PGD Kader 2020

PGD Kader 2020

Welkom op de site van het project PGD Kader 2020! Het project heeft tot doel een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. 

Het project PGD Kader 2020 is eind 2015 afgerond.

Slotbijeenkomst PGD Kader 2020: Nu doorpakken

Nu doorpakken. Dat was het thema van de slotbijeenkomst van PGD Kader 2020 in themapark Madurodam in Den Haag. Op de bijeenkomst liet Patiëntenfederatie NPCF zien hoe ver zij is met de plannen om een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) beschikbaar te krijgen voor elke Nederlander die dat wil hebben.

Toetsing conceptuitwerking van invalshoeken PGD Kader 2020 met veldpartijen in maart en april 2015

Bijgaand vindt u de conceptuitwerking van de zes invalshoeken van het PGD Kader 2020. Deze worden breed getoetst in een drietal interactieve sessies met diverse soorten stakeholders in maart en april 2015.

Hierbij staan de volgende vragen centraal: ‘Hoe faciliteert het kader jullie bij de ontwikkeling, invoering en opschaling van PGD’s?’ en ’Hoe kunnen we het kader aanpassen om hier nog meer ondersteuning te bieden?’

De conceptuitwerking van de invalshoeken zoals gebruikt in de toetsingssessies:

toetsingssessie1 kl toetsingssessie2 kl toetsingssessie12 kl

Verslag van presentaties PGD Kader 2020 op Zorg & ICT

Het Project PGD Kader 2020 is nu zo'n jaar onderweg. Op de beurs Zorg & ICT maakten Marcel Heldoorn, Robert Stegwee en Michiel Ehrismann, namens Patïentenfederatie NPCF, de balans op en leggen ze uit wat nodig is om te zorgen dat iedere Nederlander in 2020 een persoonlijk gezondheidsdossier heeft.

In zijn presentatie is Marcel Heldoorn maar meteen duidelijk. "We maken geen PGD, maar we regelen alleen de juiste randvoorwaarden zodat nieuwe of huidige PGD-initiatieven – zoals Drimpy of mijn Zw@ngerschap - tot wasdom kunnen komen."

Die randvoorwaarden kunnen worden samengevat in zes puzzelstukjes, die samen één puzzel vormen. De bovenkant van de puzzel bestaat uit waarde voor de burger, investeerder en (zorg)professional. De onderkant van de puzzel vormt het fundament van het PGD met verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie, het uitwisselen daarvan en veiligheid, privacy en vertrouwen. "Voor elk afzonderlijk puzzelstukje willen we eigenlijk richtlijnen, zodat PGD-aanbieders weten wat ze moeten doen om succesvol te zijn."


Vertrouwen cruciaal slagen PGD

Michiel Ehrismann en Robert Stegwee nemen het puzzelstuk veiligheid, privacy en vertrouwen verder onder de loep. "Want dit is cruciaal voor het slagen van het PGD", zegt Ehrismann. Stegwee legt uit dat vertrouwen in het PGD onder meer gebaseerd is op accuraatheid, integriteit, en beschikbaarheid. "Je moet er zeker van kunnen zijn dat de informatie die in je PGD staat klopt en je erbij kunt als je het nodig hebt. Ook moet je zeker zijn dat de feitelijke informatie – zoals labuitslagen – niet zomaar te wijzigen is. Niet door de gebruiker zelf, maar ook niet door hackers."

Voor de aanbieders van PGD's ligt er een belangrijke rol om te zorgen dat deze punten in orde zijn. Stegwee: "Maar daarnaast moeten zij ook het vertrouwen van de zorgconsument voeden. Dat kan – om maar een flauwe te noemen – door te laten zien dat je legitimiteit bezit om een PGD aan te bieden. Waarom zou ik aan Apple of Microsoft al mijn gezondheidsgegevens toevertrouwen? Een huisarts heeft een geldige reden om mijn gegevens te beheren, zij niet of minder."


Technisch goed voor elkaar

Binnen het Project PGD Kader 2020 zijn meer dan 30 PGD's wereldwijd geanalyseerd, legt Ehrismann uit. Per onderwerp – bijvoorbeeld vertrouwen of transparantie – is gekeken hoe een aanbieder van een PGD dit technisch, organisatorisch en communicatief regelde. "Drimpy heeft het op gebied vertrouwen technisch goed voor elkaar. Bij hen kun je per document aangeven wie het mag inzien. De mantelzorger het ene, de huisarts het andere. Karify doet het daarentegen juist weer heel goed op communicatief vlak. De verantwoording van hun systeem is begrijpelijk in taal en omvang. Zij spreken de taal van de patiënt."

Ehrismann sluit zijn presentatie af door te stellen dat veiligheid en privacy niet dé obstakels voor opschaling van de PGD's zullen zijn. "De technische maatregelen zijn er. Maar op communicatief vlak valt er nog veel te winnen door de patiënt nog meer centraal te stellen en beter voor te lichten."


Met de patiënt

En dat sluit goed aan bij wat Marcel Heldoorn ook in zijn presentatie aanhaalde: een PGD moet niet voor de patiënt worden ontwikkeld, maar met de patiënt of gezonde mens. In de visie van NPCF is het PGD een tool die je op belangrijke momenten, zoals bij een zwangerschap, in je leven gebruikt, niet alleen de vervelende."Het PGD moet een buffet aan mogelijkheden zijn. Zodat je kunt kiezen wat bij je past en zodat het waarde voor jou heeft. Bijvoorbeeld meer inzicht in je ziekte of rust." Heldoorn illustreert dit met een filmpje van PGD-gebruikster Wilma Bos. Zij vertelt hierin wat een PGD haar biedt.

Ook de waarde voor professional en investeerder komen uitgebreid aan bod. Bij dat laatste wordt nog eens extra stilgestaan. Want wie gaat het PGD betalen? "Dat weten we nog niet", geeft Stegwee eerlijk toe. "We moeten op zoek naar een duurzaam business model. Een mogelijkheid is dat de kern van het PGD gefinancierd wordt en dat de er vanuit allerlei hoeken bijdragen komen om de rest te bekostigen."

In het eerste jaar Project Kader 2020 zijn grote stappen gezet. Het kader is gevuld, de eerste standaarden voor opslag en beheer zijn gemaakt. Aan het eind van de presentatie wordt daarom vooruitgeblikt op wat komen gaat, namelijk het veld in en het kader toetsen bij partnerinitiatieven. Heldoorn : "Met als kernvraag: Is dit kader voor uw initiatief bruikbaar?" De eerste toetsingsbijeenkomsten zijn in maart en april gepland.


Presentatie Michiel Ehrismann: Vertrouwen, Veiligheid en Privacy In Persoonlijke GezondheidsDossiers (2,1MB, pdf) »»
Presentatie Marcel Heldoorn: Het persoonlijk gezondheidsdossier is hot! (4,8MB, pdf) »»


Meer informatie over het project PGD Kader 2020 leest u hier.

Programma nationaal symposium pgd kader 2020

dinsdag 18 november 2014 (inschrijving alleen op uitnodiging) 

kijk hier voor de congresmap »»

9.30  Ontvangst deelnemers en registratie 
10.00 Welkom door dagvoorzitter Wilna Wind
Directeur-bestuurder patiëntenfederatie NPCF
10.15 Persoonlijk Gezondheidsdossier & Landelijk Zorgbeleid
Leon van Halder
secretaris-generaal ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10.35 Project PGD Kader 2020
Jacqueline Baardman
Adjunct-directeur patiëntenfederatie NPCF/Voorzitter stuurgroep PGD Kader 2020
11.05 Uitkomsten en conclusies (inter)nationaal onderzoek naar PGD-platforms
Robert Stegwee
Principal Consultant Capgemini Consulting/Lid projectteam PGD Kader 2020
11.30 Pauze
12.00 Introductie en toelichting van de 5 partnerinitiatieven:
Het Huidhuis, Digitale Autoanamnese, Zorroo Portaal,
Mijn Zw@ngerschap en Meditta Gezondheidsplatform
Marcel Heldoorn
Senior beleidsadviseur digitale zorg NPCF/Projectleider PGD Kader 2020
12.15 1e ronde parallelsessies
12.45 Lunch
13.30 2e ronde parallelsessies
14.00 Opschalingsgesprek
Deelnemers in dialoog met:
- PGD-gebruikers Henk Bakker en Wilma Bos
- Marcel Heldoorn, senior beleidsadviseur digitale zorg NPCF, projectleider PGD Kader 2020
- drs. Jeroen Crasborn, senior adviseur zorgstrategie bij Achmea Zorg & Gezondheid
- Jan Kremer, hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie
15.00 Afsluiting & gelegenheid tot napraten

Nieuws PGD Kader 2020

juni 2015
Op dinsdag 30 juni 2015 werd in Madurodam het slotsymposium van het project PGD Kader 2020 gehouden.
Bekijk het verslag van deze dag met alle presentaties en filmpjes

juni 2015
Notitie: Wat is een Persoonlijk GezondheidsDossier?

mei 2015
Notitie verkenning businessmodellen voor Persoonlijk GezondheidsDossiers

mei 2015
Notitie rondom het Basis-PGD

mei 2015
Rapportage 'Persoonlijk Gezondheidsdossier'

4 april 2015
Toetsing conceptuitwerking van invalshoeken PGD Kader 2020 met veldpartijen in maart en april 2015

25 maart 2015 
Verslag van presentaties PGD Kader 2020 op Zorg & ICT »»

18 maart 2015

Drie nieuwe brochures voor partnerinitiatieven:


18 maart 2015
Interview met Jacqueline Baardman over Project PGD Kader 2020 »»

18 maart 2015
Boekje verschenen met verhalen uit de praktijk over de behoefte aan een Persoonlijk Gezondheidsdossier »»
Kijk hier voor de pdf van het boekje »»

19 februari 2015
Interview door Zorg & ICT met Wilna Wind over PGD »»

18 februari 2015
Blog Robert Stegwee: "Breed PGD-initiatief ter ziele door blinde vlekken" »»

16 februari 2015
Blog Wilma Bos: '‘Daar wil ik me voor inzetten, voor iedereen een Persoonlijk Gezondheidsdossier’' »»

15 januari 2015
Notitie 'De rol van technologiereuzen bij de opschaling van het PGD' »»

18 november 2014
Congresmap ' Nationaal Symposium' vandaag beschikbaar »

17 november 2014
Programma nationaal symposium pgd kader 2020 »»

November 2014 YouTube-filmpje
De waarde van een Persoonlijk Gezondheids Dossier voor Wilma Bos

November 2014 YouTube-filmpje
De waarde van een Persoonlijk Gezondheidsdossier
voor Henk Bakker

4 augustus 2014
'Overzicht buitenlandse PGD-platforms' »»

4 juli 2014
Geef patiënt de beschikking over al zijn gezondheidsinformatie in een PGD »»

3 juli 2014
Brief van VWS naar Tweede Kamer betreft e-health en zorgverbetering (pdf, 431kB) »»

 

FAQ

 

 

(Inter)nationale resultaten

Publicatiedatum / soort informatie 

Titel  Toelichting 
juli 2015 Eindrapportage PGD Kader 2020  

Een reisgids door persoonlijk gezondheidsdossier-land. De eindbestemming is een Nederland waar iedere inwoner die dat wil, kan beschikken over een PGD. De reisgids neemt u onder andere mee langs het bos van Inwoners Waarde, Waarde-voor-professionals Gebergte, Woestijn van Businessmodellen, Schiereiland van Vertrouwen, Meer van Gezondheidsinformatie en de Uitwisselingsarchipel. 

juli 2015 PGD Geboortezorg Eigenwijs

Sharmila Pieper over het PGD Geboortezorg Eigenwijs.

juli 2015 Tom van Wel over het PGD  

Wat kan het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) betekenen voor patiënt en arts? Tom van wel licht zijn ervaringen met het PGD toe.

juni 2015

Slotbijeenkomst PGD Kader

Op de bijeenkomst liet Patiëntenfederatie NPCF zien hoe ver zij is met de plannen om een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) beschikbaar te krijgen voor elke Nederlander die dat wil hebben.
juni 2015 Notitie Doorpakken met het PGD Deze notitie toont een koers naar een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen in 2020. Dat er behoefte is aan een pgd, is bewezen. Maar nu is de vraag hoe we door gaan pakken om de persoonlijke gezondheidsdossiers ook te realiseren
juni 2015 Wat is een Persoonlijk Gezondheidsdossier? Deze notitie gaat in op de belangrijke vraag  wat  precies onder een Persoonlijk Gezondheidsdossier wordt verstaan.
juni 2015 Invalshoekhoek Waarde voor inwoners Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek Waarde voor inwoners  in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Waarde voor professionals Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek waarde voor professionals in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Waarde voor investeerders Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek waarde voor investeerders in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Vertrouwen, veiligheid en privacy Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek vertrouwen, veiligheid en privacy in meer detail besproken.
juni Invalshoekhoek Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Uitwisselen van gezondheidsinformatie Dit document is een deel van de serie Uitwerking
Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek uitwisselen
van gezondheidsinformatie in meer detail besproken.
mei 2015 Suzanne Pasmans over het PGD

Wat kan het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) betekenen voor patiënt en arts? Hoogleraar Suzanne Pasmans licht haar ervaringen met het PGD toe.

mei 2015

Notitie verkenning businessmodellen voor Persoonlijk GezondheidsDossiers Deze notitie gaat in op de mogelijke businessmodellen die opschaling van het PGD in Nederland kunnen bevorderen.

mei 2015

Notitie rondom het Basis-PGD Er nog weinig inwoners van Nederland die een PGD actief gebruiken. Dat komt ondermeer door het ontbreken van een eenduidige basisgedachte rondom een PGD waar verschillende partijen samen achter kunnen staan en op aan kunnen sluiten: het Basis-PGD.

mei 2015

rapportage 'Persoonlijk Gezondheidsdossier' Bijna niemand heeft er een, maar wie een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) heeft wil eigenlijk niet meer zonder. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF onder het patiëntenpanel van de organisatie. Aan het onderzoek deden ruim elfduizend mensen mee.

15 januari 2015

Notitie 'De rol van technologiereuzen bij de opschaling van het PGD' Gaan technologiereuzen ook echt iets toevoegen aan het huidige aanbod van PGD platforms in Nederland? Willen we mee gaan in hun specifieke businessmodellen, die toch vooral commercieel geïnspireerd zijn? Draagt dat bij aan de visie die wij hebben op de rol en beschikbaarheid van het PGD? En welke rol ziet de overheid voor zichzelf bij deze ontwikkelingen?

17 november 2014

Notitie Onderzoek PGD-platforms Oplegger bij Notities van Nederlandse en buitenlandse Pgd-platforms

November 2014

Notitie Overzicht van binnenlandse PGD-platforms

 

Het doel van dit overzicht is een algemeen beeld te geven: Waar staat 'de markt' nu? Is die klaar voor verdere opschaling? Het overzicht is niet bedoeld als ranglijst welk platform het beste is.

November 2014

Notitie Overzicht van apps voor het PGD  

November 2014
YouTube-filmpje

De waarde van een Persoonlijk Gezondheids Dossier voor Wilma Bos Wilma Bos is als PGD-gebruiker betrokken bij het project PGD Kader 2020.

November 2014
YouTube-filmpje

De waarde van een Persoonlijk Gezondheidsdossier
voor Henk Bakker
Henk Bakker is als PGD-gebruiker betrokken bij het project PGD-kader 2020.
Juli 2014 Notitie Overzicht buitenlandse PGD-platforms Wereldwijd zijn er honderden PGD-platforms beschikbaar. Doel van dit document is om een beeld te geven van de algemene ontwikkeling van internationale PGD's, op basis van de invalshoeken van het PGD Kader. Het betreft slechts een selectie van de meest gebruikte en meest bekende buitenlandse platforms.
juni 2013
You Tube-filmpje
Persoonlijk gezondheidsdossier: compilatie Verschillende patiënten vertellen vanuit hun eigen ziektegeschiedenis hoe belangrijk een persoonlijk gezondheidsdossier voor ze is.
27 mei 2013
You Tube-filmpje
Stef van de NPCF: het persoonlijk gezondheidsdossier Uitleg aan de hand van een animatie over Stef wat het een persoonlijk gezondheidsdossier is.
2e druk juni 2013
PDF-document
Het persoonlijk gezondheidsdossier.
De visie van de patiëntenfederatie NPCF.
Visie op PGD met als doel de veldpartijen mobiliseren om het te realiseren.
15 november 2012
Word-document
"Wetenschappers over het PGD"
Bettine Pluut. Met een bijdrage van Theo HoogHiemstra
Een Literatuurstudie naar persoonlijke gezondheidsdossiers in opdracht van de patientenfederatie NPCF
 Augustus 2012

Onderzoeksrapportage 'van EPD naar PGD'

Bekijk hier de belangrijkste uitkomsten

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 18 t/m 70 jaar naar hoe mensen staan tegenover de uitwisseling van medische gegevens, of men een persoonlijk gezondheidsdossier relevant vindt en aan welke zorginformatie men behoefte heeft.

Partnerinitiatieven

Het PGD Kader 2020 faciliteert de ontwikkeling en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers. Daarbij werken we samen met bestaande initiatieven op dit gebied. Met trots presenteren we hier onze partners:

Huidhuis

Digitale auto-anamnese

Zorroo

Mijn Zw@ngerschap

Meditta

Drimpy.com

Geboortezorg Eigenwijs

Gezondheidsdossier Nijkerk

PGD-gebruiker

Kennis en ervaringen van patiënten met verschillende kennisniveaus worden betrokken bij het project:

1. PGD-gebruikers

Zie ook de blogs van Wilma Bos en Henk Bakker bij de Digitale Zorggids:

'‘Daar wil ik me voor inzetten, voor iedereen een Persoonlijk Gezondheidsdossier’', 16 februari 2015
Ik ben Wilma Bos, 63 jaar en u raadt het misschien al: ik ben patiënt. Sinds een aantal jaren kamp ik met diverse aandoeningen, die veel aandacht vragen. Lees meer...

Gimme my damn data, 6 januari 2015
Enkele jaren geleden maakte ePatient Dave in het Verenigde Staten indruk met zijn persoonlijke geschiedenis als kankerpatiënt. Lees meer...

Informatie en kennis, een primaire behoefte voor een patiënt, 3 november 2014 -
Door een chronische aandoening kreeg ik behoefte aan een persoonlijk gezondheidsdossier. Ik neem u graag mee op mijn reis als patiënt. Lees meer...

2. Patiënten van de partnerinitiatieven
Patiënten die gebruik maken van de PGD-faciliteiten van de partnerinitiatieven


3. Leden van het NPCF patiëntenpanel
Patiënten uit het panel van de patientenfederatie NPCF. Dit zijn patiënten met een hoge betrokkenheid bij de zorg. Er is een boekje verschenen met verhalen uit de praktijk over de behoefte aan een Persoonlijk Gezondheidsdossier (567kB, pdf) »»


4. De Nederlandse bevolking

Onderzoeksrapportage 'van EPD naar PGD'
Onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 18 t/m 70 jaar naar hoe mensen staan tegenover de uitwisseling van medische gegevens, of men een persoonlijk gezondheidsdossier relevant vindt en aan welke zorginformatie men behoefte heeft. Lees meer...

Projectinformatie

Projectaanpak

In het project PGD Kader 2020 staan de drie onderdelen van het PGD en het PGD Kader met de zes invalshoeken centraal. We bundelen beschikbare (internationale) kennis en ervaring en gaan werken met partnerinitiatieven en patiënten uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zodanig dat we het PGD Kader daadwerkelijk handen en voeten geven.Dit is nodig omdat in de praktijk blijkt dat deze onderdelen nooit in samenhang worden beschouwd. Noch bij de ontwikkeling, noch bij de implementatie. Hierdoor komen PGD's niet van de grond of sterven een vroege dood.We maken als het ware een kookboek voor zowel het ontwikkelen van een PGD als voor het opschalen van het gebruik van een PGD. Niet opeenvolgend maar tegelijkertijd en in samenhang. Net als bij de Chinese bordjes die continu met energie gevoed moeten worden om ze te laten draaien en niet kapot te laten vallen.We zijn in april 2014 gestart en na 1,5 jaar zal het project klaar zijn. Dan hebben investeerders, ontwikkelaars en implementatiepartners de hulpmiddelen in handen om hun PGD-initiatieven succesvol in te richten en op te schalen. Zodat iedereen die dat wil over een rijk gevuld PGD kan beschikken in 2020.

Bekijk hier de projectomschrijving (pdf, 2mb)
> Bekijk hier een interview met Jacqueline Baardman over het project

Projectorganisatie

organogram
Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de drie partijen in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA): NPCF, KNMG en ZN. De stuurgroep houdt toezicht op en geeft sturing aan de uitvoering van het project.In de stuurgroep hebben zitting:

• Jacqueline Baardman (NPCF), voorzitter
• Nicole Velthuis (NPCF)
• Sytske de Vries (ZN)
• Hans Hopmans (Achmea)
• Lode Wigersma (KNMG)
• Sjaak Nouwt (KNMG)


Projectgroep
De dagelijkse gang van zaken van het project PGD-kader 2020 ligt bij de projectgroep. De projectgroep is een jointteam van NPCF en Capgemini Consulting. Zij draagt zorg voor de uitvoering van alle onderdelen van het project. In de projectgroep hebben zitting:

• Marleen van Amersfoort (Capgemini Consulting), projectleiding
• Marcel Heldoorn (NPCF), projectleiding
• Ciska Rugers (NPCF), communicatie
• Robert Stegwee (Capgemini Consulting), inhoudelijk expert
• Michiel Ehrismann (Capgemini Consulting), projectmedewerker
• Bernadette van Oost (NPCF), projectmedewerker
• Tessa van der Leij (NPCF), projectondersteuning


Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit experts op onderwerpen die van groot belang zijn voor de opschaling van PGD's, zoals de security, de waarde voor de patiënt, de waarde voor de zorgverlener en het business model. Zij geven inhoudelijk advies aan de opstellers van het PGD-kader 2020. Leden van de klankbordgroep zijn:

• Dik Hermans (bestuurder Vitavalley en aldaar voorzitter PGD denktank),
• Jan Kremer (hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie voor Radboud UMC, directeur MijnZorgnet)
• Jos de Blok (directeur Buurtzorg Nederland, deelnemer PGD denktank Vitavalley)
• Pieter Jeekel (projectleider Zelfzorg Ondersteund!)
• Hester Rippen (directeur Stichting Kind en Ziekenhuis, betrokken bij PGD visie NPCF)
• Inge van den Broek (beleidsadviseur Hart&Vaatgroep, onderzoeker in zelfmanagement)
• Magreet de Graaf (portefeuille communicatie Zorgbelang NL, patiëntvertegenwoordiger Friesland IT)
• Milan Petkovic (hoogleraar Secure Data-mgt TU Eindhoven, projectleider Trusted Healthcare Systems)
• Danny van den IJssel (verantwoordelijke Zorgkaart Nederland en DigitaleZorggids)
• Rene van Dijk (directeur en cardioloog CavariClinics)
• Theo Hooghiemstra (directeur Raad voor de Volksgezondheid)


Veldpartijen 
We bundelen beschikbare (inter)nationale kennis en ervaring en werken met partnerinitiatieven en patiënten uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zodanig dat we het PGD Kader daadwerkelijk handen en voeten geven.