(Inter)nationale resultaten

PGD Kader 2020

Welkom op de site van het project PGD Kader 2020! Het project heeft tot doel een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. 

Het project PGD Kader 2020 is eind 2015 afgerond.

(Inter)nationale resultaten

Publicatiedatum / soort informatie 

Titel  Toelichting 
juli 2015 Eindrapportage PGD Kader 2020  

Een reisgids door persoonlijk gezondheidsdossier-land. De eindbestemming is een Nederland waar iedere inwoner die dat wil, kan beschikken over een PGD. De reisgids neemt u onder andere mee langs het bos van Inwoners Waarde, Waarde-voor-professionals Gebergte, Woestijn van Businessmodellen, Schiereiland van Vertrouwen, Meer van Gezondheidsinformatie en de Uitwisselingsarchipel. 

juli 2015 PGD Geboortezorg Eigenwijs

Sharmila Pieper over het PGD Geboortezorg Eigenwijs.

juli 2015 Tom van Wel over het PGD  

Wat kan het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) betekenen voor patiënt en arts? Tom van wel licht zijn ervaringen met het PGD toe.

juni 2015

Slotbijeenkomst PGD Kader

Op de bijeenkomst liet Patiëntenfederatie NPCF zien hoe ver zij is met de plannen om een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) beschikbaar te krijgen voor elke Nederlander die dat wil hebben.
juni 2015 Notitie Doorpakken met het PGD Deze notitie toont een koers naar een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen in 2020. Dat er behoefte is aan een pgd, is bewezen. Maar nu is de vraag hoe we door gaan pakken om de persoonlijke gezondheidsdossiers ook te realiseren
juni 2015 Wat is een Persoonlijk Gezondheidsdossier? Deze notitie gaat in op de belangrijke vraag  wat  precies onder een Persoonlijk Gezondheidsdossier wordt verstaan.
juni 2015 Invalshoekhoek Waarde voor inwoners Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek Waarde voor inwoners  in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Waarde voor professionals Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek waarde voor professionals in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Waarde voor investeerders Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek waarde voor investeerders in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Vertrouwen, veiligheid en privacy Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek vertrouwen, veiligheid en privacy in meer detail besproken.
juni Invalshoekhoek Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie Dit document is een deel van de serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie in meer detail besproken.
juni 2015 Invalshoekhoek Uitwisselen van gezondheidsinformatie Dit document is een deel van de serie Uitwerking
Invalshoeken PGD Kader 2020. Deze serie vormt een deel van de inhoudelijke
uitwerking van het PGD Kader 2020. In dit document is de invalshoek uitwisselen
van gezondheidsinformatie in meer detail besproken.
mei 2015 Suzanne Pasmans over het PGD

Wat kan het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) betekenen voor patiënt en arts? Hoogleraar Suzanne Pasmans licht haar ervaringen met het PGD toe.

mei 2015

Notitie verkenning businessmodellen voor Persoonlijk GezondheidsDossiers Deze notitie gaat in op de mogelijke businessmodellen die opschaling van het PGD in Nederland kunnen bevorderen.

mei 2015

Notitie rondom het Basis-PGD Er nog weinig inwoners van Nederland die een PGD actief gebruiken. Dat komt ondermeer door het ontbreken van een eenduidige basisgedachte rondom een PGD waar verschillende partijen samen achter kunnen staan en op aan kunnen sluiten: het Basis-PGD.

mei 2015

rapportage 'Persoonlijk Gezondheidsdossier' Bijna niemand heeft er een, maar wie een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) heeft wil eigenlijk niet meer zonder. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF onder het patiëntenpanel van de organisatie. Aan het onderzoek deden ruim elfduizend mensen mee.

15 januari 2015

Notitie 'De rol van technologiereuzen bij de opschaling van het PGD' Gaan technologiereuzen ook echt iets toevoegen aan het huidige aanbod van PGD platforms in Nederland? Willen we mee gaan in hun specifieke businessmodellen, die toch vooral commercieel geïnspireerd zijn? Draagt dat bij aan de visie die wij hebben op de rol en beschikbaarheid van het PGD? En welke rol ziet de overheid voor zichzelf bij deze ontwikkelingen?

17 november 2014

Notitie Onderzoek PGD-platforms Oplegger bij Notities van Nederlandse en buitenlandse Pgd-platforms

November 2014

Notitie Overzicht van binnenlandse PGD-platforms

 

Het doel van dit overzicht is een algemeen beeld te geven: Waar staat 'de markt' nu? Is die klaar voor verdere opschaling? Het overzicht is niet bedoeld als ranglijst welk platform het beste is.

November 2014

Notitie Overzicht van apps voor het PGD  

November 2014
YouTube-filmpje

De waarde van een Persoonlijk Gezondheids Dossier voor Wilma Bos Wilma Bos is als PGD-gebruiker betrokken bij het project PGD Kader 2020.

November 2014
YouTube-filmpje

De waarde van een Persoonlijk Gezondheidsdossier
voor Henk Bakker
Henk Bakker is als PGD-gebruiker betrokken bij het project PGD-kader 2020.
Juli 2014 Notitie Overzicht buitenlandse PGD-platforms Wereldwijd zijn er honderden PGD-platforms beschikbaar. Doel van dit document is om een beeld te geven van de algemene ontwikkeling van internationale PGD's, op basis van de invalshoeken van het PGD Kader. Het betreft slechts een selectie van de meest gebruikte en meest bekende buitenlandse platforms.
juni 2013
You Tube-filmpje
Persoonlijk gezondheidsdossier: compilatie Verschillende patiënten vertellen vanuit hun eigen ziektegeschiedenis hoe belangrijk een persoonlijk gezondheidsdossier voor ze is.
27 mei 2013
You Tube-filmpje
Stef van de NPCF: het persoonlijk gezondheidsdossier Uitleg aan de hand van een animatie over Stef wat het een persoonlijk gezondheidsdossier is.
2e druk juni 2013
PDF-document
Het persoonlijk gezondheidsdossier.
De visie van de patiëntenfederatie NPCF.
Visie op PGD met als doel de veldpartijen mobiliseren om het te realiseren.
15 november 2012
Word-document
"Wetenschappers over het PGD"
Bettine Pluut. Met een bijdrage van Theo HoogHiemstra
Een Literatuurstudie naar persoonlijke gezondheidsdossiers in opdracht van de patientenfederatie NPCF
 Augustus 2012

Onderzoeksrapportage 'van EPD naar PGD'

Bekijk hier de belangrijkste uitkomsten

Onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 18 t/m 70 jaar naar hoe mensen staan tegenover de uitwisseling van medische gegevens, of men een persoonlijk gezondheidsdossier relevant vindt en aan welke zorginformatie men behoefte heeft.