KIDZ

Indicatorengidsen voor medisch specialistische zorg

Wij werken aan de (door)ontwikkeling van indicatoren en maken deze informatie inzichtelijk.  

transparantie 8De indicatoren komen op de Transparantiekalender. De Transparantiekalender geeft aan wanneer meetgegevens over de kwaliteit van verleende zorg aangeleverd worden bij Zorginstituut Nederland.

Bekijk de Transparantiekalender op Zorginzicht.nl