Missie

Over ons

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

 

 

Met dank aan Eugenie, Marije, Marloes, Paul en Sybren voor hun deelname aan deze film. Dwarslaesie Organisatie Nederland voor het ons in contact brengen met Paul. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en particulier verpleeghuis Martha Flora voor het filmen op locatie. En hartstimulatiespecialist Mohammed Chagri voor de opnames in zijn spreekkamer.

 

Lees meer over onze missie

Uw ervaringen vormen onze basis

Patiëntervaringen zijn de basis voor al onze werkzaamheden. Wij hebben deze ervaringen helder in beeld dankzij de inbreng van ruim 22.000 leden van het Zorgpanel, de vragen die patiënten stellen bij het Nationale ZorgNummer en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl

De stem van patiënten

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Wij laten de stem van patiënten horen in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Dat doen wij door:

 • Beleid te ontwikkelen en te beïnvloeden.
 • Producten en diensten te leveren.

De belangrijkste onderwerpen waar Patiëntenfederatie Nederland zich mee bezighoudt zijn:

 • Kwaliteit van zorg.
 • Patiëntenrechten.
 • Keuzes in de zorg en keuze-informatie.
 • Betaalbare zorg.
 • Ouderen- en langdurige zorg.
 • Digitale zorg.

Lees meer over ons beleid

Beleid

Voor het beleid van Patiëntenfederatie Nederland vormen patiëntervaringen de basis. Wij komen op voor de belangen van patiënten en zorgconsumenten in Nederland. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden. Een aantal voorbeelden.

Patiëntenbelangen voor ogen houden 
De afgelopen jaren zijn er in de ziekenhuiszorg allerlei acties ondernomen om te komen tot hogere kwaliteit, meer keuzevrijheid, meer maatwerk, meer innovatie en kostenbesparingen. Op al die terreinen is Patiëntenfederatie Nederland actief door in te brengen wat patiënten belangrijk vinden. Door patiënten te laten meebeslissen over kwaliteit. Wij proberen voor elkaar te krijgen dat patiënten kwalitatief goede zorg ontvangen. Zorg waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, ervaringen en belevingen van patiënten.

Knelpunten onder de aandacht brengen
In de langdurige zorg is veel veranderd vanaf 2015. Kort gezegd heeft de gemeente er zorgtaken bij. De overheid blijft namelijk alleen verantwoordelijk voor intensieve langdurige zorg. Andere vormen van langdurige zorg gaan naar de gemeente. Deze veranderingen hebben grote consequenties voor de mensen die gebruik maken van deze zorg. Patiëntenfederatie Nederland brengt die ervaringen in kaart en brengt vervolgens de knelpunten bij de beleidsmakers onder de aandacht.

Standpunten innemen en uitdragen
Samen met onze lidorganisaties nemen wij standpunten in over belangrijke zorgonderwerpen. Bijvoorbeeld over de omvang van de basisverzekering, onduidelijkheden rond (wees-)geneesmiddelen, zelfmanagement of digitale zorg (E-health). Onze standpunten brengen we onder de aandacht van beslissers en beleidsmakers via onze eigen kanalen en de media. Ook nemen we deel aan overleggen rondom zorgonderwerpen en investeren wij in netwerken binnen de zorg. Zo houden wij constant scherp voor ogen wat de actuele beleidsontwikkelingen zijn en wat de mogelijke effecten daarvan zijn voor patiënten.

Klik hier voor de kernprincipes van Patiëntenfederatie Nederland

Update dec. 2016: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), en het LPGGz hebben hun ideeën op papier gezet om samen een sterke patiëntenbeweging te zijn en te blijven. In de notitie schetsen zij de belangrijkste ontwikkelingen die zich voordoen in zorg en welzijn, en die mensen raken. Daarbij geven de koepels aan wat zij nodig hebben om de belangen van patiënten, cliënten, en gehandicapten samen optimaal te behartigen. Kijk hier voor meer informatie >>


Lees meer over onze producten en diensten

Producten en diensten

Patiëntenfederatie Nederland levert verschillende diensten en producten aan:

 • Individuele verzekerden.
 • Chronische patiënten.
 • Patiëntorganisaties.

Informatie bieden
Wij willen dat mensen goed geïnformeerd zijn over zorg, zodat zij goede keuzes kunnen maken over hun zorg. Daarnaast werkt Patiëntenfederatie Nederland samen met collega- en lidorganisaties binnen projecten aan onderwerpen als medische richtlijnen, patiëntenrechten, keuzehulpinstrumenten en monitoring.

Verschillende informatiemiddelen
Onze informatie bieden we aan via onder andere keuzehulpen, brochures en voorlichtingsmateriaal. Via e-mail en telefoon ondersteunen we mensen als ze vragen hebben over de zorg of hun ervaringen willen delen. Ook hebben we projecten en websites die ondersteuning bieden bij het maken van keuzes in de zorg, zoals:

 • ZorgkaartNederland.nl; biedt naast waarderingen objectieve (keuze- en kwaliteits)informatie over de zorg.
 • DigitaleZorggids.nl; biedt (keuze-)informatie over digitale medische toepassingen.
 • Mijnkwaliteitvanleven.nl; biedt mensen de mogelijkheid om in beeld te brengen hoe het met ze gaat en hoe de veranderingen in de zorg van invloed zijn op hun kwaliteit van leven.