Medewerkers

William Feijten

Financieel Manager

Als financieel manager houd ik me hoofdzakelijk bezig met de planning en controlecyclus binnen Patiëntenfederatie Nederland zoals: het opstellen van de begroting, projectbegrotingen en de jaarrekening, alsmede het opstellen van de maandelijkse financiële voortgangsrapportages op totaal en projectniveau.