Kader PGD is nu MedMij

PGD Kader 2020

Welkom op de site van het project PGD Kader 2020! Het project heeft tot doel een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. 

Het project PGD Kader 2020 is eind 2015 afgerond.

  • Home
  • Kader PGD is nu MedMij

Kader PGD is nu MedMij

Het project PGD Kader 2020 is in 2015 omarmd door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS. Het project ging verder als programma en kreeg een nieuwe naam: MedMij. Ook werd de term PGD vervangen door PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Patientenfederatie Nederland is nog steeds nauw betrokken bij MedMij.

MedMij ontwikkelt zelf geen PGO, maar alleen de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op.

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar op een veilige en betrouwbare manier uitgewisseld kunnen worden.


Bekijk ook de uitleg-animatie over MedMij: