PGO on Air

Het programma PGO on Air is een meerjarig programma en heeft als doel om mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Mensen willen zelf regie over hun gezondheid. Daarnaast wil PGO on Air stimuleren dat zorgverleners en zorginstellingen het gebruik van PGO’s optimaal stimuleren en ondersteunen. Kortom, we willen PGO’s breder bekend maken en PGO-gebruik stimuleren.

Om PGO's breder bekend te maken en PGO-gebruik te stimuleren, hebben we een PGO-alliantie gevormd. Alleen samen kunnen we PGO’s bekender maken en het gebruik bevorderen. Elke deelnemer binnen de alliantie kiest zijn eigen rol. En levert op het passende moment, met eigen activiteiten, zijn bijdrage. Het programma bestaat uit vier pijlers, waarbij de PGO-alliantie zich richt op pijler 1, 3 en 4:

1. Doelgroepgerichte communicatie

Doel: de bekendheid vergroten van PGO’s bij iedereen, mensen met of zonder zorgvraag, maar ook mantelzorgers, zorgverleners en zorgaanbieders.

2. Het kiezen van een PGO

Doel: potentiële gebruikers zo goed mogelijk ondersteunen bij het kiezen van een PGO dat bij hen past.

3. PGO vraag en aanbod

Doel: inzicht krijgen in belemmerende en bevorderende factoren van PGO-gebruik zodat de ‘vraag’ van PGO-gebruikers steeds beter aansluit bij het ‘aanbod’ van PGO-leveranciers.

4. PGO kennis en vaardigheden

Doel: met producten die we ontwikkelen laten we iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met een PGO, het helpt hen ermee te leren werken zodat PGO’s goed gebruikt worden voor de bevordering van de gezondheid (zelf of samen met je zorgverlener).

Voor het uitvoeren van activiteiten vraagt PGO on Air een subsidie aan bij het Ministerie van VWS. De subsidie geeft de alliantiepartners ruimte om, in de komende anderhalf jaar, activiteiten uit te voeren die bijdragen aan de ambitie. De omvang van de subsidie, en daarmee ook de activiteiten, worden in de komende periode verder uitgewerkt.

Meer informatie over de PGO-alliantie vind je op pgo.nl.

PGO on Air fase II

Het programma PGO on Air fase II is een tweejarig programma, gestart in januari 2021. In dit activiteitenverslag vind je een greep uit de verschillende activiteiten in 2021.

PGO on Air fase I

Wat hebben we geleerd, opgehaald en neergezet in fase I? Met een aantal korte interviews van belanghebbenden.

Heb je vragen of suggesties?

Neem dan contact op met Nicole Smulders, Programmamanager PGO on Air

Video event PGO Let’s Go – interviews met VWS, Patientenfederatie, MedMij en ZN
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!