Medewerkers

William Feijten

Financieel Manager

Als financieel manager houd ik me hoofdzakelijk bezig met de planning en de controlecyclus binnen de Patiëntenfederatie. Daarbij werk ik aan het opstellen van de begroting, projectbegrotingen en de jaarrekening, alsmede het opstellen van de maandelijkse financiële voortgangsrapportages op totaal en projectniveau.