Projectinformatie

PGD Kader 2020

Welkom op de site van het project PGD Kader 2020! Het project heeft tot doel een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. 

Het project PGD Kader 2020 is eind 2015 afgerond.

Projectinformatie

Projectaanpak

In het project PGD Kader 2020 staan de drie onderdelen van het PGD en het PGD Kader met de zes invalshoeken centraal. We bundelen beschikbare (internationale) kennis en ervaring en gaan werken met partnerinitiatieven en patiënten uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zodanig dat we het PGD Kader daadwerkelijk handen en voeten geven.Dit is nodig omdat in de praktijk blijkt dat deze onderdelen nooit in samenhang worden beschouwd. Noch bij de ontwikkeling, noch bij de implementatie. Hierdoor komen PGD's niet van de grond of sterven een vroege dood.We maken als het ware een kookboek voor zowel het ontwikkelen van een PGD als voor het opschalen van het gebruik van een PGD. Niet opeenvolgend maar tegelijkertijd en in samenhang. Net als bij de Chinese bordjes die continu met energie gevoed moeten worden om ze te laten draaien en niet kapot te laten vallen.We zijn in april 2014 gestart en na 1,5 jaar zal het project klaar zijn. Dan hebben investeerders, ontwikkelaars en implementatiepartners de hulpmiddelen in handen om hun PGD-initiatieven succesvol in te richten en op te schalen. Zodat iedereen die dat wil over een rijk gevuld PGD kan beschikken in 2020.

Bekijk hier de projectomschrijving (pdf, 2mb)
> Bekijk hier een interview met Jacqueline Baardman over het project

Projectorganisatie

organogram
Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de drie partijen in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA): NPCF, KNMG en ZN. De stuurgroep houdt toezicht op en geeft sturing aan de uitvoering van het project.In de stuurgroep hebben zitting:

• Jacqueline Baardman (NPCF), voorzitter
• Nicole Velthuis (NPCF)
• Sytske de Vries (ZN)
• Hans Hopmans (Achmea)
• Lode Wigersma (KNMG)
• Sjaak Nouwt (KNMG)


Projectgroep
De dagelijkse gang van zaken van het project PGD-kader 2020 ligt bij de projectgroep. De projectgroep is een jointteam van NPCF en Capgemini Consulting. Zij draagt zorg voor de uitvoering van alle onderdelen van het project. In de projectgroep hebben zitting:

• Marleen van Amersfoort (Capgemini Consulting), projectleiding
• Marcel Heldoorn (NPCF), projectleiding
• Ciska Rugers (NPCF), communicatie
• Robert Stegwee (Capgemini Consulting), inhoudelijk expert
• Michiel Ehrismann (Capgemini Consulting), projectmedewerker
• Bernadette van Oost (NPCF), projectmedewerker
• Tessa van der Leij (NPCF), projectondersteuning


Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit experts op onderwerpen die van groot belang zijn voor de opschaling van PGD's, zoals de security, de waarde voor de patiënt, de waarde voor de zorgverlener en het business model. Zij geven inhoudelijk advies aan de opstellers van het PGD-kader 2020. Leden van de klankbordgroep zijn:

• Dik Hermans (bestuurder Vitavalley en aldaar voorzitter PGD denktank),
• Jan Kremer (hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie voor Radboud UMC, directeur MijnZorgnet)
• Jos de Blok (directeur Buurtzorg Nederland, deelnemer PGD denktank Vitavalley)
• Pieter Jeekel (projectleider Zelfzorg Ondersteund!)
• Hester Rippen (directeur Stichting Kind en Ziekenhuis, betrokken bij PGD visie NPCF)
• Inge van den Broek (beleidsadviseur Hart&Vaatgroep, onderzoeker in zelfmanagement)
• Magreet de Graaf (portefeuille communicatie Zorgbelang NL, patiëntvertegenwoordiger Friesland IT)
• Milan Petkovic (hoogleraar Secure Data-mgt TU Eindhoven, projectleider Trusted Healthcare Systems)
• Danny van den IJssel (verantwoordelijke Zorgkaart Nederland en DigitaleZorggids)
• Rene van Dijk (directeur en cardioloog CavariClinics)
• Theo Hooghiemstra (directeur Raad voor de Volksgezondheid)


Veldpartijen 
We bundelen beschikbare (inter)nationale kennis en ervaring en werken met partnerinitiatieven en patiënten uit het veld die concrete praktijkervaringen toevoegen. Zodanig dat we het PGD Kader daadwerkelijk handen en voeten geven.