KIDZ

Handleiding Ontwikkelen Patiënteninformatie

Deze handleiding bevat een stappenplan waarmee u patiënteninformatie op basis van kwaliteitsstandaarden kunt ontwikkelen en verspreiden.

ZorgplanKLEen kwaliteitsstandaard bevat informatie die voor patiënten belangrijk is. Maar een kwaliteitsstandaard is vaak technisch beschreven en bevat vaktaal die voor patiënten vaak niet goed leesbaar en begrijpelijk is. Ook gaan kwaliteitsstandaarden vaak van specifieke situaties uit, terwijl patiënten ook andere, meer generieke, informatie over de aandoening willen weten. Bijvoorbeeld wat de betreffende aandoening is, wat je mag verwachten van de zorg, welke behandelopties er zijn en wat de te verwachten resultaten en mogelijke risico’s daarvan zijn. 

Deze handleiding bevat een stappenplan waarmee u patiënteninformatie op basis van kwaliteitsstandaarden kunt ontwikkelen en verspreiden.

Ook leest u meer informatie over twee vormen van patiënteninformatie:

  1. Netwerk betrouwbare patiënteninformatie (Thuisarts)
  2. De patiënteninformatietool

Deze handleiding is ontwikkeld binnen het KIDZ programma.

Download hier de handleiding ‘Ontwikkelen van Patiënteninformatie bij Kwaliteitsstandaarden’