Visie

Over ons

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

Visie Patiëntenfederatie Nederland

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wij horen vaak ‘bij ons draait de zorg om mensen’, maar in de praktijk zien we dat lang niet altijd terug. Daar doen wij iets aan. Om dat voor elkaar te krijgen, is een sterke positie van de patiënt noodzakelijk, en daar maken wij ons hard voor. Op basis van patiëntervaringen zetten wij ons in voor betere zorg, betaalbare zorg en meer inzicht in en openheid van zorg.

Lees meer over betere, veilige zorg

Betere, veilige zorg

De zorg in Nederland is goed, maar de kwaliteit en veiligheid kunnen beter, zo blijkt uit patiëntervaringen. Denk aan medische fouten, vermijdbare sterfte, misstanden in de verpleeg- en verzorgingstehuizen, en miscommunicatie. Veel patiënten hebben bijvoorbeeld te maken met verschillende met zorgverleners, die onderling niet goed samenwerken en communiceren. Patiëntenfederatie Nederland zorgt ervoor dat de ervaringen van patiënten de basis vormen voor betere zorg. En dat de rol van de patiënt bij de inrichting en organisatie van de zorg wordt vergroot.

Lees meer over betaalbare zorg voor iedereen

De zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, nu en in de toekomst. Patiëntenfederatie Nederland zet zich daarom in voor betaalbare zorg. Vanuit patiëntervaringen weten we dat er in de zorg sprake is van verspilling, versnippering, overbehandeling en onnodige zorg. Patiëntenfederatie Nederland pakt verspilling en overbehandeling aan en ondersteunt initiatieven die kostenbesparend zijn, zoals digitale zorg (e-health). We werken aan gepaste zorg in een goed werkend systeem.

Lees meer over meer openheid en inzicht in zorg

Meer openheid en inzicht in zorg

Meer openheid en inzicht in de kwaliteit van zorg is nodig, zodat patiënten zelf de beste keuze kunnen maken voor goede zorg. Patiëntenfederatie Nederland werkt aan het openbaar maken van noodzakelijke informatie voor patiënten. Uit patiëntervaringen leren we dat belangrijke gegevens lang niet altijd beschikbaar of openbaar zijn voor patiënten. Patiënten kunnen daardoor (nog) geen goede keuze maken voor de zorg die bij hen past. Patiëntenfederatie Nederland zet zich daarom in voor meer openheid en inzicht in de zorg. Dat doen we bijvoorbeeld met ZorgkaartNederland.nl waarop ervaringen en aanbevelingen van patiënten staan.

Lees meer over Betere rechten voor de patiënt

Betere rechten voor de patiënt

Patiëntenrechten moeten verbeterd worden. Patiënten zijn namelijk (nog) geen gelijkwaardige partner in de zorg. Patiëntenfederatie Nederland werkt daarom aan betere rechten voor patiënten.
Uit patiëntervaringen weten we dat er veel patiënten zijn, die slecht worden geïnformeerd over hun rechten en bovendien niet altijd krijgen waar ze recht op hebben. Wij lichten patiënten voor over de zorg en hun rechtspositie en we ondersteunen en initiëren initiatieven die de positie van de patiënt versterken.
Patiëntenfederatie Nederland zorgt dat patiënten goed geïnformeerd zijn en een stem krijgen die wordt gehoord. Daarbij is het belangrijk dat patiënten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.