KIDZ

Keuzehulpen

Via keuzehulpen maken we indicatoren inzichtelijk.

Touch Icon ZorgkaartNederland 120x120pxB

Wij werken aan de (door)ontwikkeling van indicatoren en maken deze inzichtelijk via keuzehulpen. In keuzehulpen wordt per aandoening informatie gegeven over het aanbod van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen. De informatie hiervoor is afkomstig van de indicatoren die zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. De keuzehulpen zijn door Patiëntenfederatie Nederland samen met patiëntenorganisaties opgesteld. Een overzicht van de beschikbare keuzehulpen vindt u op ZorgkaartNederland.