Wat is het PGD Kader 2020?

PGD Kader 2020

Welkom op de site van het project PGD Kader 2020! Het project heeft tot doel een kader te realiseren om de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te faciliteren. 

Het project PGD Kader 2020 is eind 2015 afgerond.

Wat is het PGD Kader 2020?

Op dit moment is de kennis rondom PGD's enorm versnipperd. Dat betekent dat iedere keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, terwijl het meeste al beschikbaar is. Dat is zonde en werkt contraproductief. Bundeling van beschikbare (internationale) kennis is dus essentieel. Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog witte vlekken: die kunnen heel gericht, mede op basis van praktijkervaring, worden ontdekt. Voor het bundelen van die kennis maken we gebruik van de hoofdlijnen van het zogenaamde PGD Kader. Dit kader bestaat uit zes invalshoeken:

De waarde voor de inwoner

Wat is de waarde van een PGD voor het individu, de persoon, de patiënt? Hier is alleen een antwoord op te geven wanneer we dieper ingaan op de situatie van deze persoon. Onderscheid tussen verschillende doelgroepen is essentieel, want de waarde zal voor een zwangere vrouw heel anders zijn dan voor een chronisch zieke of een oudere die niet meer alles zelfstandig kan.

De waarde voor de professional

In het verhaal van Stef staat het delen van informatie met dokters en hulpverleners centraal bij het gebruik van zijn PGD. Maar ervaren deze professionals dat zelf ook als waardevol voor hun eigen vak? Biedt het hen bijvoorbeeld winst in tijd? Als iedereen zomaar met zijn eigen schoenendoos met gezondheidsinformatie aan komt zetten is het voor de gemiddelde professional niet eenvoudig om hier snel en goed gebruik van te maken. Specifieke toepassingen helpen bijvoorbeeld de huisarts of praktijkondersteuner om een individueel zorgplan op te stellen en aan het PGD te koppelen. Zonder regelmatig zelf in het systeem te kijken, kan de huisarts of praktijkondersteuner direct een waarschuwing krijgen wanneer de meetwaarden in het PGD te hoog of te laag worden.

De waarde voor de investeerders 

Om een PGD tot stand te brengen worden kosten gemaakt. Daar moet natuurlijk wel wat tegenover staan. Wellicht de grootste valkuil van PGD initiatieven is dat investeringen in de ontwikkeling wel worden gedekt, maar dat er geen zicht is wie de dagelijkse kosten uiteindelijk voor zijn rekening neemt. De basis van een PGD moet natuurlijk wel een leven lang mee.

Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie

Een persoonlijk dossier waarin gestructureerde en herbruikbare gezondheidsinformatie wordt verzameld en beheerd, vormt het fundament.

Vertrouwen, veiligheid en privacy 

Veiligheid van het fundament  in termen van vertrouwen in de kwaliteit van de informatie en de privacy van de persoonsgegevens is een absolute voorwaarde.

Uitwisselen van gezondheidsinformatie

De volgende stap in het fundament zijn de mogelijkheden om alle verzamelde gezondheidsgegevens uit te wisselen met en tussen de verschillende toepassingen/apps.