content.