Wat is een PGD?

PGD Kader 2020

Welkom op de site van het project PGD Kader 2020! Het project heeft tot doel een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. 

Het project PGD Kader 2020 is eind 2015 afgerond.

Toetsing conceptuitwerking van invalshoeken PGD Kader 2020 met veldpartijen in maart en april 2015

Bijgaand vindt u de conceptuitwerking van de zes invalshoeken van het PGD Kader 2020. Deze worden breed getoetst in een drietal interactieve sessies met diverse soorten stakeholders in maart en april 2015.

Hierbij staan de volgende vragen centraal: ‘Hoe faciliteert het kader jullie bij de ontwikkeling, invoering en opschaling van PGD’s?’ en ’Hoe kunnen we het kader aanpassen om hier nog meer ondersteuning te bieden?’

De conceptuitwerking van de invalshoeken zoals gebruikt in de toetsingssessies:

toetsingssessie1 kl toetsingssessie2 kl toetsingssessie12 kl