Direct naar:

PGO-alliantie

Als PGO-alliantie vinden wij het belangrijk dat iedereen zelf inzicht heeft in zijn medische en gezondheidsgegevens. Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met een MedMij-label kan dat op een veilige en betrouwbare manier. Maar PGO's zijn nog in ontwikkeling. We willen dat deze PGO's zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En we willen dat zorgverleners het belang en nut inzien van PGO's. Daarom hebben we de PGO-alliantie opgericht. Deze alliantie bestaat uit patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties. De PGO-alliantie is gevormd vanuit het programma PGO on Air, de Patiëntenfederatie is de trekker van de alliantie. 

Op deze pagina vind je updates van de PGO-alliantie. Het wordt een kennisbank en leeromgeving met video's, animaties, presentaties, FAQ, e-learnings en communicatiemiddelen voor eigen gebruik.

PGO-alliantie: samen werken aan bekendheid en gebruik van PGO's

Wat wil de PGO-alliantie bereiken?

Met de PGO-alliantie willen we meer bekendheid geven aan PGO's. Zodat meer mensen hier gebruik van gaan maken en er profijt van kunnen hebben. Zoals (zorg)gebruikers, zorgverleners en zorgaanbieders. 

De basis voor meer bekendheid en gebruik van PGO’s ligt bij het vormen van een PGO-alliantie. Samenwerking tussen patiënten- en brancheverenigingen, consumenten- en welzijnsorganisaties is noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. De verandering die PGO's met zich meebrengt bij patiënten, gezonde burgers en zorgverleners is groot. het gebruik van PGO's biedt nieuwe inzichten en vraagt ander gedrag. Van alle doelgroepen. De alliantiepartners willen vanuit overtuiging deze verandering in beweging zetten. Waarbij elke deelnemer zijn eigen rol kiest en op het passende moment, met eigen activiteiten, zijn bijdrage levert. 

Wie nemen er al deel aan de PGO-alliantie?

Patiëntenfederatie | MedMij | VWS | Actiz | ANBO | Consumentenbond | CP Nederland | KBO-PCOB |  KNGF | KNOV |  LOC Waardevolle Zorg | MIND |  Nictiz | Nierpatiënten vereniging | PGO Support | PROO | Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland | ReumaZorg Zuid-West Nederland | SAZ | Spierziekten Nederland | Stichting CareCodex | Stichting GERRIT | UMCG | VIPP 5 (NFU, ZKN, NVZ) | VIPP OPEN (LHV, InEen, NHG) | VIPP Babyconnect | V&VN | VSOP | Zorgbelang Brabant-Zeeland | Zorgbelang Drenthe | Zorgbelang Inclusief | 

PGO-alliantie, de alliantiepartners stellen zich voor

Doe je mee?

Wil jij er samen met ons voor zorgen dat iedereen straks weet wat een PGO is en daar profijt van kan hebben? Meld je dan aan bij de PGO-alliantie en laat weten welke rol jij gaat vervullen. Aanmelden kan tot 1 december 2020.

Programma PGO on Air

De PGO-alliantie is gevormd vanuit het programma PGO on Air. Dit meerjarig programma heeft als doel om mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Mensen willen zelf regie over hun gezondheid. Daarnaast wil PGO on Air stimuleren dat zorgverleners en zorginstellingen het gebruik van PGO’s optimaal stimuleren en ondersteunen. Kortom, we willen PGO’s breder bekend maken en PGO-gebruik stimuleren.

Daarvoor zijn we een PGO-alliantie aan het vormen. Alleen samen kunnen we PGO’s bekender maken en het gebruik bevorderen. Elke deelnemer binnen de alliantie kiest zijn eigen rol. En levert op het passende moment, met eigen activiteiten, zijn bijdrage.

Het programma bestaat uit vier pijlers, waarbij de PGO-alliantie zich richt op pijler 1, 3 en 4:

1. Doelgroepgerichte communicatie

Doel: de bekendheid vergroten van PGO’s bij iedereen, mensen met of zonder zorgvraag, maar ook mantelzorgers, zorgverleners en zorgaanbieders.

2. Het kiezen van een PGO

Doel: potentiële gebruikers zo goed mogelijk ondersteunen bij het kiezen van een PGO dat bij hen past.

3. PGO vraag en aanbod

Doel: inzicht krijgen in belemmerende en bevorderende factoren van PGO-gebruik zodat de ‘vraag’ van PGO-gebruikers steeds beter aansluit bij het ‘aanbod’ van PGO-leveranciers.

4. PGO kennis en vaardigheden

Doel: met producten die we ontwikkelen laten we iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met een PGO, het helpt hen ermee te leren werken zodat PGO’s goed gebruikt worden voor de bevordering van de gezondheid (zelf of samen met je zorgverlener).

Voor het uitvoeren van activiteiten vraagt PGO on Air een subsidie aan bij het Ministerie van VWS. De subsidie geeft de alliantiepartners ruimte om, in de komende anderhalf jaar, activiteiten uit te voeren die bijdragen aan de ambitie. De omvang van de subsidie, en daarmee ook de activiteiten, worden in de komende periode verder uitgewerkt.

Meer informatie over de pijlers en de verschillende rollen vind je onder 'Rollen onder de PGO-alliantie'.

Heb je vragen of suggesties?

Neem dan contact op met Mariet Bolluijt, programmamanager PGO on Air

Rollen binnen de PGO-alliantie

Verschillende rollen binnen de PGO-alliantie

Om ruimte te geven aan alle partners zijn er verschillende rollen waarop je je kunt inschrijven. Het is mogelijk dat je per pijler een verschillende rol invult. Als partner geef je je commitment af voor een rol en het resultaat.

Als alliantiepartner heb je binnen je rol ruimte om een eigen afweging te maken over de activiteiten die je uitvoert. Afhankelijk van de behoefte van de achterban en de eigen omgeving. Ook is er de mogelijkheid om door te groeien naar een andere rol.

Welke rollen hebben we?

Luisteren 

Vertellen 

Uitvoeren

Voor het uitvoeren van deze rollen vraagt PGO on Air een subsidie aan bij het Ministerie van VWS. De subsidie geeft de alliantiepartners ruimte om, in de komende anderhalf jaar, activiteiten uit te voeren die bijdragen aan de ambitie. De omvang van de subsidie, en daarmee ook de activiteiten, worden in de komende periode verder uitgewerkt.

Onderzoeken

Zorgverleners reageren overwegend positief op de komst van PGO’s. Dit blijkt uit onderzoek dat Kantar voor ons heeft uitgevoerd.
Ze geven aan dat PGO’s de patiënt meer inzicht geeft in de eigen gezondheidssituatie.
Lees het rapport hier:

Bijeenkomsten

De afgelopen maanden zijn diverse online bijeenkomsten georganiseerd om de PGO-alliantie vorm te geven en input op te halen voor de subsidieaanvraag fase II. Lees de verslagen. 

Het laatste verslag van de PGO-alliantie op 31 augustus vind je op de nieuwspagina PGO-alliantie.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!